Českotřebovský deník 300/2015  (10/12)                                
UPOZORNĚNÍ OBČANŮM

Ve středu 30.12.2015 bude z důvodu provádění roční uzávěrky finančních prostředků omezen provoz městského úřadu. Veškeré úkony podléhající správnímu poplatku budou prováděny pouze do 15:00 hodin. Hlavní pokladna a Turistické informační centrum budou z výše uvedeného důvodu uzavřeny v 15:00 hodin. Ve čtvrtek 31.12.2015 bude z provozních důvodů zcela uzavřen Městský úřad Česká Třebová i Turistické informační centrum.
Hlavní pokladna MěÚ bude v pondělí 04.01.2016 otevřena od 09:00 hodin. Informační centrum bude v pondělí 04.01.2016 z důvodu inventury celý den uzavřeno.  Děkuji za pochopení. Ing. Věra Pirklová v. r. tajemnice MěÚ

V sobotu dne 12. 12. 2015 je z provozních důvodů zrušeno veřejné bruslení a bude nahrazeno v neděli 13.12.2015.
Termíny veřejného bruslení v neděli 13. 12. 2015 jsou 13:00 - 14:15 hod. a 16:30 - 17:45 hod.
Předem děkujeme za pochopení.

Pohádkový listopad v knihovně 2015

Městská knihovna Česká Třebová každou listopadovou sobotu přivítala malé i velké návštěvníky v rámci projektu Pohádkový listopad v knihovně. Půjčovna pro dospělé čtenáře v prvním patře se každý týden proměnila na divadelní sál s hledištěm plným nedočkavých diváků. Přivítali jsme Divadlo Koráb s pohádkou Perníková chaloupka a s Princeznou na hrášku.  O Kouzelném hrnci nám přijelo zazpívat a zahrát Divadlo Harmonika a loutkové podání Zlatovlásky jsme shlédli od Divadla Emilion. Po divadelním představení plném smíchu, zpěvu a veselí následovala vždy tvořivá dílnička a malí návštěvníci si odnesli vlastní výrobek.  Poslední listopadovou sobotu jsme společně oslavili Den pro dětskou knihu, což je knihovnický svátek ve všech knihovnách v naší republice. Děkujeme vám vše, co jste dorazili, bylo vás celkem přes 200 a těšíme se na příští ročník. Akce proběhla za podpory Města Česká Třebová a Pardubického kraje.

Nová výstava fotografií paní Miroslavy Kejvalové

Ve vstupních prostorách knihovny najdete novou výstavu fotografií paní Miroslavy Kejvalové. Fotografie na Vás dýchnou atmosférou klidu a přírody. Najdete tu fotky nejen z České Třebové, ale  i odjinud. Přijďte se podívat a odreagovat se od vánočního stresu.
Vaše knihovna, aktuální dění sledujte na našem Facebooku.  http://knihovna.ceska-trebova.cz/ info.knihovna@ceska-trebova.cz
Kraj podpoří vznik fotbalové akademie

Radní Pardubického kraje na svém jednání schválili záměr pro vznik regionální fotbalové akademie. Vzniku bude předcházet podpis memoranda mezi Fotbalovou asociací České republiky (FAČR), krajem a městem Pardubice.
„Cílem projektu je včasné podchycení talentovaných hráčů fotbalu ve věku 12 až 15 let v dané lokalitě a zahájení systematické práce s nimi,“ uvedl krajský radní René Živný. Pardubický kraj se inspiroval podobnými projekty regionální fotbalové akademie v Plzeňském kraji a v kraji Vysočina. V rámci uskutečněných jednání byl dohodnut finanční podíl Pardubického kraje, kterým přispěje do nově zřízeného Nadačního fondu, a to ve výši 500 tisíc korun na období září až prosinec 2016, a 1,5 milionu korun pro rok 2017 s výhledem do roku 2019. V memorandu se všichni zúčastnění zavazují ke spolupráci a také k propagaci mládežnického fotbalu v rámci města Pardubice a Pardubického kraje.
 
Spolek splnil svou úlohu, Evropský spolkový dům slouží svému účelu
Pardubice (10. 12. 2015) - Myšlenka evropské spolupráce inspirovala v roce 1995 společenství pardubických patriotů k založení spolku s názvem Spolek pro vznik evropského spolkového domu a pro evropskou spolupráci. Jeho cílem bylo najít vhodné zázemí pro činnost spolků, klubů, propojit aktivity města s aktivitami v evropských zemích, a to nejen jako dosud převážně prostřednictvím partnerských měst. Obsahová náplň měla tři roviny – místo pro setkávání se spolků, odborná setkávání a kulturní a vzdělávací aktivity. Ty se v plné míře naplňují.
V letošním roce členové spolku vyhodnotili, že cíle jsou po dvaceti letech činnosti naplněny, a proto se rozhodli pro ukončení činnosti. Stalo se tak tento týden na slavnostním večeru k 20. výročí založení spolku. Správu agend Evropského spolkového domu postupně přebírá Magistrát města Pardubic.
 „Modelem byl pro nás Alsaský spolkový dům ve francouzském Štrasburku,“ říká jeden ze zakládajících členů spolku, dnes 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.  „Alsaský spolkový dům byl otevřen v roce 1991 a od začátku se zaměřoval na propagaci a usnadnění spolkového života. Tento princip nás velmi oslovil, a proto jsme tenkrát založili tento spolek a domluvili se s Magistrátem města Pardubice na využití jeho objektu na rohu Pernštýnského náměstí.“
Za dvacet let prošlo Evropským spolkovým domem několik desítek spolků a institucí, některé se zde scházejí dodnes. Jejich spektrum je široké, od zahrádkářů a pěstitelů přes včelaře, numismatiky, turisty, umělce, modeláře, filatelisty, až po sdružení nevládních organizací, Klub přátel Pardubicka a Sdružení přátel Pardubického kraje a mnohé další. Od začátku zde sídlily také britské, německé a francouzské kulturní centrum. „Od roku 1993 působila v Pardubicích pobočka Britské rady, proto jsme samozřejmě ani my nemohli chybět u založení Evropského spolkového domu,“ připomíná tehdejší vedoucí Alena Petráňová.
Komerční využití poskytují v 1. podlaží domu antikvariát a Kavárna Evropa. V dalších podlažích jsou k dispozici občanským iniciativám kanceláře, klubovny, poštovní schránky s kontaktními adresami, audiovizuální technika a prostory pro prezentaci.
Základní investice pro fungování domu poskytuje Magistrát města Pardubice, který je jeho zřizovatelem. V domě prezentují kulturu a poskytují jazykové vzdělávání organizace British Centre, Alliance Francaise a Goethe-Zentrum. V současné době za svými zájmy - poučením, pobavením, prostým lidským setkáváním přichází do Evropského spolkového domu 23 občanských iniciativ a široká veřejnost. Během roku se v průměru uskuteční 350 akcí. Takovéto uskupení spolků a zahraničních institucí pod jednou střechou je v České republice jediné.
Architektonická krása objektu Evropského spolkového domu je ve vnímání návštěvníků umocněna jeho polohou v historickém jádru města na Pernštýnském náměstí. Původně zde stály tři domy, z nichž jeden byl výsadní čili osvobozený od vrchnostenských poplatků. Roku 1882 sem přesídlila Občanská záložna v Pardubicích, která pak přikoupila sousední dům, na jehož fasádě vytvořil sochař Vilém Amort bohatou reliéfní výzdobu. Ve štítu je Kristus na trůnu, pod ním jezdecká postava Jana Žižky z Trocnova a ještě níž výjev Slyšení papežského legáta Fantina z roku 1462 před Jiříkem z Poděbrad.
Inovativní vzdělávání na 2. stupni “základky” v Litomyšli

Víte, že od září 2014 funguje v Litomyšli nová základní škola? Jedná se o odloučené pracoviště ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou, které chystá od příštího školního roku 2016/2017 otevřít druhý stupeň ZŠ.
Stojí za to zmínit, že litomyšlská pobočka školy vznikla z iniciativy rodičů. Ti prostřednictvím spolku Školamyšl, z.s. podporují její fungování. Vzdělávání ve škole probíhá dle metodiky vzdělávacího programu Začít spolu (www.zacitspolu.eu). V praxi to znamená: velký důraz na samostatnost a na spolupráci dětí mezi sebou, prostor pro vyjadřování vlastních myšlenek v komunitním kruhu, rozvoj tvořivosti dětí v centrech aktivit, každodenní sebehodnocení. Respekt k jedinečnosti každého je podpořen nižším počtem dětí ve třídách (třídy do 15 dětí). Učení probíhá v souvislostech – formou projektového vyučování, v blocích. Děti jsou hodnoceny slovně, jak v průběhu celého školního roku, tak i na vysvědčení. Významné je zapojení rodin do života školy, např. v roli asistentů učitele, kdy se rodiče mohou podílet přímo na průběhu samotného vyučování.
Od září 2016 otevře škola druhý stupeň, konkrétně 6. ročník ZŠ (následně pak ročníky další až po devátý). Druhý stupeň bude na principy vzdělávacího programu Začít spolu navazovat. I starší děti tedy zažijí spolupráci, učení se v souvislostech prostřednictvím projektů, samostatnost při práci s informacemi, propojení jednotlivých předmětů do logických celků, slovní hodnocení atd. To vše při zachování školy s rodinnou atmosférou, ve které je prioritou budování dobrých vztahů a bezpečného prostředí pro učení se. Zaujala vás myšlenka šestého ročníku? Máte doma páťáka – budoucího šesťáka? Příležitost přidat se a zažít vzdělávání “tak trochu jinak” je otevřena. Bližší informace o koncepci II. stupně jsou dostupné na www.skolamysl.cz. Ještě lepší ale je, domluvit si osobní návštěvu školy. Vidět, jak to ve škole chodí, jakým způsobem se děti učí, včetně příležitosti si o koncepci druhého stupně popovídat „naživo“. Kontakty pro domluvu osobní návštěvy jsou uvedeny na výše uvedeném webu.
Věra Krejčová, předsedkyně rodičovského spolku Školamyšl
Kontakt na autora: Věra Krejčová Školamyšl, z.s. Hrnčířská 272, Litomyšl 570 01 Tel: 776 011 742
e-mail: info@skolamysl.cz nebo verka.krejcova@seznam.cz
 
Náramky a nákrčníky ze Stíčan obohatily novou archeologickou expozici

Pardubice (10. 12. 2015) – Svatojánská noc či Velký pátek, to jsou prý dny, kdy se otevírá země a vydává poklady. Že tomu tak nemusí být, dokládá i soubor bronzových náramků a nákrčníků z doby železné, který náhodně objevil nálezce u Hrochova Týnce v únoru 2014. K vidění jsou na Zámku Pardubice v nové archeologické expozici Východočeského muzea v Pardubicích.
„Jde-li o náhodný archeologický nález, má nálezce podle zákona o státní památkové péči právo na odměnu, kterou mu poskytne krajský úřad. V případě, že je archeologický nález zhotoven z drahých kovů nebo jiných cenných materiálů, nálezné se poskytuje do výše ceny materiálu. V ostatních případech až do výše deseti procent kulturně historické hodnoty archeologického nálezu určené na základě odborného posudku. V tomto případě byla stanovena odměna 25 tisíc korun,“ uvedl vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Martin Kiss. Podle znaleckého posudku je prodejní cena artefaktů přibližně čtvrt milionu korun, jejich kulturně historická hodnota pak téměř milion korun.
Bronzový nález z katastrálního území Stíčany v obci Hrochův Týnec se sestává ze souboru kovových a jantarových artefaktů, celkem jde o sedm nákrčníků a 14 náramků či jejich částí. Po oznámení byl nález odborně vyzvednut, zdokumentován a konzervován pracovníky archeologického oddělení Východočeského muzea v Pardubicích. „Hromadný nález bronzových artefaktů ze Stíčan patří k důležitým objevům, které dotvářejí obraz o životě lidí slezskoplatěnické kultury v době halštatské. Doposud podobný nález ze starší doby železné není na území východních Čech znám,“ vysvětlil Milan Mariánek z oddělení kultury a památkové péče krajského úřadu.