Českotřebovský deník 304/2015 (15/12)                                


102 let paní Anny Vydrové                                                                                      


Dne 14.12.2015 se dožila 102 let paní Anna Vydrová. Za vedení města jí do dalších let vše nejlepší přišli popřát pan starosta Zedník a paní místostarostka Ing. Žáčková. Paní Vydrová je stále velmi čilá a schopna dojít na svou zahrádku pod Horami. 


Mikulášská nadílka
v MŠ Habrmanova 

V pátek 4. 12. 2015
nás navštívili ve školce
Mikuláš, čerti a anděl.

Mikuláš byl vysoký, ale spravedlivý,

z čertů šel opravdu strach

a anděl byl prostě anděl.

Byl asi nejhodnější.
Děti pro ně měly
připravené básničky,
písničky a slibovaly,
že budou hodné.
Odměnou jim byly
balíčky s dobrotami.

Putování za skřítkem Habrmánkem

Hned v září jsme pro rodiče s dětmi uspořádaly „Putování za skřítkem Habrmánkem“ v parku Javorka. Paní učitelky si na stanovištích připravily různé soutěže a úkoly, po jejichž absolvování děti dostaly části obrázku našeho skřítka Habrmánka, kterého v cíli složily a byly odměněny odznáčkem MŠ Habrmanova se skřítkem. Počasí nám přálo a účast rodičů a dětí byla velká.

Výlet do Oucmanic

Děti ze školky Habrmanova (Pejsci, Sluníčka a Žabky) podnikly 1. 12. 2015 výlet autobusem do Oucmanic do EKO CENTRA. Tam měli pro děti připravený vánoční program s divadélkem, vánočními zvyky a výrobou ozdůbek na stromeček. Také se převlékly za živý betlém se zvířátky a zapózovali fotografům. Moc se nám to vydařilo!

Ludmila Rašnerová zvolena do funkce přísedící okresního soudu

Zastupitelstvo města dne 14. 12. projednalo a akceptovalo žádost předsedy Okresního soudu v Ústí nad Orlicí  JUDr. Richarda Adlera . Ludmilu Rašnerovou jednomyslně zvolilo za přísedící Okresního soudu v Ústí n.O. na  čtyřleté funkční období.
 
Vyměňte starý kotel za nový. Dotace jsou připraveny 

Pardubice (15. 12. 2015) – Ministr životního prostředí Richard Brabec a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický dnes na tiskové konferenci oznámili, že od 17. prosince bude vyhlášena výzva na získání takzvané kotlíkové dotace, jejímž prostřednictvím kraj rozdělí mezi žadatele téměř 180 milionů korun na výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Příjem žádostí začne 27. ledna 2016.
„Od konce listopadu organizujeme odborné semináře, na kterých občany seznamujeme s tím, co získání dotace obnáší, aby byli po vyhlášení výzvy připraveni ihned o finanční příspěvek zažádat,“ uvedl hejtman Martin Netolicý. „Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob předložených krajskému úřadu. Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70 a 85 procenty dle typu pořizovaného zdroje a lokality,“ dodal hejtman Netolický.
 „Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Téměř 90 procent celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 procent celkových emisí prachových částic PM10 pochází ze sektoru lokálního vytápění domácností. Proto považujeme za zcela zásadní to, že nyní můžeme v Pardubickém kraji jako v jednom z prvních krajů v republice odstartovat výzvu pro podávání žádostí už přímo pro občany. Tato výzva je součástí rozsáhlé výměny starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní a jsem přesvědčen, že se nám díky této kotlíkové revoluci podaří významně zlepšit kvalitu ovzduší v celé ČR. Do roku 2020 máme na tzv. kotlíkové dotace připraveno celkem devět miliard korun z fondů EU na výměnu 80 až 100 000 starých kotlů. Pevně věřím, že start výzev v dalších krajích v celé republice, jimž Ministerstvo životního prostředí schválilo v první vlně kotlíkové dotace v objemu tří miliard korun, bude rychle následovat,“ dodává ministr Richard Brabec.
Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, a to pouze v rodinném domě, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření, nebo kde došlo ke snížení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy na „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření žádáno v programu Nová zelená úsporám. Dotaci bude možné získat na kotle na pevná paliva, kombinované kotle (uhlí/biomasa), kotle na biomasu,  plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla.
Informace o kotlíkových dotacích jsou k dispozici na webu www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace a jsou pravidelně aktualizovány.
 
Úmrtí

V neděli 13. prosince zemřela v litomyšlské nemocnici po dlouhé nemoci ve věku 66 let moje sestra
Libuše Kodytková, rozená Mikolecká.
Po studiu na českotřebovském gymnáziu (maturita 1967) absolvovala dvouletou nástavbu  na SPGŠ v Litomyšli.
Celý profesní život pracovala pak jako vedoucí školní družiny  na základní škole v Klášterci nad Orlicí.
Čest její památce!