Českotřebovský deník 298/2015 (9.12.)                                  
Týden italského filmu III zahájen - letos v ekocentru Podorlicko 

Dříve bývala tato akce spojena s Malou scénou. Pořadatel akce, Lingvia Group  se nyní stále častěji schází v prostorách Ekocentra Podorlicko a byly zde pořádány také akce  tohoto sdružení pro veřejnost. Naposledy to byla např. Přednáška a beseda o Sicílii., předtím např. jarní výstava dětských výtvarných prací a v závěru února ještě např. velmi vydařená akce "Italské vaření" (Cucina italiana) s ukázkou práce zkušeného italského kuchaře. Zahajovacím večerem Týdne italských filmů III. byl 7. prosinec, kdy se promítal první z trojice připravených filmů a to povídkový film Úžasný Bocaccio.
Na akce sdružení Lingvia Group je radost přijít,  vždy zde vládně srdečné prostředí a nechybí ani občerstvení.  Stejně tomu bylo i na  zahajovacím večeru italského filmového týdne . Zahájení obstarala Romana Ježková, která přivítala přítomné a seznámila je s programem  italského týdne a pozvala účastníky i na další akci, která se uskuteční 18. prosince na Starém náměstí. Bude to tradiční akce Buon Natale, která se přítomným pomůže přenést od našeho rozsvíceného vánočního stromu  na jih do Italského prostředí. Vždyť spojnice města České Třebové, zdejších občanů i spolků s Itálií je stále zřetelnější.  S lektorským úvodem k promítanému filmu pak vystoupila Mgr. Magdaléna Peterková, která  se na lektorský úvod velmi dobře připravila. Nejen  připravila díváky na promítaný film, ale seznámila je i s recenzemi a historickou situací Florencie, která je centrem filmového dění.  Potom se již promítalo....
Týden italského filmu II. pokračuje projekcemi dalších zajímavých filmů ve středu (Neřízené střely) a ve čtvrtek (Velká nádhera) vždy od 17 hodin v přednáškovém sále Ekocentra Podorlicko. občerstvení zajištěno, vstup pouze 49 Kč!

Medový advent v ekocentru Podorlicko velmi vydařený

Medový advent se konal na první adventní neděli 29.11. Akce se zúčastnilo 71 lidí. Dopoledne bylo vyhrazeno veřejnosti, odpoledne stavěl chaloupky 4. dívčí oddíl skautek ze střediska Javor Česká Třebová. Na pečení dílů pro chaloupky se podílelo 5 členek ČSOP. Zdobení probíhalo pod vedením lektorky A. Kubištové.  (Fotky skautky Lucie Horákové )
POZOR - v ekocentru zůstaly zapomenuté věci :
CD s fotkami, dětská bunda, deštník, dětská mikina, brýle. Možno vyzvednout v průběhu  týdne italského filmu.

Od ledna 2016 se o 3 % zvýší odměny uvolněných zastupitelů

Stejné navýšení odměn neuvolněných zastupitelů bude v rukou zastupitelstva obce. Vyplývá to z nařízení vlády, které na základě návrhu Ministerstva vnitra schválil kabinet Bohuslava Sobotky. Zvýšení platů zastupitelů, v legislativě označovaných jako odměny, dlouhodobě požaduje Svaz měst a obcí ČR. Oceňuje letošní včasné  projednání a zvýšení ohodnocení práce v samosprávách, které přinese. Dlouhodobým požadavkem Svazu měst a obcí ČR přitom je, aby valorizaci odměn zastupitelů stanovoval zákon. Nemusela by se tak každý rok řešit speciálním nařízením vlády, což by znamenalo jasná a předem známá pravidla i úsporu času na přípravu. Požadavek samospráv také je, aby zvyšování mzdových prostředků bylo provázané s platy v nepodnikatelské sféře.
 
Obce budou vykonávat na místních komunikacích působnost speciálního stavebního úřadu

Podle návrhu by měly od 1. ledna 2016 všechny obce bez výjimky vykonávat působnost speciálního stavebního úřadů pro místní komunikace.  Povinnost stanoví novela zákona pozemních komunikacích, která bude účinná na konci roku 2015. Jako řešení se podle Svazu měst a obcí ČR nabízí uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí, která by dočasně výkon této agendy vykonávala. Celá záležitost je o to nepříjemnější, že vznikla podle Svazu měst a obcí nedopatřením či snad chybou v průběhu legislativního procesu, kdy v § 40 odst. 4 zákona vypadlo slůvko „místních komunikací“ a nyní tak budou všechny obce včetně obcí I. typu vykonávat působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. Na to obce, zejména obce typu I., nemusí mít dostatečné odborné zázemí. Tato skutečnost může obcím, ale i žadatelům a účastníkům jednotlivých správních řízení, způsobit značné problémy, uvedl Svaz. Pro napravení této chyby bude třeba zákon znovu novelizovat. Jako nejrychlejší se jeví forma poslaneckého návrhu. Novelizace zákona však potrvá minimálně ½ roku a do té doby je třeba nalézt vhodné řešení tohoto problému, tak aby se minimalizovala rizika, která by vznikla neodborným vedením správních řízení na obcích. Návrh řešení diskutovali zástupci Svazu 30. listopadu 2015 na ministerstvu dopravy na společném jednání se zástupci ministerstev dopravy, vnitra, životního prostředí a asociace krajů. Pro překlenutí období, než bude předmětný paragraf zákona novelizován se jako nejvhodnější řešení jeví uzavření veřejnoprávní smlouvy s jinou obcí, která by dočasně výkon této agendy vykonávala. Na druhou stranu je třeba říci, že některým obcím naopak může tato změna vyhovovat. Současný stav mnohdy značně komplikuje opravy místních komunikací, protože se projednání stavebního povolení časově natahuje. V minulosti, kdy např. stavební úřady na dvojkových obcích měly pravomoc speciálního stavebního úřadu v případě místních komunikací, k tomu docházelo pouze výjimečně. Proto je třeba, aby obce zvážily, zda jsou schopny tuto pravomoc vykonávat samy anebo požádají sousední obec, která za ně kompetence na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy převezme.