Městské muzeum Vás zve na akce pořádané v prosinci 2015

Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin s výjimkami v době vánočních svátků (viz níže)
Výstavní budova městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)
 
Otvírací doba muzea během svátků:
Denně mimo pondělí od  10 do 18 hodin s těmito výjimkami:
24. prosince: od 8 do 11 hodin
25. a 26. prosince: od 13 do 18 hodin
31. prosince: zavřeno
1. ledna 2016: od 13 do 18 hodin
(uvedené platí pro expozice i výstavu)
 
Semináře
Seminář pro začínající rodopisce                                                                                      
Je určený zájemcům o poznání rodinných kořenů, probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 1. prosince 2015 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. V rámci semináře zazní přednáška Mgr. Ondřeje Švehelky  České země a vojenství              v raném novověku (s důrazem na tereziánské a josefinské období)                                                  Cena lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář bude opět probíhat vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 8. prosince 2015, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin
V listopadu si děti vyzkouší práci cukráře.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Bližší informace podá lektorka semináře  Mgr. Radka Urbánková (urbankova@mmct.cz)
 
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určený nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu počínaje pravěkem. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových   i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu. Seminář bude probíhat          3. úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 15. prosince 2015 od 17 hodin, tentokrát na téma Umění pro věčnost. Výtvarný projev starověkého Egypta.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne                  a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality.
Příští setkání se uskuteční v úterý 22. prosince od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. Tématem bude Park Javorka .
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: Martin Šebela.
 
 
Výstava:
Andělé do Betléma patří!
Návštěvníci tradiční vánoční výstavy betlémů se mohou těšit na betlémové celky ze sbírek českotřebovského muzea, ale také na betlémy zapůjčené od jiných institucí či tvůrců. Výstava je navíc doplněna o plastiky andělů různých proveniencí a materiálů.
V rámci prohlídky výstavy je přístupná Andělské dílna, kde si děti mohou vyrobit papírové anděly.
Výstava potrvá do neděle 3. ledna 2016.
Pro školy je možno objednat doprovodný program.
Doprovodný program pro rodiny s dětmi   – „Sobota v muzeu“ proběhne 5. 12. 2015 od 15 do 16 hodin. Pro příchozí návštěvníky malé i velké bude připraveno vyrábění vánočních ozdob      a andílků z různých materiálů – včelího vosku, vlny či perníku.
 
Upozornění pro badatele:
V prosinci bude badatelna přístupná pouze po domluvě na tel. 731 604 848.
 
Novinka:
V uplynulých týdnech vydalo naše muzeum dlouho očekávanou III. ročenku Městského muzea Česká Třebová 2008-2013. Zájemci si ji mohou zakoupit ve výstavní budově v Klácelově ulici čp. 11 za 75,- Kč.
 
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku
https://www.facebook.com/mmctcz