Den otevřených dveří na českotřebovském gymnáziu          


Na odpoledne 11. listopadu se gymnázium dobře připravilo. Uspořádalo zatím jediný plánovaný Den otevřených dveří pro veřejnost, především ve snaze seznámit zájemce o studium na této škole s tím co na ně za zdmi této velké budovy v centru města čeká.  Není toho málo, škola je dobře vybavena a může se chlubit vynikajícími úspěchy svých studentů i absolventů.  Učitelský sbor se snaží využít  veškerý potenciál školy ve směru ke svým studentům.  Výsledky práce zdejšího gymnázia jsou známy daleko široko a právě to nakonec dokáže přilákat studovat  na zdejším gymnázium i studenty z širšího okolí, než bychom čekali. Rozhodně to není jen škola úzce českotřebovská. Modernizuje se také 105 let stará budova školy, která překvapivě dobře vyhovuje pro studenty i v nové moderní době. Mohli se o tom přesvědčit i návštěvníci  Dne otevřených dveří. A nebylo jich málo. Přišel jsem do budovy až před sedmnáctou hodinou, ale i teď jsem zastihl ještě po učebnách spoustu  zájemců z řad veřejnosti a také ochotných studentů podávajících informace či předvádějících demonstrace  v různých oborech. Všude bylo co k prohlížení.
Díky své odbornosti jsem nemohl vynechat odbornou učebnu fyziky či chemie, nechal si předvést některé zajímavé pokusy. Všechny se povedly bez problémů.  V učebně informatiky jsem si zkusil test, prohlédl si výtvarné práce žáků školy v kreslírně, jedné z posledních tříd, kde jsou ještě stará nevyměněná okna (už to brzy nebude pravda). Zajímavostí v prohlídce školy byl fotokoutek, spíše improvizovaný ateliér na chodbě před vstupem na galerii auly, umožňující pořídit ateliérové snímky. Pracovalo se zde ještě i po sedmnácté hodině. Tradičně bohatá byla prezentace zookoutku i prací středoškolské odborné činnosti v učebně biologie i v odborné pracovně, kde byl v plné práci nejen spirometr, ale také mikroskopy všeho druhu, včetně digitálních. Chtěl bych gymnáziu popřát i pro příští roky další úspěšné studenty a absolventy, i dobře vybavenou budovu včetně okolních venkovních sportovišť. (mm)