Svaz důchodců v České Třebové začínal před 25 lety           

Letošní rok je plný výročí, mezi které patří i to uvedené v nadpisu. Bylo to v roce 1990, všechno se měnilo, bořilo se  a jiné zase zakládalo.  Vznikl tehdy také Svaz důchodců České republiky a prakticky současně s ním i jeho místní organizace v České Třebové.  Česká Třebová tak byla mezi prvními v republice, kde vznikla MO SDČR. Začínalo se na kolenou, kde to bylo možné, střídala se místa jednání v Praze a následně i v České Třebové. Jako první jsme dostali pozvání na pracovní poradu zástupců organizací SDŘ, která se konala v pražském Slovanském domě dne 24. dubna 1990. U nás v České Třebové byla ustavující schůze SDČR již 3. dubna 1990 v 15 hodin v jídelně ÚZCHV a následně pak 11. dubna v místnostech Občanského fóra v Nádražní ulici 876 (bývalé sovětské vojenské komandatury). Zde bylo odsouhlaseno předsednictvo do  fukce předsedy byl zvolen  Břetislav Bláha, místopředsedkyní se stala Milada Bouchalová, jednatelkou Františka Dohnalová, funkci pokladníka byla pověřena Stanislava Balcarová a dalšími členy byli schváleni M. Gregorová, Ludmila Holá, V. Havelková a Karel Vais. Originál zápisu z ustavující schůze byl předán  právě na schůzi ve Slovanském domě 24.4..  Byly připraveny stanovy SD III. věku. Svaz důchodců v České Třebové zahajoval se 17 členy, postupně se začali se hlásit další členové.
Břetislav Bláha "předsedoval" místní organizaci do roku 1992, po něm nastoupil Zdeněk Havlíček a dále František Rédl. Od výroční schůze 12. 3. 1996 se pak stala předsedkyní MO SDČR Milada Hýblová, která v této funkci vytrvala až do 3. října 2012 a pak předala funkci předsedkyně Blance Ledererové. Zajímavostí určitě je i to, že jako jediná zůstala po celých uplynulých 25 let členkou výboru organizace Františka Dohnalová. Právě u nís máme k dispozici veškeré zápisy z jednání v uplynulých letech, které budou jistě dobrým zdrojem informací o činnosti českotřebovských důchodců  od sametové revoluce do dnešních dnů. Během let mnoho členů místní organizace zemřelo, ale  Svaz důchodů stále existuje, i když v poněkud jiné podobě, než tomu bylo v době jeho založení.
Náplň činnosti byla zaměřena na práci pro seniory, jejich kulturní a společenský život, také zájezdová činnost, výlety a exkurze, také na Slovensko.  Členům je nabízena i možnost účasti na akcích pořádaných ústředím SDČR. Činnost místní organizace není možná bez spolupráce s dalšími organizacemi, s vedením města a sociálním odborem MěÚ. Výbor se schází měsíčně, členské schůze se konají čtvrtletně, koncem roku s¨je pořádáno předvánoční posezení s programem a tombolou.  (re)