Střípky z Osvětimi                                                                   
Výstava fotografií Milady Chmelíkové Střípky z Osvětimi  tematicky přesně zapadla  do data 11. listopadu, kdy si připomínáme Den válečných veteránů. Byl určen pro vzpomínku na padlé hrdiny v I. světové, tzv. "Velké válce", ale zahrnuje také oběti všech válek, které tímto dnem uctíváme. Výstavu tvoří soubor 24 fotografií českotřebovské rodačky Milady Chmelíkové, která se vrátila domů a na přání maminky nabídla vystavovaný soubor českotřebovskému Kulturnímu centru. Fotografie vznikly při první návštěvě autorky v Osvětimi v roce 2013 a obsahují svědectví hrůzy a současně soucitu a pokání. Svědectví toho, jaké  mělo být a také bylo "konečné řešení židovské otázky". Výstavu uvedly vhodně vybranými skladbami učitelky českotřebovské Základní umělecké školy Jitka Nováková a Mgr. Milada Hamplová. Po úvodním slovu ředitele Kulturního centra Mgr. Josefa Kopeckého se pak ujala slova sama autorka. Ve své na vernisáž snad až příliš dlouhém vernisážovém projevu, spíše přednášce, se snažila sdělit všechny své pocity a dojmy z několika opakovaných návštěv na tomto hrůzy plném místě. Byl to těžký úkol, autentické záběry, neveselá výstava. Ale potřebná a dokumentující  to, co existovalo a co se stejně jako všechny další smutné a děsivé myšlenky snažíme od sebe daleko zahánět.  Snad proto také Milada Chmelíková tolik děkovala všem, kteří na výstavu přišli. Byli mezi nimi i členové delegací mládeže z partnerských měst, tedy i polské Olawy. Několik z vystavených fotografií  zařazuji.  (mm)