Slavnostní předání výtěžku benefičního plesu Za jeden provaz z.s.                    

V odpoledních hodinách se dne 18.12.2015 v rámci vánoční besídky Týdenního stacionáře v České Třebové uskutečnilo slavnostní předání výtěžku benefičního plesu Za jeden provaz z.s. Besídka byla v plné režii klientů a zaměstnanců stacionáře. Klienti si pro diváky nachystali pohádku O veliké řepě a společně pak zazpívali několik koled. Besídka byla přichystána pro rodinné příslušníky klientů, kteří zcela jistě byli pyšní na své ratolesti.
Členové Za jeden provaz z.s. byli na besídku pozváni, aby mohli předat výtěžek benefičního plesu. Během besídky předsedkyně Za jeden provaz z.s. Magda Frišová slavnostně předala paní ředitelce Ireně Rösslerové poukaz v hodnotě 25 000 Kč. Díky tomuto příspěvku klienti v příštím roce pojedou na rehabilitační pobyt. Po slavnostním předání se i členové Za jeden provaz z.s. připojili ke klientům a společně zazpívali několik tradičních českých koled.
Na besídce nechyběli ani zástupci města Česká Třebová – paní místostarostka Jaromíra Žáčková a také ředitel Sociálních služeb Česká Třebová pan Josef Jurenka.
Ještě jednou bychom vám chtěli všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci benefičního plesu, poděkovat. Pro nás je největším poděkováním a potěším to, když můžeme vidět rozzářené a usměvavé tváře klientů nejen na plese, ale také při každé příležitosti, když se společně setkáváme.
Anna Hamplová