Nová Zelená Úsporám  startuje  s mnoha novinkami          

Naše poradenská kancelář Viktor Pešek  téměř pět let poskytuje  služby pro občany i firmy i v oblasti úspory energií.
Téměř rok umíme lidem poradit se získáním dotací z programu Nová Zelená Úsporám (NZU). Na klíč vše zařídíme od posouzení, přes administraci žádosti až po samotnou realizaci opatření a její financování.
Od 22.10.2015 se rozběhla další výzva. Co je tedy nového?
NZU je určena především  fyzickým osobám  v celé ČR, kteří chtějí zlepšit energetické parametry svých domů. Výzva je vyhlášena až  do roku 2021. Na co lze žádat a jaká je výše dotace?

 

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
  • dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

  • podporována dílčí i komplexní opatření

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

  • dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

  • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE

  • na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

  • na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů – NOVINKA!!!

  • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu 

  • zdroj: sfzp, www.novazelenausporam.cz

Nejčastěji se žadatelé pohybují v opatření A0 / požadovaná úspora měrné roční potřeby na vytápění 20% / a A1 – úspora 40%.

 

Typ konstrukce

A.0 a A.1

(Kč/m2)

A.2

(Kč/m2)

A.3

(Kč/m2)

Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem

500

600

800

Střechy

500

600

800

Výplně otvorů / okna, dveře/

2 100

2 750

3 800

Podlahy na terénu

700

900

1 200

Stropy a ostatní konstrukce

330

400

550

Podoblast A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištěn odborného technického dozoru 
Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0,-A3 

Zavolejte nebo napište a domluvte si schůzku.  Pomůžeme Vám ušetřit až 50% nákladů.

Kontakt:  Viktor Pešek   epct@seznam.cz, tel.: 731453457,  Prokopova 324 Česká Třebová