Českotřebovský deník 296/2015 (7/12)                                  
Lidé jsou andělé s jedním křídlem, pojďme se obejmout, ať můžeme vzlétnout

Dne 3. prosince jsme v naší mateřské škole přivítali velmi milého hosta - římskokatolického faráře Zbygniewa Czendlika.
I když nás zlobila "neštovicová epidemie", přišli se na předvánoční adventní rozjímání podívat jak rodiče, tak i rodinní příslušníci. Vtipné, milé vyprávění, střídaly tanečky a vystoupení našich nejmenších, rozvinula se beseda na téma vánoce, pohoda, láska.  Potlesk nebral konce a každý se rád s panem farářem pro vzpomínku vyfotil. Přejeme všem šťastné a spokojené vánoce!
Z.Czendlik:"Lidé jsou andělé s jedním křídlem, pojďme se obejmout, ať můžeme vzlétnout".

 

Učitelky z MŠ U Koupaliště v České Třebové

Druhá část soutěže Krajské hokejové ligy s malou změnou

Nedělní osmnácté kolo zakončilo základní část krajské hokejové ligy, Kohouti porazili Choceň 4 : 2.
Ve druhé části soutěže (sudý-lichý), která se bude hrát od 9. prosince do 20. ledna, odehraje každý tým deset zápasů. Českotřebovští Kohouti začínají ve středu 9. prosince doma s Poličkou.
První zápas na ledě soupeře odehraje náš tým v neděli 13. prosince v Litomyšli (nikoliv v Chocni, jak jsme avizovali). O pořadí na sedmém a osmém místě totiž nerozhodovalo celkové skóre, ale vzájemné zápasy…
NÁŠ PROGRAM:
středa 9. prosince: Kohouti – Polička
neděle 13. prosince: Litomyšl – Kohouti,
středa 16. prosince: Kohouti – Chrudim,
neděle 20. prosince: Světlá nad Sázavou – Kohouti,
neděle 3. ledna: Kohouti – Moravská Třebová,
středa 6. ledna: Polička – Kohouti,
neděle 10. ledna: Kohouti – Litomyšl,
středa 13. ledna: Chrudim – Kohouti,
neděle 17. ledna: Kohouti – Světlá nad Sázavou,
středa 20. ledna: Moravská Třebová – Kohouti.
Z Vitky v Brněnci zmizely po letech nebezpečné odpady

Brněnec/Pardubice (7. 12. 2015) – Pondělní ráno bylo v areálu bývalé Vitky Brněnec nezvykle živé. Bylo zde dokončeno dvoudenní odstraňování nebezpečných odpadů. Pardubický kraj získal na tuto akci dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Přibližně 30 tun odpadů, které se nacházely v nezabezpečeném areálu, tak definitivně zmizelo. Společnost SITA CZ tyto materiály následně převeze k likvidaci do spalovny průmyslových odpadů v Ostravě.
„Po letech nečinnosti a průtahů končí alespoň první část sanace areálu. Materiály tak již nebudou volně přístupné veřejnosti a nebude hrozit jejich únik do okolního prostředí včetně řeky. Jsem rád, že na základě tohoto případu vznikl dotační program ministerstva, který umožnil likvidaci obdobných ekologických zátěží nejen v našem kraji,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Budeme i nadále usilovat o celkovou sanaci areálu, což byl mimo jiné jeden z našich závazků při přípravě výzvy. Kraj ale dle zákona nemůže být nositelem projektu. Proto pouze připravíme nezbytné podklady včetně analýzy rizik s tím, že samotná realizace bude muset být hrazena ze státních zdrojů. Problémem bude zcela jistě nevyjasněná vlastnická struktura, ale také finanční nákladnost kompletní sanace.“ dodal hejtman Netolický. „Celkové náklady včetně odborného dozoru, dokumentace, přípravy žádosti a samotného odstranění odpadů dosáhly částky 950 tisíc korun,“ uvedl krajský radní pro zemědělství a životní prostředí Václav Kroutil.
Zchátralý areál v Brněnci tvoří bývalé výrobní haly, přidružené výrobny a torza administrativních a výrobních budov. V areálu se nacházely nezabezpečené sklady a haly s nebezpečnými látkami a chemikáliemi. Největší skupinu tvořily organické látky, ropné látky a netoxické anorganické soli, které budou termicky odstraněny ve spalovně průmyslových odpadů v Ostravě. „Jedná se nejvyspělejší technologie svého druhu. Spalovna je určena pro odstranění průmyslových odpadů či odpadů ze zdravotnictví,“ uvedla Kateřina Kodadová ze společnosti SITA CZ. Ostatní látky budou zlikvidovány dle nejpřísnějších standardů tak, aby nebyl možný jejich únik do ovzduší či půdy.

 

Kraj získal miliony na přípravu tří přivaděčů a obchvaty pro Dašice, Rokytno, Choceň.
Mladá fronta DNES píše o tom, že Kraj získal prostředky od SFDI tak aby do pěti let vyrostly nové obchvaty, které budou součástí plánovaných přivaděčů k budoucí rychlostní silnici R35. Kraj by měl rád trojici přivaděčů hotovou ještě před zprovozněním prvních dvou úseků autostrády. Opatovice - Ostrov.  "Připravuje se to tak, aby byly stavby hotové pokud možno ještě před dokončením mimoúrovňových křižovatek,“ prohlásil pro MF DNES  náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Jaromír Dušek. Kraj ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje rozdělil přivaděče na celkem pět staveb. Na jejich získal z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury desítky milionů. Obchvatů by se tak měly dočkat Dašice, Rokytno či Choceň. „Práce by měly probíhat po etapách, kdy budou nejdříve upřednostněny jednodušší stavby, které lze pouze na ohlášení.
Na základě podobného principu by potom chtěl kraj  ve spolupráci s ŘSD a SFDI zajistit i další přivaděče v následné etapě, kdy se bude dálnice R 35 budovat až po křižovatku s I/43 u Svitav. Tím by se měl přednostně dostat na řadu  přivaděč pro Českou Třebovou. Zde má prioritu přeložka I/14 mimo Třebovice, která umožní napojení České Třebové přímo na obchvat Opatova  a umožní dopravu nákladních vozidel z logistického terminálu Metrans aniž by musely jezdit přes kopce na R35 u Litomyšle. Osobní vozidla  si budou moci vybrat, uzda pojedou "přes kopec" na Litomyšl, nebo "okolo" na Opatov.  Definitivně však ještě rozhodnuto není.