Českotřebovský deník  292/2015 (3/12)                                 
Výrobce lokomotiv CZ LOKO otevřel laserové centrum

Řezací laserové centrum dnes v Žamberku slavnostně uvedla do provozu společnost CZ LOKO, a.s., která je největším výrobcem motorových lokomotiv v zemi. Toto plně automatické pracoviště se podílí na výrobě kabin, kapot,  pneubloků, chladičů, nádrží a dalších kovových komponent lokomotiv a speciálních traťových vozidel. Laserové  centrum je vybaveno řezacím strojem Fiber Laser FCL 4020 pro řezání z kovových desek o rozměru 2 x 4 metry. Stroj je vybaven lineárními pohony a optickým vláknem pro řezání oceli o síle až 20 mm, nerezové oceli, hliníku, mědi, mosazi a pozinku. „Vybudovali jsme pracoviště s nejmodernější technologií, které zrychlí výrobu a zvýší kvalitu našich kolejových vozidel. Díky investici bezmála 14 milionů korun je nyní výroba efektivnější a navíc se značně zlepšilo pracovní  prostředí pro naše zaměstnance. Dokonalá přesnost výpalků usnadní následné výrobní operace – ohýbání, sváření, broušení a lakování,“ uvedl Josef Báta, přdseda přdstavenstva a generánířditel CZ LOKO.
„Mám upřínou radost, když se firmá v našm městě da,ří zvlášťkdyž je to česká firma. Každá pracovní příležtost přinese městu vyšší bonitu a tady vidíte modernía čisté pracoviště pro vysoce kvalifikované techniky a programáory. Přeji si, aby úspěch českýh lokomotiv CZ LOKO stále rostl a s ní se rozšiřovala i pracovišě jako je  toto,“ řekl přítomným hostům starosta města Žamberk Jiří Dytrt při slavnostním zahájení.
Řezací centrum společnost CZ LOKO umístila do Žamberka, kde má provozovnu její dceřiná firma Letohradské  strojírny, v níž má majoritní podíl. Strojírny se věnují v Letohradě opravám kolejových vozidel a v Žamberku  kovovýrobě. Od roku 2006 se také podílejí na výrobě chladičů, nádrží, ochranných pluhů a kompletní kapotáži pro  všechny výrobní řady lokomotiv včetně prototypů.
Vytíženost centra nyní přesahuje 70 %. Volnou kapacitu společnost nabídne pro kooperace s dalšími strojírenskými  podniky.
Josef Bárta, generální ředitel CZ LOKO při vystoupení na slavnostním zahájení provozu řezacího laserového centra v Žamberku. Vedle něho Petr Musílek, jednatel Letohradských strojíren, a žamberský starosta Jiří Dytrt. Akci stylově doprovodila laserová show.
 
Velké poděkování 

celému kolektivu MŠ Vinohrady za akci nazvanou Dýňování, která byla barevná nejen svou výzdobou a tvůrčí dílnou pro děti, ale i moc chutná, díky vynikajícímu dýňovému pohoštění pro všechny zúčastněné. Ráda bych také všem zaměstnancům i rodičům popřala příjemné prožití vánočních svátků a mnoho pozitivní energie v roce 2016.  Za kolektiv rodičů Z. Nejedlá
 

Netolický: Současné kapacity dostačují. Integrace v malém městě není vhodná 

Pobytové centrum pro azylanty v Králíkách  není vhodné
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický diskutoval společně s občany Králík a starostkou města Janou Ponocnou o záměru Ministerstva vnitra zřídit v bývalém výchovném ústavu pobytové centrum pro žadatele o azyl. V plném sále Na Střelnici hejtman nejprve představil argumenty pro nevhodnost umístění centra do města a následně společně se starostkou odpovídal na četné dotazy místních obyvatel.
„Jsem přesvědčený, že pokud má být integrace úspěšná, je pokrytecké ji uskutečňovat v malém městečku nedaleko polských hranic. Hovořil jsem o tom i se zástupci neziskového sektoru, kteří potvrzují, že podobná centra mají vznikat ve větších sídlech,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který zmínil také možné další možné využití objektu. „Společnost Sněžník, provozující areál na Dolní Moravě, má plán na odkoupení objektu a vybudování až 50 bytových jednotek nejen pro zájemce o nájemní bydlení, ale i zaměstnance z Dolní Moravy. Považuji to za záměr, který by vyřešil celý problém i z hlediska majetku a odpadá tím také argument, že objekt bude nevyužitý,“ nastínil plány hejtman Netolický.
Nevhodnost lokality, ale i soustředění investic v oblasti
Hejtman na začátku diskuze zmínil argumenty, které je nutné brát v potaz při debatách o umístění centra do Králík. „Kromě nevhodnosti umístění do malého města na periferii republiky nevyhovuje ani samotný objekt bývalého ústavu. Neexistuje zde ostraha areálu, oplocení není kvalitní, což by si vyžádalo další značné investice. Areál se nachází v blízkosti centra města a základní školy. Pro srovnání centrum v Kostelci nad Orlicí je umístěno v bývalých kasárnách na kraji města a střežen není pouze samotný objekt, ale celý areál včetně přístupové brány,“ řekl hejtman Netolický, který upozornil také na investice v posledních letech, a to nejen do oblasti cestovního ruchu, ale také dopravní infrastruktury. „Králicko je pro nás mimořádně důležitá oblast. Slibuji, že budeme dělat všechny možné kroky, abychom vysvětlili, že v České republice máme vhodnější lokality na umístění centra.
Přípravy jsou pozastavené, migrační vlna slábne
Přítomným občanům hejtman nastínil také současný stav a případné další kroky. „V tuto chvíli jsou přípravy na vytvoření centra pozastavené, jelikož výrazně zeslábla migrační vlna a nelze očekávat, že by se v průběhu zimních měsíců situace změnila. Navíc není naplněna ani kapacita existujících center. V první řadě je nutné využít stávající kapacity a nebudovat další,“ uvedl hejtman, který nabídl několik forem pomoci. „Považuji za vhodné, aby se zástupci místní iniciativy účastnili všech dalších jednání společně se mnou, paní starostkou a tajemníkem bezpečnostní rady kraje. Občané nesmí mít pocit, že se jedná o nich bez nich,“ dodal závěrem hejtman Netolický.
NOVOROČNÍ VÝSTUP NA ANDRLŮV CHLUM 

Klub českých turistů v Ústí nad Orlicí pořádá v pátek 1. ledna 2016 sedmnáctý ročník NOVOROČNÍHO VÝSTUPU NA ANDRLŮV CHLUM. Pořadatelé budou milovníky přírody očekávat pod rozhlednou „Stříbrnou krasavicí“ od 11 do 18 hodin.
Po bujaré silvestrovské noci, která přivítá rok 2016 Vám jistě menší mrazivé vydýchnutí přijde vhod. Pamětním diplomem budou odměněni pěšáci, cyklisté, jezdci na koních, lyžaři i mototuristé. Na šestnácti předchozích ročnících se prezentovalo celkem 16280 milovníků zimní přírody. Za posledních dvanáct let jsme v akci „Novoroční čtyřlístek“ přispěli potřebným občanům částkou 40 474 koruny. Akce probíhá za finanční podpory Města Ústí nad Orlicí.  O svoji Hvězdu na Andrlově chlumu pečují ústečtí turisté již 24. let mezi českými odbory je to zcela výjimečné!   PŘIJĎTE POBEJT.  MR.
 
Následná lůžková péče není v kraji popelkou

Kromě nemocnic akutní péče Pardubický kraj zřizuje také odborné léčebné ústavy a léčebny dlouhodobě nemocných, kde je pacientům poskytována následná lůžková péče. Radní Pardubického kraje nyní hodnotili, jak se daří naplňovat úkoly i v této oblasti zdravotnictví v kraji.
„Nechceme, aby následná péče, která často trvá dlouho a nemá tak rychlé výsledky, ale je neméně důležitá jako ta akutní, byla v kraji popelkou,“ řekl 1. náměstek hejtmana Roman Línek. „Proto máme rozvojové plány ve všech našich organizacích, a stejně tak v nich sledujme i kvalitu poskytovaných služeb. Díky tomu je nyní připraveno například stěhování Léčebny dlouhodobě nemocných v Litomyšli z nevyhovujících prostor do pavilonu interny v Litomyšlské nemocnici nebo se chystá přestavba nevyužitého pavilonu pro plicní rehabilitaci v Odborném léčebném ústavu Jevíčko.“
Ke splněným cílům patří nedávné otevření rekonstruovaného pavilonu pro léčbu TBC v Albertinu Žamberk, který nyní slouží plicnímu oddělení právě pro následnou lůžkovou péči.
Letos se podařilo také zpracovat krajskou koncepci psychiatrické péče, kterou rada schválila na jednání v září. Na ni by měla navázat výstavba nové části lůžkového oddělení psychiatrie v Žamberku.
Protože kvalita zdravotní péče je sledována velice pečlivě, kraj vede svá zařízení k tomu, aby prošly takzvanou akreditací kvality. Ze šesti zařízení mají již čtyři hotovo, Vysokomýtská nemocnice se chystá na šetření ještě v roce 2015 a Nemocnice následné péče Moravská Třebová bude akreditována v roce 2016.
„Následná lůžková péče je obor, který velmi úzce navazuje na péči sociální a částečně se s ní i prolíná. V Pardubickém kraji máme podle mého názoru nadstandardní koordinaci těchto dvou oborů. Díky tomu můžeme pro pacienty vybrat potřebnou variantu péče,“ dodal Línek.