Pohled na stav bývalého koupaliště je stále smutnější.
Ani krásné barvy podzimu to nezachrání...

Fotografie s podzimní náladou, které poslala Vojtěška Vohralíková, můžeme porovnat s se snímky z února t.r., které poslal Luboš Kozel. Vyjde to nastejno. Je to hrůza se kterou je třeba něco udělat. Stav tohoto městského zařízení je nebezpečný, vše je otevřeno a může tam přijít kdokoliv, může někam spadnout, nebo se na něho může něco zřítit.  V areálu se mohou zdržovat také osoby, se kterými nemusí být setkání příjemné.  Na dobrodružné výpravy se tam mohou vydat dětské party atd..., raději nedomýšlet.

Nechci nad tím jen lamentovat, ale uvést jiskřičku naděje na změnu situace. Demolice, bez které to nepůjde,  nemá zůstat samotná, uvažuje se  se zachováním rekreačního potenciálu území s tím, že bychom zde nebudovali drahé letní koupaliště, které budou následně vandalové ničit, ale vytvoříme přírodní nádrž, která bude mít cirkulaci vody (a díky tomu i čištění). Přírodní nádrž by pak mohla sloužit třeba nakonec i k volnému koupání a rekreaci, podobně jako mnoho jiných. Zřejmě to nebude hned zítra, ale  zdá se mi, že tato myšlenka získává na síle, zkoumá se proveditelnost a nákladovost záměru a to je dobrá zpráva, díky které se na ty dále uvedené fotografie můžeme dívat snad již s nostalgií. Zmizelo by jedno hodně ošklivé místo v krásném okolí našeho města ....

Podzim 2015 na bývalém koupališti:


 • Jaké bylo bývalé koupaliště  poslední rok využití - tedy 1988

 • Jaký byl stav koupaliště a vnitřních prostor šaten a restaurace v únoru 2015 - foto Luboš Kozel:
  Pojďme dovnitř do dříve honosné restaurace:
  Přízemí
  Jsme v bývalé restauraci...
  Šatny a záchody
  Terasa nad šatnami....
  Co s tím bude?
  Problémy jsou zatím desetiletí uklizeny stranou a nejsou na očích.
  Záměrů na využití byla řada, ale nebylo je možné realizovat.
  Poslední námět - vybudovat  přírodní nádrž zaujal a byl doplněn o myšlenku zajistit cirkulaci vody a znovu tak objevit Křivolík pro Třebováky a využít zdejší rekreační potenciál....
  Snad to nejsou jen plané řeči, je třeba udělat vše proto, abychom  tuto myšlenku realizovali a hlavně odstranili současný hrozný stav.
  Snad tomu zveřejnění fotografií napomůže. (mm)