Den veteránů - opět se symbolem vlčích máků                   


V sobotu 7. listopadu 2015 přijeli do našeho města studenti z Olawy a Svitu, aby se zde  spolu se svými českotřebovskými protějšky – studenty gymnázia – zúčastnili projektu Poslední okamžiky války, který vyvrcholí slavnostním aktem ke Světovému dni válečných veteránů ve středu 11. listopadu 2015.

Pro studenty je připraven program, který jim má přiblížit okamžiky II. světové války,  která skončila právě před 70 lety. V neděli 8. listopadu 2015 skupina navštívila Vojenské muzeum v Praze. V pondělí byla pro všechny účastníky projektu připravena praktická ukázka přídělu potravin, které obyvatelé protektorátu Čechy a Morava dostávali  na celý týden a studenti pak ve skupinkách propočítávali množství základních potravin na jednu osobu a jeden den. Někteří i ochutnali snídani připravenou z těchto potravin, včetně žitné kávové náhražky. V rámci programu jsou připraven též výtvarný workshop s mírovou tématikou, kde si studenti si vyrobili vlčí máky (symbol válečných veteránů). Na středu 11. listopadu byl připraven výlet do obce Javoříčko.

Projekt určený mládeži  partnerských měst byl ve středu 11.11. v 16:00 hodin slavnostně ukončen  pietním aktem u pomníku před ZŠ Habrmanova.  Čestnou stráž u památníku ozdobeného vlajkami států  partnerských měst stáli  členové vojáci, sokolové, skauti a hasiči. Důstojnost pietního aktu dala dechová hudba Řetůvanka. Pietního aktu se zúčastnil i zástupci vedení města. Věnce u pomníku položili také zástupci delegací mládež z partnerských měst z České Třebové, Svitu a Olawy. Na chodnících také občané, mnozí vyzdobeni na klopě stylizovaným květem vlčího máku, symbolem Dne veteránů. S projevy, připomínající stanovení Dne veteránů v den výročí ukončení I. světové války 11. 11. 1918 (v 11 hodin) a významu tohoto výročí pro současnost vystoupila Mgr. Jana Voleská, ředitelka městského muzea a zástupce české Obce legionářské Václav Novák. Na závěr  pietního aktu zazněly státní hymny Slovenska a České republiky.