Zhodnocení sezóny
na hradech a zámcích Pardubického kraje

Sezóna na Pardubicku byla ve znamení stavebních obnov a oprav. Návštěvnost si nejvíce pochvalují na Kunětické hoře.
 V neděli 1. listopadu měli návštěvníci poslední možnost navštívit hrady a zámky ve správě Národního památkového ústavu na Pardubicku během letní sezóny 2015. Památky Pardubicka prošly během letošního roku stavebními obnovami a opravami, jež probíhaly jak na samotných památkách, tak i na zázemí pro návštěvníky. Návštěvnost památek je srovnatelná s návštěvnicky úspěšným rokem 2014.
 
Národní památkový ústav spravuje v Pardubickém kraji hrad Kunětická hora, Litice, zámek Litomyšl, Slatiňany a Soubor lidových staveb Vysočina.
Návštěvnicky nejúspěšnější byl v tomto kraji hrad Kunětická hora, který k 31. 10. navštívilo celkem 43 237 návštěvníků oproti loňským 36 773. Zvýšený zájem o „Rumburakův hrad“ přikládá správa hradu výstavě kostýmů a rekvizit ze seriálu Arabela, která zde byla k vidění tři měsíce. Ačkoliv bude hrad nyní uzavřen, na sobotu 21. listopadu je zde připravena ukázka bitvy, která připomene 370 let od dobývání hradu Švédy. Hrad bude tento den otevřen od 13 do 15 hodin. Další návštěvníky uvítá Kunětická hora až 1. ledna 2016 při novoročním výstupu na věž. Z hlediska stavebních obnov a oprav bylo vydlážděno nádvoří - od 6. brány po vstup do hradního paláce. Štěrk a betonové panely nahradila pískovcová dlažba ze zaniklého statku. Finišovala revitalizace Kunětické hory - odstranění náletových dřevin, vysázení nové zeleně (v sadě pod hradem,  v sadech pod Podhůrským vodojemem, kolem přístupové cesty na hrad a v okolí areálu hradu samotného). Probíhalo také citlivější sečení trávy, mj. s využitím menšího stáda ovcí a koz, které sezónu trávily na hůře přístupných lokalitách a svazích kolem Kunětické hory. Na nádvoří byla umístěna zemní svítidla - až dosud nebylo nádvoří nijak osvětleno, což znamenalo komplikaci během večerních prohlídek, kulturních a společenských akcí. Pokračovaly - a dosud pokračují - práce v objektu 6. brány (někdejší Jurkovičova restaurace) - nátěr vnitřních omítek, nové dřevěné podlahy, návrat kazetových stropů, dřevěného obložení a schodiště. 
19. dubna proběhlo na nádvoří slavnostní svěcení nového zvonu pro hradní kapli sv. Kateřiny. Zvon byl odlit ve vyhlášené rodinné zvonařské dílně Tomáškových-Dytrychových v Brodku u Přerova podle námětu manželů Jirouškových a výtvarného návrhu pana Pavla Novotného. Zvon byl poté instalován do zvoničky a od sv. Vojtěcha zvoní pravidelně každou celou hodinu od 8 do 20 hodin. Z kulturních akcí byl velice úspěšný Dětský den, Hrad řemeslníků či třeba Kunětické vinobraní.
Zámek Litomyšl přivítal v letošním roce celkem 50 418 návštěvníků (k 31. 10.), do konce roku jsou ale již nyní nasmlouvané zájezdy turistů, kteří si chtějí prohlédnout tento renesanční skvost. Návštěvnost v předchozím rekordním roce ke stejnému datu byla celkem 51 160 osob. Na Litomyšli se pokračuje v obnově pokojů ve spojovacím křídle, které byly před 5 lety zasaženy havárií vody. Obnovy a nového mobiliáře se dočkala tzv. Francouzská zahrada u zámku. Pokračuje reinstalace reprezentačních pokojů, pro které byla zrestaurována veliká sada původního biedemeierového nábytku pro Modrý pokoj, Dámský hudební pokoj a hostinské pokoje ve východním křídle. Proběhla také úprava zámecké kavárny v přízemí. V červnu byla ukončena I. etapa opravy a restaurování sgrafitové výzdoby zámku a nárožní věže. Velkou oblibu mají na Litomyšli jarní květinové výstavy, jimiž správa zámku zahajuje sezónu, úspěchy sklízí také „prohlídky s paní Kajetánou“, které jsou určeny pro nejmenší návštěvníky. Příznivce si získaly také stavebně-historické prohlídky a prázdninová „Letní pozastavení“. Pro sezónu 2016 připravují litomyšlští nové noční prohlídky, které připomenou smutný rok 1855, kdy byl litomyšlský zámek prodán v dražbě kvůli dluhům Waldstein-Wartenbergů. Zámek bude do zahájení sezóny 2016 uzavřen, prohlídky jsou možné pouze na objednání.
Na zámku Slatiňany byla dokončena rekonstrukce historického odtokového systému podél severního křídla, proběhla výsadba nových stromů v parku. V současné době zde probíhá rekonstrukce toalet pro návštěvníky, rekonstrukce střechy zahradnického domu a obnova fasády na tzv. lesovně – projekty budou ukončeny v závěru roku 2015. Do zámeckých interiérů se postupně vrací původní mobiliář, nejnověji byla v jídelně instalovaná tapiserie z cyklu Kalistó, zhotovená na konci 17. století ve francouzské manufaktuře v Aubussonu. Restaurátorským zásahem prošla druhorokoková sedací souprava z Růžového salonu, křeslo z knížecí pracovny a dvě barokní skříně z původního fondu, které byly po válce ze Slatiňan odvezeny. Velice úspěšná byla na Slatiňanech Hradozámecká noc, která se nesla v duchu „prohlídek po anglicku“, kdy si návštěvníci zámek procházeli ve vlastním tempu. Již tradiční jsou zde technické prohlídky zámku, návštěvníky letos zaujaly také speciální prohlídky depozitářů. Zámek je v zimě uzavřen, ale 12. prosince zde proběhne vánoční jarmark a 19.-20. 12. a 24.-27.12. vánoční prohlídky, které návštěvníkům představí nejen nazdobený zámek, ale také se zde dozvíte, jaké pokrmy se zde konzumovaly a co šlechta nacházela pod stromečkem.
Návštěvnost zámku byla k 31. 10. 19 538 osob, k 31.10. 2014 to bylo 21 947 osob.
Soubor lidových staveb Vysočina přivítal letos zatím 49 472 návštěvníků, v loňském roce zde padnul k 31.10. návštěvnický rekord  61 280 návštěvníků. Propad návštěvnosti způsobilo počasí, neboť na oblíbené tradiční akce, které se na Veselém Kopci i Betlémě pořádají (Hrnčířská sobota, Bramborová sobota) nepřálo – mráz či déšť těmto aktivitám nesvědčí. Na Veselém Kopci byl dokončen objekt Žejdlíkovy truhlářské dílny ze Svratouchu - dílna byla zpřístupněna návštěvníkům 5. 9. 2015. Zpřístupnění Žejdlíkovy truhlářské dílny je příležitostí k připomenutí šikovnosti vesnických řemeslníků, kdy expozice s množstvím nástrojů, nářadí, zařízení i hodinami ve vikýři na střeše, které si truhlář Žejdlík vyrobil sám, je pro návštěvníky poutavá. Pokračuje se v opravě jediné původní usedlosti na Veselém Kopci domu č. p. 4 (hospodářská část), byla zahájena celková oprava vodního díla v areálu Veselý Kopec (oprava náhonu přivádějícího vodu k technickým památkám a souvisejících prvků - stavidla, návodní zdi, vantroky apod.). Proběhla také výměna oken v celé budově správy SLS Vysočina.  Na Betlémě je dokončována instalace pilníkářské dílny v objektu č. p. 318. Velkou oblibu mají v SLS Vysočina speciální programy nabízené školám, letos nově do nabídky přibyl také speciální program pro návštěvníky s poruchami zraku a pro nevidomé. Tradičně je Soubor lidových staveb Vysočina vyhledáván rodinami s dětmi, neboť jsou zde k dispozici naučné hry i programy se zaměřením na tuto návštěvnickou skupinu.
Veselý Kopec je nyní uzavřen, ale od 5. do 13. prosince zde ve všech staveních proběhne výstava přibližující lidové vánoční zvyky s doplňujícím programem „Vánoce na Veselém Kopci“, která bude zakončena 13. prosince Předvánočním jarmarkem. Expozice Betlém je otevřena celoročně vyjma pondělí, od 15. prosince do 3. ledna budou expozice zaměřeny na Vánoce včetně ukázky lidových betlémů.
Hrad Litice byl z důvodu vydrolení zdiva u bývalého severního paláce od 12. května uzavřen. Statické posudky ukázaly větší rozsah poškození, než-li se původně předpokládalo. V současné době probíhá statické zajištění severního i východního paláce, kdy severní palác bude opraven do zahájení sezóny 2016, s obnovou a opravou východního paláce se počítá i v roce 2016, což ale nebrání zpřístupnění hradu pro sezónu 2016. Náklady na opravy jsou ve výši 7 750 000 Kč. Hrad navštívilo do jeho uzavření 911 návštěvníků, v roce 2014 to bylo 10 127 návštěvníků.
Podrobnější informace k průběhu prací podá Ing. Dalibor Urban, kastelán hradu Litice, tel.: 465 320 627, mob.: 603 232 212, e-mail: urban.dalibor@npu.cz, nebo vedoucí oddělení nemovitého kulturního majetku Mgr. Ota Minařík, tel.: 466 797 721, mob.: 724 663 686, e-mail: minarik.ota@npu.cz
 
Celková návštěvnost výše jmenovaných památek za rok 2015 je zatím 163 576 návštěvníků,   v roce 2014 i s Liticemi to bylo celkově 196 473 návštěvníků ( k 31.10.2014 bez Litic 171 160 návštěvníků).
 
„S letošní sezónou jsem opravdu spokojen. Možná to působí jako protimluv, protože se nám návštěvnost o něco snížila, ale pracovali jsme skutečně za ztížených podmínek. Sezóna začala za nevlídného počasí, byla zima, déšť, na objekty se v dubnu vypravilo jen minimum nadšenců. A všichni máme v živé paměti tropické teploty v létě. Hrady a zámky opět zely prázdnotou, navíc po pár dnech jsme měli sežehnuté parky. Nesmírně si vážím všech kastelánů a jejich kolegů na objektech, kteří i přes nepřízeň počasí dokázali na památky návštěvníky přilákat – ať tradičními prohlídkami, zkrácenými či kostýmovanými pro rodiny s dětmi, stavebně historickými, nočními a dalšími akcemi, které si našly své příznivce. Velice oblíbená je srpnová Hradozámecká noc, příznivce staveb oslovují Dny evropského dědictví s prohlídkami o architektuře či technickém zázemí, o koncertech, jarmarcích ani nemluvě. Čím dál tím více lidí také vyhledává květinové výstavy/výzdoby objektů či zpřístupnění běžně uzavřených prostor. Skutečně velmi oceňuji nápaditost a pracovitost kastelánů a jejich týmů, neboť bez jejich nadšení a píle by sezóna nebyla tak pestrá a úspěšná. Navíc nás potkalo to, čeho se obává každý kastelán i ředitel – museli jsme uzavřít hrad Litice. Ale i zde probíhá vše podle plánu a já věřím, že se nám návštěvníci na Litice zase vrátí, až je v dubnu zpřístupníme. Je nutné také dodat, že nám sice skončila letní sezóna, ale pomalu začíná zimní – adventní akce a prohlídky nabízí zámek Slatiňany, Veselý Kopec i Betlém ze Souboru lidových staveb Vysočina, Kunětická hora se 21. listopadu ukázkou bitvy vrátí do roku 1645, kdy byla vypálena Švédy“, vypočítává další nabídku objektů ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec, pod jehož vedení popsané památky spadají.
 
Na objektech se zimní nabídkou je nadále možné aplikovat věrnostní program NPÚ – Klíč k památkám a využít také reciproční slevy pro dospělého návštěvníka, který se prokáže vstupenkou ze ZOO Liberec nebo ZOO Dvůr Králové (pouze na objektech ve správě NPÚ, ÚPS na Sychrově).