Kronika období po 17. listopadu 1989 v České Třebové     


20.listopadu: první zprávy z novin, hlavně Svobodného slova, Mladé fronty
21.listopadu: Spontánní protestní akce studentů na gymnáziu, učňů SOUŽ
22.-27.listopadu - neformální shromáždění na náměstí u Morového sloupu
Na mítincích se zúčastňovali hlavně studenti, učňové, mladí lidé
27.11. - Generální stávka: Shromáždění asi 10 000 občanů města na náměstí.
Stávka byla vedena nově vytvořenými stávkovými výbory. a iniciativou jejich představitelů vzniká městské Občanské fórum.
28.11. - 1.setkání zástupců městského OF se zástupci MV KSČ, MV NF, MO ČSS, MO ČSL a vedení MěstNV. Setkání se uskutečnilo z iniciativy MO ČSS.
 
Prvním mluvčím městského OF byl Antonín Šimek.
30.11. - První koordinační schůzka zástupců OF z českotřebovských závodů na radnici. Schůzky se též zúčastnil František Stárek - velká účast.
5.12. - Setkání s herci ostravského státního divadla, především p. Milenou Asmanovou a Josefem Novákem v Národním domě. Na večeru vystoupila skupina Medvědi.
8.12. - Shromáždění občanů ke dni lidských práv na náměstí. Mítinku se zúčastnil také poslanec SL FS RSDr.Jan Jirásek. Odmítl požadavek občanů města, aby se vzdal poslaneckého mandátu. Nicméně již v průběhu ledna odstoupil.
14.12. - beseda o T.G.M. a vzniku ČSR se spisovatelem J.Žáčkem a prof. Hlavsovou v Národním domě.
 
Závěr prosince 1989 - časté diskuse městského OF. Téma: požadavky na výměnu poslanců FS, KNV, ONV, MěstNV. Návrh na nového kandidáta na poslance FS za Č.Třebovou. OF pořádá sbírku na pomoc rumunským dětem. Během několika dní bylo sebráno anonymně přes 13.000 Kč, 20 rodin se nabídlo pro umístění rumunských dětí.
2.1.1991 - Druhá celoměstská plenárka OF - Projednání návrhů na změny ve funkcích na MěstNV, představení kandidáta na poslance FS.
5.1.1990 vyšlo první číslo "Českotřebovských listů"
11.1.1990 - První a nejdelší a nejbouřlivější Diskusní večer v Národním domě. Téma: další rozvoj města. Poprvé a naposled na diskusním večeru OF vystoupili funkcionáři MěstNV.
23.1. - Odstranění pamětní desky K.Gottwalda na náměstí Sbratření.
24.1. - Diskusní večer v Mladé scéně. Téma - Křesťanství dnes.
29.1. - Na gymnáziu natáčí režisér J.Krejčík rozhovory se studenty a profesory. Mluví se o situaci po 17.listopadu na škole a ve městě. Vše má sloužit jako neveřejný materiál pro nový film. Druhý den se město dozví o tragické sebevraždě ředitele gymnázia.
 
30.1. - Jiří Musílek byl zvolen za poslance SL FS - po dlouhých letech máme opět svého poslance.
1.2.1990 - OF se stěhuje do svých pronajatých prostor na Nádražní ulici po sovětské komandatuře. Zatím bez vybavení, chybí topení, není připojena elektřina. Ten den se také uskutečnila asi dvouhodinová stávka zaměstnanců OPBH. Jejich požadavek - odvolání vedoucího provozovny byl částečně splněn.
1.2. - Diskusní večer v Národním domě. Téma: školství ve městě
Začátek února: Vrcholí příprava na mimořádné plenární zasedání MěstNV, na kterém se plánuje rekonstrukce rady MěstNV a změna uvolněných funkcionářů. Pro přípravu rekonstrukce se uskutečnil celkem třikrát tzv. "kulatý stůl" zástupců politických stran, NF a vedení MěstNV. Předseda MěstNV 2.2. definitivně oznámil abdikaci ze své funkce.
 
Od začátku února byl zahájen monitoring ovzduší v České Třebové. Měření provádí Železniční hygienická laboratoř.
8.2. - Diskusní večer v Národním domě. Téma: Zdravotnictví ve městě.
 
Na diskusním večeru předložili zástupci OF SPŠŽ návrh na zřízení zvláštního konta ve prospěch českotřebovské polikliniky. Na základě návrhů z pléna byl cíl nového fondu určen na zakoupení SANITY pro naše město.
15.2. - Diskusní večer v Národním domě. Téma: kultura v České Třebové.
 
19.2. - Mimořádné plenární zasedání MěstNV v Lidovém domě. Nově zvolena rada MěstNV. Předsedou MěstNV byl zvolen ing. Slavomír Gabrhel, místopředsedou MěstNV Jiří Pištora. Na funkci druhého místopředsedy nebyl zvolen p. Ladislav.Fišer. Toto plenární zasedání schválilo Memorandum o předání kasáren městu, kterým se odvolalo proti rozhodnutí komise MNO.
OF přijímá návrhy občanů na změny názvů ulic ve městě. Řada jejich jmen byla občanům vnucena horlivými představiteli města v uplynulých letech.
 
23.2. - Manifestace občanů města na náměstí Sbratření na téma "Chceme město bez vojenské posádky". Vystoupil zde nový předseda MěstNV s požadavkem na rychlý odsun sovětské armády z České Třebové a předání areálu kasáren a bytů městu. Účast asi 2000 občanů. Při manifestaci vyšlo již čtvrté číslo Českotřebovských listů v nákladu 2000 výtisků.
 
4.3. - Tuto neděli byly hodinu po sobě snad definitivně znovuinstalovány dvě busty T.G.Masaryka na Parníku na bývalém náměstí a v parku u polikliniky. Při této příležitosti byla přejmenována bývalá Gottwaldova ulice na Masarykovu.
 
21.3. - Další plenární zasedání MěstNV, další doplnění poslaneckého sboru. Druhým místopředsedou MěstNV (jednomyslně) zvolen p.Ladislav Fryauf. Na plenárním zasedání byly schváleny některé změny názvů ulic ve městě. Některé změny (např. náměstí Sbratření) však nebyly schváleny. Proti se postavili někteří zástupci OV (jinak postupně zanikajících) a také řada v tu dobu najednou velmi aktivních poslanců, kteří ale od té doby už dále veřejně nepracovali.
Plenární zasedání schválilo rozpočet MěstNV na rok 1990 v celkové výši 22,3 mil. Kčs, o  více než 4 mil. Kčs méně než v minulém roce.
 
Česká Třebová se přihlásila do Svazu měst a obcí ČR.
Od 2.4. vznikl v České Třebové nový státní podnik PLASTIMA, oddělený provoz plastů od KOVENTY se sídlem v Benátkách.
15. - 22.4. Dočasnost skončila. Rozhodující počty sovětských vojáků odjely ve vojenských transportech a silničních kolonách. Odjezd natáčela také anglická televize BBC. Do 8.května byly objekty protokolárně odevzdány městu.
 
Předvolební kampaň k prvním svobodným volbám byla zahájena 40 dní před volbami 30.4.
1.5. - První předvolební akce OF: Prvomájová zahradní slavnost v Javorce za účasti více než 2000 občanů.
 
9.5. - Den otevřených dveří v nyní už bývalých kasárnách SA. Přišlo téměř 5000 lidí. Poprvé se pro občany promítalo ve zdejším širokoúhlém kině (film Sametová revoluce). Letní koncerty v Javorce v obnoveném hudebním pavilónu pořádalo OF od května až do července. Vystoupily zde známé i méně známé kapely a také se představili kandidáti na poslance FS a ČNR.
V květnu vznikla v České Třebové organizace Křesťansko demokratické strany, zahájila činnost i předvolební kampaň. Na vesnicích proběhly společné předvolební schůze OF, ČSL, ČSS, KDS.
Znovu vzniká organizace ČSSD, vedená p. J.Niklem a žádá navrácení Dělnického domu.
V rámci předvolební kampaně se besed v Č.Třebové zúčastnil např. JUDr.
Tomáš Sokol, pražský prokurátor a pozdější ministr vnitra ČR, JUDr.
Zdeněk Jičínský, místopředseda FS, Zdeněk Kučera (KC OF), Milan Neděla (herec) a další.
2.6. se v amfiteátru vařil dokonce pravý předvolební guláš. 500 porcí však bylo málo ...
 
8. a 9.6. - První svobodné volby:
Výsledky voleb v Č.Třebové:
Účast 97,5% zapsaných voličů
První   OF       67,8%  SL       59,0%    SN, 57,7% ČNR
Druzí   KSČ   10,1%  SL       10,4%    SN, 10,5% ČNR
Třetí    KDU   6,7%    SL      6,7%      SN,   7,0% ČNR
 
V červnu byly zveřejněny výsledky ankety ke zřízení televizního kabelového rozvodu ve městě, umožňující příjem satelitních vysílačů i zřízení městského informačního systému. 99% účastníků ankety odpovědělo kladně.
Komise pro odchod sovětské armády spočítala škody na objektech, bytech a ekologii na 24 milionů Kčs.
17. července pořádala KDS v sále kina Svět besedu s agentem StB o metodách a záměrech práce této organizace. Agent se přihlásil z vlastní iniciativy.
 
V průběhu června rehabilitoval OŠ ONV dříve neoprávněně perzekvované pedagogické pracovníky Evu Adamovou, Marii Johnovou, Květu Klaclovou, Františka Redla, Ladislava Šicha a Antonína Marka (in memoriam).
 
Od 1.7. byla zrušena zbytečná okresní správa kin, kina byla vrácena městu.
Rada MěstNV schválila 27.června první navrácení objektu čp. 108/P vnukovi původního majitele. Začaly konzultace smlouvy o vzniku a.s. Agrocentrum v bývalých kasárnách.
 
18.července rada MěstNV souhlasila s bezplatným převodem Dělnického domu MO ČSSD s tím, že podmínky provozu kina a LŠU budou řešeny zvláštní smlouvou. Ve městě vznikla organizace ROI. Po počátečních problémech s důvěrou byl v červenci vytvořen nový výbor, který usiloval o zřízení romského pohostinství. Pořádal romské zábavy, řešil bytovou situaci Romů a zajistil prostor pro kulturní činnost romské mládeže v krytu. Nechce však převzít odpovědnost za Romy ve městě.
 
Snad překvapeni snadným úspěchem ČSSD při znovupřevzetí Dělnického domu žádá také ČSS - zatím neoficiálně o převzetí Národního domu. Důsledkem toho však správce - lokomotivní depo ČSD odmítlo financovat objednané investice a také hospoda v objektu zůstala od září bez nájemce.
 
Bortí se záměry původní plánované výstavby na Podhorce. V červenci byla zadána nová urbanistická studie území, ale komplexní
bytová výstavba byla zrušena.
 
V Rybníku proběhlo referendum, jehož výsledkem je žádost o osamostatnění obce od podzimních voleb. Žádost byla radou MěstNV schválena - v Rybníku se proto budou konat samostatné komunální volby.
 
Do předvolební kampaně ve městě přichází 7 volebních stran:
1 - nezávislý kandidát Přívrat
2 - Křesťansko demokratická strana
3 - Koalice OF a ČSL
4 - KSČM
5 - nezávislí kandidáti SKI klubu a TJ Lokomotiva
6 - Koalice demokratických stran
7 - nezávislí kandidáti Lhotka
 
Volební programy některých volebních stran byly zveřejněny v ČKZ, ale KDS a nezávislí své volební prohlášení v tisku nezveřejnili. Celkem bylo registrováno 89 kandidátů. Městská volební komise pracovala pod vedením J.Mináře. Podle usnesení rady MěstNV byl počet členů zastupitelstva určen na 29. Před volbami vyšlo poslední 14.číslo "Českotřebovských listů", které nepravidelně vydávalo městské OF v nákladu 2500 výtisků.
 
24.11. - Proběhly komunální volby. Po zpracování počítačem byly výsledky vylepeny již druhý den v poledne ve výlohách OF v Nádražní ulici.
Výsledky voleb:
1. Koalice OF a ČSL  16 mandátů
2. Koalice dem. stran 6 mandátů
3. KSČM        4 mandáty
4. KDS           2 mandáty
5. nezávislý kandidát SKI + TJ         -1 mandát
Na kandidátce Koalice OF a ROI se objevil také zástupce ROI Ernst Bano. Jeho 2193 hlasů však pro jeho zvolení nestačilo.
4.prosince 1991 - ustavující zasedání městského zastupitelstva.
Po předchozích koaličních rozhovorech zde byli navrženi a zvoleni tito členové městské rady: ing. Zdeněk Lang, ing. Hampl, ing. Váně, RNDr. Vlastimil Hruška, JUDr. Ladislav Hostýnek, MUDr. Pavel Štěpánek, Luboš Hýbl, Jiří Pásek a Ladislav Kučík. 19. voleným starostou města Česká Třebová byl zvolen ing. Zdeněk Lang, jeho zástupci Luboš Hýbl a Jiří Pásek.
Volba městské rady nebyla dobře přijata některými členy koalice dem. stran, především strany zelených a některými členy KSČM.
 
Rybník volil samostatně. Starostou Rybníka byl zvolen ing. Jiří Číž, zástupcem starosty Jaroslav Renda.
 
Zaznamenal Milan Mikolecký.