Příběhy bezpráví s Josefem Kutou                                        

Co se dělo v Praze během vojenské intervence vojsk Varšavské smlouvy? To i mnoho jiného objasnil studentům gymnázia výjimečný host Josef Kuta v rámci projektu Příběhy bezpráví, který přibližuje mladé generaci moderní československé dějiny.
12. listopadu 2015 se ztišila učebna plná studentů, aby zhlédla film Přerušené jaro – Srpen jako kladivo. Příběh o tom, jak tanky „spřátelených zemí“ Československa obsadily naši vlast, zasáhl většinu studentů v učebně.  Pozdější zpověď fotografa a pamětníka Josefa Kuty plná dechberoucích detailů o marné snaze Pražanů odvrátit okupaci vedla k hlubokému zamyšlení. Bouře proti okupaci byly zachyceny nejen ve filmu, ale i na fotografiích, které pan Kuta přinesl. Dalším překvapením se pro studenty staly dobové noviny, které si fotograf uchoval a které jsme si se zájmem prohlédli.
Tímto děkujeme Josefu Kutovi za to, že se s námi podělil o své vzpomínky i životní zkušenosti.
Markéta Jasanská, 4.C