Barcelona 2015
školní poznávací zájezd snů

Ve dnech 25. 10. až 1. 11. 2015 se deset studentů maturitních ročníků s doprovodem pana profesora Tomáše Kupky zúčastnilo studijního a poznávacího zájezdu do Barcelony. Ráda bych vás seznámila s našimi zážitky spojenými s tímto okouzlujícím a klidným městem.
Jako letošní maturanti ze španělského jazyka jsme se mohli zúčastnit tohoto zájezdu díky finančním prostředkům z evropského projektu, které se našemu gymnáziu podařilo získat. Cílem pobytu bylo zlepšit naše konverzační schopnosti na pěti čtyřhodinových blocích španělštiny v jazykové škole, poznat co nejvíce krás Barcelony a vytvořit si tak krásné vzpomínky na poslední rok našeho studia.
Složení naší skupiny bylo poměrně nevyrovnané – devět dívek, jeden chlapec a pan profesor. Cesta by se dala označit za poměrně náročnou, přece jen 26 hodin v linkovém autobuse s cestujícími ze všech koutů světa nezní úplně skvěle. Zvládli jsme to ale s grácií a týden mohl začít. Ještě před zahájením zájezdu jsme každý zvlášť vyplnili vědomostní test, který nás spolu s ústním pohovorem s barcelonskými profesory přiřadil do již fungující třídy s podobnými znalostmi. Už ústní pohovor byl pro některé z nás velmi náročný, přece jen je to trochu jiné, když na vás mluví někdo, koho se nemůžete zeptat na slovíčko česky. Pro některé z nás to byl navíc první kontakt se španělským rodilým mluvčím.
Každý den jsme měli zhruba stejný program. Ranní snídaně s konverzací v našich hostitelských rodinách a rychlý přesun na metro směr škola. Ve škole jsme spolu s našimi spolužáky z Koreje, Švýcarska, Francie a z mnoha dalších zemí čtyři hodiny intenzivně studovali gramatiku a oproti výuce v Česku jsme dostávali velký prostor ke konverzaci. Následoval rychlý oběd a krátká vycházka, od čtyř hodin jsme totiž museli znovu být u školy, kde nás čekal program s průvodcem – během těchto programů jsme navštívili například gotickou čtvrť Barrio Gótico, olympijský stadion, slavné Barcelonské vily, Park Guell, Montjuïc a mnoho dalších památek. Po exkurzi s rodilým mluvčím jsme spěchali zpět na večeři do rodin, kde jsme poctivě psali naše domácí úkoly – když je totiž ve Španělsku neuděláte, druhý den ve škole se první dvě hodiny vůbec nechytáte a to nechcete zažít! Po večeři jsme se znovu sešli a pokračovali v prohlídce města s naším panem profesorem. Muzeum čokolády s čokoládovou vstupenkou, Sagrada Família – obrovská katedrála s tisíci turistů či noční Pueblo Espaňol, to všechno byly cíle našich večerních výletů.
V Barceloně jsme strávili velmi intenzivní týden. Našli jsme si nové přátele, získali další zkušenosti. Od školy jsme obdrželi i certifikát potvrzující naši jazykovou úroveň. Za celou skupinu bych chtěla moc poděkovat vždy připravenému, věčně skvěle naladěnému (i po 25 hodinách nikdy nekončící dámské konverzace v autobuse) a velmi trpělivému panu profesoru Kupkovi, bez kterého bychom si to nikdy tak neužili, a samozřejmě naší úžasné škole za velkou podporu.
Jazykový a poznávací pobyt byl finančně podpořen z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0804, název projektu: Podpora výuky jazyků.
Lenka Budilová, 8.A