Českotřebovský deník 303/2015 (14/12)                                 
Poslední jednání zastupitelstva města v roce 2015

Posledního jednání  zastupitelstva města v roce 2015 se zúčastnilo 23 zastupitelů, omluveni byli Dr. Zbyněk Slavík, Mgr. Josef Menšík, MgA Bohuslav Mimra. Program jednání byl poměrně bohatý, přijatá usnesení jsou uvedena ve zvláštním souboru  ZDE, všechna usnesení byla schválena v té podobě, jak byla zastupitelům navržena.
Poměrně bohatý byl tradičně jako první zařazovaný bod "Majetkové záležitosti", kde bylo řešeno celkem 15 záležitostí. Jako nejvýznamnější považuji schválení odkoupení poslední parcely v parku Zámostí od soukromých vlastníků za podobných podmínek jako při řešení sousedního pozemku pana Jiřího Drašnara. Tím se celý park Zámostí dostane do vlastnictví města, kterému tak nic nebrání v tom, aby zde připravoval další úpravy. Je to pěkné klidové místo blízko centra města u řeky Třebovky, na jehož podobě se dá jistě hodně zlepšit.
Rozpočtová změna č. 3. Poslední rozpočtová změna obsahuje takové změny, které vychází ze změn v přijatých dotacích. Nebyl žádný důvod upravovat změny v příjmech města, přes počátečný deficit s pomalejší plnění jednotlivých daní se nakonec podaří daňové příjmy města naplnit. Změna rozpočtu vyžaduje podrobnější rozbor, který udělám zvlášť.
Rozpočtové provizorium  do schválení rozpočtu města na rok 2016.  Rozpočet města bude projednáván na příští schůzi zastupitelstva  dne 15. února 2016. Do této doby musí město hospodařit podle pravidel rozpočtového provizória, které bylo navrženo podobně jako v předchozích letech. Jeho schválená podoba je ZDE.
Komplexní pozemková úprava pro Skuhrov. Zastupitelstvu bylo předloženo schválení místních a pomístních názvu v katastru obce. Návrh byl projednán a připomínkován také Osadním výborem Skuhrov. Výklad a komentář k problému přednesla projektantka sdružení Geoplan Hradec Králové Ing. Diana Šmejdová.
Schválení nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Nově schválená vyhláška vychází z úpravy zákona o místních poplatcích, kde podle §10b odst. 3 je od 1. ledna nově od poplatku osvobozena osoba, umístěná do dětského domova do 3 let věku, umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc rozhodnutím soudu atd. Další změnou je to, že od 1. ledna již nebude možné vyměřit poplatek poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, nebo který je ke dni splatnosti omezen na svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění.  Tyto skutečnosti je třeba zohlednit v městské vyhlášce. Plný text vyhlášky bude uveden v lednovém vydání Českotřebovského zpravodaje. Výše poplatku pro provoz systému se nemění a zůstává stále na hodnotě 588 Kč/ osoba a rok.
Smlouva o dotaci pro práci OIKTV. Jedná se individuální dotaci schválenou pouze pro rok 2016, výše přípěvku se proti loňskému roku nezměnila. Původní poskytovaný roční příspěvek ve výši 699 tis. Kč byl naposledy navýšen loni v rámci I. rozpočtové změny na 809 tis. Kč, t.j. na 70 tis. Kč měsíčně). Zastupitelé schválili také text smlouvy, kterou uzavírá město s OIKTV, s.r.o., ve které je již zohledněno to, že se OIKTV vrátila k původnímu schématu a vysílá jen dvě premiéry Zpráv regionu týdně, vždy v úterý a pátek (v loňské smlouvě bylo toto vysílání aktualizováno až 5x týdně v pracovních dnech) a dvouměsíčnímu intervalu vysílání pořadu Naše město. V textu smlouvy pro rok 2016 je také nově uvedeno to, že do konce února 2015 bude ještě doplněna o dodatek, ve kterém budou přesně specifikovány ty události ve městě, které by neměly ve vysílání OIKTV chybět, na kterých má město zájem. Ty budou specifikovány po projednání v kulturní a sportovní komisi města na základě připravovaného celoročního plánu kulturních, společenských a sportovních akcí ve městě.
Dodatky ke smlouvám o finanční dotaci: zastupitelé v nově přijatých dodatcích prodloužili termín vyúčtování dotací pro ZKO Podhorka (dotace na vodovodní přípojku), dotace pro ZO ČSOP Podorlicko (vyúčtování energií bude až v květnu) a upřesnili podmínky uzavřené smlouvy o realizaci dotace pro Nadační fond Jana Pernera.
Schválení zadání Změny č. 9 územního plánu města. Zastupitelstvo vzalo na vědomí námitky a připomínky při projednání návrhu a schválilo zadání v takové podobě, ve které vypouští žádost o změnu využití pozemku pro SBD Česká Třebová.  Ostatní požadavky na změny uspořádání zastavěného území byly akceptovány.
Souhlas s projektovým záměrem na výstavbu tenisové haly Za Vodou.  MŠMT přepokládá vyhlášení dotačního programu "podpora materiálně technické základny sportu s cílem podpořit rozvoj a modernizaci sportovních zařízení. město ve spolupráci s Tenisovým klubem připravilo projektový záměr Tenisová hala, Husova ulice  Česká Třebová, ve které bude místo pro tři tenisové kurty. Projektový záměr pro výstavu je připraven. Žadatelem o dotaci mohou být obce, předpokládaná výše dotace bude  70%, předpokládané rozpočtové náklady jsou na úrovni 17, 9 mil. Kč. V současné době je zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení. Záměr výstavy tenisové haly zastupitelé podpořili.
Ludmila Rašnerová odchází z pozice na sektretariátu města. Na místě vedoucí sekretariátu starosty jsme se s paní Ludmilou Rašnerovou potkávali spoustu let , vždy měla pro nás pro všechny vlídné slovo, dokázala vyřešit spoustu zapeklitých situací spojených s přijetím nejrůznějších návštěv, z ciziny, stejně jako občanů z našeho města, dokázala nám zastupitelům najít skupinku v programu starosty nebo místostarostů k projednání  všeho co jsme potřebovali, svou skvělou angličtinou dokázala přesvědčit i všechny, kteří zkoušeli, jak je Město Česká Třebová připraveno pro komunikaci se světem, aktivně se účastnila kulturního života našeho města, zajišťovala fotografickou dokumentaci  z dění na radnici, také pro Českotřebovský zpravodaj, vedla Pamětní knihy města. Vždy si našla chvilku pro to, aby žádost směrovaná na radnici byla na správném místě a včas projednána. Sama pracovala s velkou pečlivostí, připravovala potřebné zprávy a zápisy  často i velmi dlouho do noci, takže v budově radnice svítila do noci nejen okna služebny městské policie, ale současně také nahoře na sekretariátu starosty. Na svou práci potřebovala klid měla ho zde jen v noci. Spousta z vyjmenovaného byla samozřejmě její povinností a stejně velkou spoustu dalších věcí vykonávala nad rámec své pracovní smlouvy. Ze svého postu nyní ke konci roku odchází a to byla příležitost k veřejnému poděkování starosty města Jaroslava Zedníka, který na závěr jednání zastupitelů dne 14. prosince předal  Ludmila Rašnerové se slovy díků také velkou kytici. S menší kytičkou pak přispěchal ještě poděkovat za zastupitele Koalice pro Českou Třebovou ještě Ing. Petr Skopal. Paní Ludmila Rašnerová děkovala za slova uznání. "Práce na radnici mě bude určitě chybět, ale mám spoustu plánů, ani nevím, jestli je všechny stihnu splnit...." říkala paní Ludmila Rašnerová.
Článek postupně doplním o více podrobností, toto je první stručná informace o jednání zastupitelstva. (mm)
 
Zpráva z basketbalu

SKB Česká Třebová - TJ Jiskra Heřmanův Městec 73:63 (19:12, 31:37, 54:47)
Body: Machalík 17, Jiruše 16, Brindzák 9, Peterka 8, Řehoř 7, Duspiva 6, Stehura 6, Seďa 2, Hájek 2, Vyskočil
Šestky: Machalík 2/2, Seďa 2/2, Řehoř 2/1, Jiruše 2/1, Brindzák 3/1, Stehura 3/1, Peterka 7/2 (21/10, 47,6 %)

Tabulka OP mužů

1. BK Skuteč 9 9 0 787:514 18
2. TJ Jiskra Nový Bydžov 9 4 5 683:576 13
3. SKB Česká Třebová "B" 9 4 5 678:660 13
4. TJ Sokol Pardubice I 8 5 3 522:520 13
5. TJ Jiskra Heřmanův Městec 8 4 4 535:616 12
6. SK Týniště nad Orlicí 9 0 9 473:792   9
Ústeckou Malou scénu opět obsadí fotografky z „umprumky“                                                 

Ústí n. O. – Nejmladší z pětice uměleckých oborů orlickoústecké Střední školy uměleckoprůmyslové, tedy Užitá fotografie a média, patří zároveň mezi nejaktivnější. Pravidelně prezentuje své výstupy, přičemž nejčastějším dějištěm výstav bývá galerie a kavárna zdejší Malé scény. Již tradiční předvánoční akci letos obstará výstava klauzurních prací deseti žákyní maturitního ročníku.
Fotky, filmy, koncert Čistě ženský ročník zaujal už v loňském školním roce společnou výstavou 10 z 10.  Ve čtvrtek 17. prosince od 18 hodin představí fotografky své letošní klauzury, které jsou posledním „testem“ před praktickými maturitami. „Součástí akce s názvem Why So Serious? bude již tradičně projekce studentských filmů, chybět nebude ani koncert skupiny DayDreams. Všechny tímto srdečně zvu,“ říká krátce před zahájením akce vedoucí pedagožka oboru Martina Novozámská.
 
I DĚTI MAJÍ SVÁ PRÁVA! AMALTHEA UVÁDÍ ÚMLUVU O PRÁVECH DÍTĚTE DO PRAXE

Projekt sdružení Amalthea O mně se mnou - Úmluva o právech dítěte v praxi klade důraz na zapojení dětí z náhradních rodin do rozhodování o sobě a na posílení schopnosti pracovníků  Amalthea názor dítěte kvalifikovaně zjistit. Prioritou sociálních pracovníků je podpora dětí ve vyjadřování jejich přání, myšlenek, názorů a potřeb.
Jedním z cílů projektu je pomoci dětem zpracovat traumatickou zkušenost ztráty rodičů a domova. Individuálně se sociálním pracovníkem nebo s jejich asistencí na skupině s dalšími dětmi z náhradních rodin. Těch proběhlo na podzim roku 2015 celkem 8 a pravidelně na skupinu chodilo 6 dětí. Připravují nyní knížku pro další děti „v náhradce“, kterou samy představí odborníkům z celého Pardubického kraje. „Děti si o minulosti potřebují povídat, potřebují pochopit, proč se věci staly tak, jak se staly, proč nejsou s mámou a tátou“, říká ředitel Amalthey David Svoboda. Současný život pak dává větší smysl a to naší psychice umožňuje vidět i budoucnost, na něco se těšit a plánovat.
Sociální pracovníci jsou někdy tak trochu i detektivové – hledají pro děti a jejich náhradní rodiče informace poztrácené v minulosti. „S 12 dětmi jsme kreslili čáru života a zachytili dobrá i špatná období v životě dítěte. Důležité je, že dítě se může opřít o současný dobrý život u pěstounů. To dává sílu zvládnout i těžší minulost“, říká psycholožka Ria Černá. Pro dalších 6 dětí se konaly tzv. interaktivní případové konference – takové setkání se točí hlavně kolem dítěte a jeho názoru a potřeb. Dítě na setkání zažije, že je jeho názor brán naprosto vážně. „Jednou budeme chtít, aby tyhle děti o sobě rozhodovaly samy, žily plnohodnotný život, chodily k volbám, byly zodpovědnými rodiči i občany. Čím dříve je to budeme učit, tím spíše se jim to v dospělosti bude dařit“, uzavírá Černá.
Projekt je realizován v Pardubickém kraji a je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.