JAK ZÍSKAT KOTLÍKOVOU DOTACI
V PARDUBICKÉM KRAJI?

Pardubický kraj zve veřejnost na informační seminář, který se uskuteční dne
1. prosince 2015 od 16,00 hodin
v Malém sále Kulturního centra Česká Třebová (Nádražní ulice).
V následujícím dvouletém období může Pardubický kraj mezi obyvatele rozdělit až 178 milionů korun na výměnu kotle.
Chcete se dozvědět více o podmínkách dotací na nové kotle, způsobu podání žádostí, systému proplácení dotací? Jak se na žádost o dotaci připravit a co všechno musí zájemce splňovat? Máte další otázky kolem kotlíkové dotace? Přijďte se nás zeptat.
Základní podmínky pro získání dotace:
·      Žadatelem je fyzická osoba vlastnící rodinný dům v Pardubickém kraji,
·      K vytápění objektu je využíván „starý“ kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, nikoliv kamna, krb, plynový, elektrický nebo automatický kotel.
·      Dotaci také nelze poskytnout na nový kotel v novostavbě, kde se nejedná o výměnu.
Bližší informace naleznete na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace