Českotřebovský deník 290/2015 (1.12.)                                 


Spolupráce se slovenským Svitem pro rok 2016


Ve dnech 26.-27.11.2016 se uskutečnila návštěva zástupců českotřebovské radnice v partnerském městě Svit s cílem dojednat spolupráci pro rok 2016. Byla projednána již tradiční spolupráce na projektu válečných veteránů, účast na fotbalovém turnaji v České Třebové. Ze strany Svitu je zájem o rozšíření spolupráce oproti předchozím rokům  o spolupráci mezi tanečními skupinami a dle dohody vystoupení třebovského hudebního souboru na Dnech města Svit nebo při příležitosti oslav Dne seniorů. Jednání probíhala v nové budově městského úřadu, kde původně sídlila Baťova škola. Konečné úpravy interiéru ještě čekají na své provedení. 

 Na webu města Svita  se o návštěvě píše: "Dôvodom návštevy starostu Jaroslava Zedníka a místostarostky Jaromíry Žáčkovej bol zámer prípravy spoločných aktivít našich miest a organizácií pôsobiacich na partnerskom území pre rok 2016.
Priateľské rokovanie prebehlo na mestskom úrade, kde sa návšteva z Čiech stretla s primátorom M. Škvarekom, prednostom MsÚ S. Kopčákom a referentkou úseku kultúrno – výchovnej činnosti V. Žoldákovou. Počas stretnutia obe strany zhodnotili partnerské i samostatné aktivity oboch miest počas uplynulého roka a načrtli predstavy smerovania vzájomných vzťahov pre nasledujúce obdobie. Pripravované aktivity budú zamerané prevažne na kultúrnu, spoločenskú a športovú oblasť."
Skvělý úspěch hotelu BRAVO ČESKÁ TŘEBOVÁ: 
HOTEL ROKU 2015 V PARDUBICKÉM KRAJI

Již po třetí (!) získal hotel Bravo Česká Třebová prvenství v prestižní anketě "Czech Hotel awards ", jako nejlepší hotel Pardubického kraje ve své kategorii. Nejde tedy o náhodu, ale o trvale vysokou úroveň poskytovaných služeb. Velké ocenění zavazuje k vyvinutí maximálního úsilí udržení vysokého standartu zde  poskytovaných služeb a vytváření podmínek k Vaší spokojenosti a  důvěry v nás.  Více uvedu ve zvláštním příspěvku, kde jsou i fotografie z předávání cen, kterého se osobně zúčastnil  Josef Janda jako zástupce týmu Hotelu BRAVO . Doporučuji také navštívit webovou stránku www.hotelawards.cz.
 
Začíná soutěž Novinářská cena 2015, přihlašujte nejlepší novinářské počiny!

Praha, 1. prosince 2015 Nadace Open Society Fund Praha ve spolupráci se společnostmi Google Česká republika a NEWTON Media a.s. vyhlašuje 6. ročník soutěže Novinářská cena. Dnešním dnem počínaje mohou sami autoři, redakce, vydavatelé, ale i čtenáři, diváci a posluchači přihlašovat nejlepší novinářské práce vydané v roce 2015. Uzávěrka pro přihlášení je 1. února 2016.  
Již pošesté ocení Novinářská cena kvalitní žurnalistické příspěvky celkem v 10 kategoriích psané, audiovizuální a online žurnalistiky. Soutěž je určena novinářům všech typů a velikostí médií – tištěných a elektronických, od regionálních po ty celostátní. Příspěvky musí být uveřejněny v České republice od 1. ledna do 31. prosince 2015. Přihlášku a podmínky soutěže najdete na www.novinarskacena.cz.
Českotřebovský zpravodaj 12/2015  v distribuci

V pondělí 30. listopadu byla provedena distribuce prosincového čísla Českotřebovského zpravodaje. Číslo obsahuje 112 stran. Do poslední chvíle se čekalo na možnost zveřejnit  alespoň některé jízdní řády autobusové dopravy.  Nakonec se to podařilo, mimo Odjezdů vlaků na hlavních i regionálních tratích z České Třebové  se vešlo ještě 6 stran autobusových jízdních řádů linky do Ústí nad Orlicí a pak linky 700934 Lanškroun - Č. Třebová Terminál Jana Pernera  - sídliště Lhotka. Ostatní jízdní řády budou v dalším lednovém vydání časopisu, kterým, začne další již 47. ročník Českotřebovského zpravodaje (1. číslo vyšlo 1. února 1970).    Prosincové číslo obsahuje rozsáhlou kulturní rubriku, ve které je mimo bohatého programu také  vyhlášeno divadelní předplatné jaro a to opět ve dvou cyklech A a B a další jarní cyklus úspěšného koncertního předplatné  "Jazz & blues on the rails".  českotřebovský zpravodaj se věnuje  ještě 15tiletému výročí práce českotřebovské umělecké skupiny Triarius a mimo výčet jejich premiér a fotografickou dokumentaci přináší také rozhovor s principálem souboru J. J. Kopeckým.  Spousta dění ve městě je tak rozsáhlá, že se všechno do tištěného vydání nevešlo a tak některé příspěvky zaslané k otištění musí čekat o měsíc déle. Je to např. zajímavý článek Milana Michalského o  návštěvě českotřebovských mineralogů  na výstavě v Mnichově,  některé dopisy a názory, historický článek M. Šebely o  letošním výročí parku Javorka atd.  Zatím lze tyto články najít na webové stránce.  Ukazuje to na to, že se v České Třebové nenudíme, pořád se něco děje, je toho tolik, že to nejsme s to to ani zaznamenat v tištěném  vydání Českotřebovského zpravodaje, byť má už dnes 112 stránek.  cestou ven z toho je dělat pestřejší a aktuální webové stránky, jejichž návštěvnost je  trable nad 22 tisíc návštěv měsíčně, což pro lokální webový informátor je poměrně slušná hodnota.   Obsah webu je od tištěného vydání nyní poněkud rozdílný, má jiné akcenty, více fotek, aktuální informace, pro tis je třeba zprávy přepsat jinak. je to velmi náročné a zabírající mnoho času. Navíc se na webu snažím aktuálně propagovat  veškeré zaslané letáky  na akce v České třebové a okolí, mění se to každý den, takže se vyplatí tyto stránky navštěvovat pravidelně, jejich aktualizace je často i vícekrát denně, samozřejmostí jsou nové sobotní i nedělní zprávy.  Nejčastěji  se obsah aktualizuje večer kolen 23. hodiny...  (mm)
 
Kraj přispěje na činnost svazku obcí Pardubická labská

Pardubice (1. 12. 2015) – Vybudovat cyklostezku podél břehu Labe mezi městy Pardubice a Týnec nad Labem, to je cílem svazku obcí Pardubická labská. Sdružení, které vzniklo v  listopadu, nyní získalo investiční dotaci od Pardubického kraje.
„Jako kraj nemůžeme být investorem,  ale chceme se přihlásit k tomu, že nám na vzniku této cyklostezky velmi záleží i z hlediska rozvoje cestovního ruchu. Proto rada kraje odsouhlasila příspěvek 70 tisíc korun na správu projektu a připojila se tak k zainteresovaným sdruženým obcím,“ vysvětlil krajský radní René Živný, který má v radě na starosti cestovní ruch. Dotace je určena na činnost a provoz svazku obcí na období od listopadu 2015 do srpna 2016.
Členy svazku obcí Pardubická labská jsou města Pardubice, Přelouč, Chvaletice, Týnec nad Labem a obce Srnojedy, Valy u Přelouče, Semín, Řečany nad Labem, Kladruby nad Labem, Trnávka a Kojice. Společně připravují budování bezmála 34 kilometrů dálkové cyklotrasy číslo 2 Labská.  Zástupci svazku chtějí stezku vybudovat do roku 2020, aby byla možnost využít podpory evropských fondů. V současnosti mají hotovou studii proveditelnosti, v následujícím roce se zaměří na výkupy pozemků a podrobné plánování trasy v celém území.
 
AKCE

Sleva časové vstupy na parkování
v Multifunkčním terminálu Jan Pernera Česká Třebová

Termín akce: 1. 12. 2015 až 29. 2. 2016
Zlevněné artikly: Roční parking 4 000,- (původní cena 6 000,-)
6 měsíční parking 3 000,- (původní cena 4 000,-)
3 měsíční parking 2 000,- (původní cena 2 400,-)

 

Platnost zlevněných artiklů:

Karty platí ode dne zakoupení, doba platnosti je dle zakoupeného artiklu (příklad: 14. 12. 2014 zakoupen „Roční parking“ platí do 13. 12. 2015 23:59 hod., obdobně u dalších artiklů)

 

Výdejní místa:

Pokladna č. 4 v odbavovací hale ČD stanice Česká Třebová
Pokladna Zimní stadion
Pokladna Krytý plavecký bazén
Pokladna Ski areál Peklák                                                                      Za správnost: Ing. Miloslav Cink, jednatel