Středisko Javor hlásí: skauti domlouvali akce v Olawě     

Poslední akcí s harcery z Olawy  v letošním roce bylo domlouvání akcí na následující rok.
Letos jsme k návštěvě využili státní svátek 28. 10. Jelikož v Polsku byl běžný pracovní den, navštívili jsme nejdříve aquapark ve Wroclawi. Po vykoupání jsme se vydali do Olawy, kde už nás čekalo setkání s vedením harcerů. Harcery čekají v příštím roce volby, kde si budou volit nového vůdce střediska, protože stávající již byl ve funkci 2 volební období, a tak kandidovat nemůže.
Nejprve jsme probrali vzájemnou spolupráci a vyhodnotili jednotlivé společné akce. Zároveň jsme se domluvili na akcích na příští rok. Začátkem května budeme u nás „tradičně“ pálit čarodějnice, pak nás v dalším měsíci čeká akce v Polsku.
Největší akcí v příštím roce pro nás bude v červenci 14 denní tábor v Hoštejně, kam by měla přijet asi 20 členná skupina harcerů z Olawy.
Pak jsme se vydali na zpáteční cestu, během které jsme navštívili uhelný důl v Nové Rudě.
Akce spolupráce s polskými harcery jsou podpořeny Městem Česká Třebová a Pardubickým krajem.
Více o oddílu lze najít na našich stránkách: http://trojka.e-skaut.cz/              3. chlapecký oddíl střediska Javor Česká Třebová