Nová informační tabule na městském hřbitově                    
Vzpomínková akce na městském hřbitově byla důstojným připomenutím významu českotřebovských občanů pochovaných na českotřebovském městském hřbitově. Nová tabule umožňuje dobrou lokalizaci hrobů označených 39 významných občanů, uvedených na tabuli vedle snímku v přehledném seznamu.  Nejde o kompletní výčet českotřebovských významných osobností, protože mnozí z nich své hroby na našem na našem hřbitově ne mají. Proto je také nápis na desce uveden "Hroby některých významných osobností". Přesto si myslím, že se mohla deska ještě o jeden sloupec rozšířit (prodloužit), aby zde nechyběly takové osobnosti jako je např. starosta města  Ing. Zdeněk Lang, starosta Ústí nad Orlicí Ing. Bohuslav Lang,  lékárník a aktivista PhMr. Josef Chmelík, výtvarník a muzikant Jan Škeřík,  "purkmistr od kostelíčka" Čeněk Hampl, kronikářka Marie Marklová.... Mnoho Třebováků také hledá hrob loni zesnulého učitele, redaktora, kronikáře a také poslance Federálního shromáždění Jiřího Musílka. Ten však na našem městském hřbitově není.  (mm)