Ohlédnutí za jednou výstavou                                                

Společnost si letos připomněla 70.výročí konce nejhroznější války, která tuto naši planetu postihla. Stranou nezůstala ani Česká Třebová, kdy v prostorách našeho Městského muzea proběhla ve dnech 17. září až 8. listopadu rozsáhlá výstava, jejímž autorem a scénáristou byl jednatel Muzea československé branné moci, historik a člen Československé obce legionářské (ČS0L) pan Petr Falta. Z nejrůznějších zdrojů se mu podařilo shromáždit tisíce originálů nejrůznějších exponátů, které byly za nemalé pomoci městských muzejních pracovníků tematicky rozděleny a umístěny.
Návštěvník tak mohl spatřit mimo uniforem (i dosud žijících osob) množství oděvních součástek, služebních odznaků, hodnostních označení, vyznamenání, ale i zdánlivě obyčejných knoflíků. K vidění byly rovněž i předměty běžné denní potřeby vojáků - mýdla, žiletky, holicí štětky, jídelní nádobí s příbory, ale i zdravotní potřeby pro první pomoc v boji nebo masové konzervy. Nechyběly ani jehly, nitě či obyčejné tužky s bločky.
Hlavní náplní byly samozřejmě zbraně z obou front - pušky, samopaly, kulomety, pistole a revolvery s ukázkami druhů munice, granáty a nože. Nemalou pozornost poutal britský motocykl BSA dlouho ležící na půdě. Po doplnění paliva,oleje a výměně baterie stroj bez problémů naskočil.
Kladem výstavy bylo i množství písemných osobních dokumentů, dokladů, uniforem, fotografií a odznaků či vyznamenání vážících se k našemu 1. československému armádnímu sboru v Sovětském svazu nebo k československým jednotkám na Západě včetně Královského letectva.
Pro nás nejstarší byla pro vzpomínání instalována obyčejná kuchyň  obyčejné české rodiny z doby Protektorátu Čechy a Morava. Tu zlou dobu hlavně připomínal starý rozhlasový přijímač s tzv. "churchillkou" -- t.j. výstražným štítkem s textem :"Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu je zakázáno a trestá se káznicí nebo i smrtí."
V závěru navštívila výstavu početná delegace ČSOL jednoty Ústí nad Orlicí vedená podplukovníkem Pavlíkem. Vzácným hostem byla i nadporučík ve výslužbě Božena Ivanová, příslušnice 2. československé samostatné brigády v Sovětském svazu.
Po dobu trvání navštívilo výstavu 923 občanů a množství VIP hostů, i Na závěr je třeba maximálně ocenit její rozsah a pestrost a obrovské nasazení při její realizaci.    Oldřich Gregar
 
Vlevo: Nadporučík v.v. Božena Ivanová spolu s autorem výstavy panem Petrem Faltou. V pozadí vlevo je její uniforma s hodností svobodníka, kterou svlékla při demobilizaci dne 1. června 1945. Bylo jí 18 let.
Vpravo: Nadporučík v.v. Božena Ivanová v části expozice, věnované britskému Královskému letectvu. Zde je čerstvou nositelkou vyznamenání, které obdržela z rukou prezidenta republiky v salonku pražského Rudolfina dne 27.10. 2015.

Členové delegace ČS0L při prohlížení exponátů vážících se k bejům na východní frontě. Vlevo údaje o českotřebovském občanu plukovníku v. v. Vasilu Timkovičovi, vpravo podplukovník Pavlík.