Pardubický kraj vyhlašuje deset dotačních programů       

Pardubice (2. 11. 2015) - Dotační programy v deseti oblastech pro rok 2016 schválili radní Pardubického kraje. Programy jsou nyní zveřejněny na úřední desce a konkrétní podmínky mohou zájemci zjistit na webových stránkách v sekci Dotační programy a granty - Probíhající grantové programy a programové dotace. Termíny pro příjem žádostí jsou stanoveny v jednotlivých programech.
 
Seznam dotačních programů
▪ územní plánování:
- Podpora pořízení územních plánů (letos podpořeno 19 projektů žadatelů v celkové výši 1,6 milionu korun)
Termín pro podávání žádostí: 6. ledna 2016 až 27. ledna 2016.
▪ regionální rozvoj
- Podpora realizace rozvojových projektů obcí v problémových mikroregionech Pardubického kraje (podpořeno šest projektů žadatelů v celkové výši 5,6 milionu korun)
Termín pro podávání žádostí: 6. ledna 2016 až 27. ledna 2016.
 
▪ cestovní ruch
- Podpora audiovizuální tvorby na území Pardubického kraje (letos vyčleněna částka ve výši jeden milion korun)  
Termín pro podávání žádostí: 2. ledna až 29. února 2016.
 
▪ ekovýchova
- Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji (letos podpořeno 49 projektů žadatelů částkou ve výši celkem jeden milion korun)
Termín pro podávání žádostí:  1. prosince 2015 až 27. ledna 2016
 
▪ péče o životní prostředí
- Péče o životní prostředí v Pardubickém kraji (letos podpořeno sedm projektů žadatelů částkou v celkové výši 120 tisíc korun)
Termín pro podávání žádostí: 1. prosince 2015 až 27. ledna 2016.
 
podpora začínajících včelařů (letos podpořeno 46 včelařů částkou v celkové výši 530 256 korun)
Termín pro podávání žádostí: 6. ledna 2016 až 27. ledna 2016.
 
 ▪ podpora rozvoje zahraničních vztahů
- Dotační program Pardubického kraje v oblasti podpory rozvoje zahraničních vztahů Pardubického kraje pro rok 2016 s důrazem na partnerské regiony (zatím podpořeno 34 žadatelů částkou v celkové výši 555 000 korun)
Termín pro podávání žádostí: 1. prosince 2015 až 27. ledna 2016.
 
▪ kultury a památkové péče
- Program na podporu kulturních aktivit (v letošním roce poskytnuto165 grantů v celkové výši 2,5 milionu korun)
- Program na podporu preventivní péče o sbírky muzeí (v letošním roce poskytnuto 22 grantů v celkové výši jeden milion korun)
- Program podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji (v letošním roce poskytnuto 111 grantů v celkové výši 8,6 milionů korun)
Termín pro podávání žádostí:  1. prosince 2015 až 27. ledna 2016.
 
zdravotnictví
- Podpora mladých lékařů připravujících se na poskytování zdravotní péče  oborech všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost v Pardubickém kraji (v roce 2015 se přihlásilo do programu sedm žadatelů, výběrové řízení není zatím ukončeno)
Termín pro podávání žádostí: 1. července 2016 až 30. září 2016.
 
sociální podnikání a neziskový sektor
- Podpora sociálního podnikání (14 žádostí, podpora ve výši 1,4 milionu korun)
- Podpora fundraisingu (v letošním roce podpořeno osm projektů částkou ve výši 266 500 korun)
Termín pro podávání žádostí: 6. ledna 2016 až 27. ledna 2016.
 
Již dříve byly vyhlášeny dotační programy:
 
oblast sociálních věcí
- Program podpory sociálních služeb v Pardubickém kraji
·         Program 1 - Podpora sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (v roce 2015 podpořeno 150 projektů, podpora ve výši 27,6 milionu korun)
·         Program 2 - Podpora aktivit navazujících na služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (v roce 2015 podpořeno 34 žádostí, podpora ve výši 2,8 milionu korun)
·         Program 3 - Podpora prorodinných aktivit (v roce 2015 podpořeno 27 žádostí, podpora ve výši 769 tisíc korun)
·         Program 4 - Příspěvky na provoz, návratná finanční výpomoc a investiční příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným Pardubickým krajem v oblasti sociálních věcí
 
Termíny pro podávání žádostí:
Program 1: 16. listopadu 2015 až 7. prosince 2015.
Program 2, 3: od 6. ledna 2016 do 27. ledna 2016.
 
sport
-  Podpora v oblasti sportu a volnočasových aktivit v roce 2016
- Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací v roce 2016
            Termín odevzdání žádostí: 9. listopadu 2015 až 7. prosince 2015.
 
▪ cestovní ruch
- Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji
            Termín odevzdání žádostí: 9. listopadu 2015 až 7. prosince 2015.