Českotřebovský deník 305/2015 (16/12)                                
ZO ČSOP PODORLICKO POŘÁDÁ V LEDNU 2016
V EKOCENTRU PODORLICKO V ČESKÉ TŘEBOVÉ
 
PŘEDNÁŠKA  „Severní Indií bez průjmu“
Pátek 15.1.2016 od 19,00
Měsíční putování tří kamarádů severní Indií. Jaipur, Shimla, Himachal Pradesh, zapadlé vesničky, hory, budhistické chrámy, Agra a další. To všechno zvládli bez maminek a jak sami říkají i bez průjmu. Těší se na vás Radim Vaňous, 16/12)Ondřej Urbánek, Filip Hostýnek . Vstupné dobrovolné.
Dražba volného městského bytu na Novém náměstí  - najdete ZDE
 
Pronájem bytu 1+1  v České Třebové

Zděný dům, v blízkosti obchodního centra TESCO,  nízké náklady na bydlení , plastová okna , kuchyňská linka, el. sporák, sušárna, sklep + venkovní zděná kóje na kola, lyže.  Volný k nastěhování. Nejlépe dlouhodobý pronájem 1 osobě. Konečná cena včetně všech energií je  6 000 kč/měsíc. Kauce 1 měsíční pronájem.  Telefon - 735 010 958, v pracovní době volejte po 17 hod,   SO+NE kdykoliv.
 
DDM Kamarád informuje

Pololetní prázdniny
DDM Kamarád Česká Třebová zve školní děti ve věku 8 – 12 let na akci v DDM – Staňte se malými vědci v pátek 29.1.2016 v čase 9:00 – 12:00 hod. Cena: 70,-Kč. S sebou – přezůvky, svačinu, pracovní oděv. Děti si vyzkouší různé pokusy, chemii v kriminalistice, v kuchyni a zjistí, že chemie je vlastně zábava. Akce se uskuteční při minimálním počtu 12 dětí. Přihlásit se můžete v kanceláři DDM nebo na tel.č. 465 535 382, 736 694 671, 777 292 218 nejpozději do pondělí 25.1.2016.
 
Dětský karneval
DDM Kamarád Česká Třebová pořádá dětský karneval  „Mimoni“. Karneval bude probíhat v sobotu 6.2.2016 od 15:00 do 17:30 hod. v restauraci Na Horách. Vstupné 45,-Kč dospělí, 30,-Kč děti (do 3 let zdarma bez nároku na místo). Čeká vás taneční vystoupení, volba nejkrásnější masky, výtvarná dílna, tombola a soutěže. Vstupenky možno zakoupit v úředních hodinách v DDM Kamarád od 11.1.2016.
 
Kreativní kurzy
Dům dětí a mládeže Kamarád Česká Třebová pořádá pro dospělé a starší děti kreativní kurzy. Přihlásit se můžete vždy 14 dní před akcí v DDM Kamarád nebo na tel. č. 465 535 382, 736 694 671, 777 292 218. Každá akce se bude konat při minimálním počtu  5-ti účastníků. Platbu prosím uhraďte nejpozději 2 dny před konáním kurzu.  Bližší informace o jednotlivých akcích budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách DDM Kamarád.
Výroba japonského deníčku – středa 13.1.2016 v 15:30 – 17:30 hod. – lektorka Iveta Mutlová kurz je akreditován MŠMT
 
Současné nastavení inkluze zničí také základní školy. Kraj přijal usnesení o pozastavení vyhlášky

Litomyšl (16. 12. 2015) - Krajští zastupitelé se na svém výjezdním zasedání v Litomyšli zabývali problematikou inkluze, tedy začleňováním žáků ze speciálních škol do běžné výuky, které předpokládá vyhláška Ministerstva školství již od příštího školního roku. Výsledkem jednání je přijaté usnesení, ve kterém Pardubický kraj vyjadřuje svůj nesouhlas s aktuálním nastavením.
„Plánované nastavení inkluze vidím z několika důvodů jako velmi problematické.  Podle mého názoru povede především ke zhoršení studijních podmínek pro zdravé žáky, jelikož bude nutné celou výuku částečně přizpůsobit právě mentálně postiženým žákům,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Dalším úskalím jsou také nepřipravené podmínky, jelikož nemáme dostatečné množství proškolených pracovníků, kteří by se studentům věnovali, což souvisí také s nedostatečným finančním zajištěním plánu,“ sdělil Netolický.
Ten přidal také několik měsíců starou osobní zkušenost. „Nedávno jsem byl v Norsku svědkem útoku autistického žáka na jednoho z pedagogů. Na toto téma jsem také hovořil s ředitelem školy, seznámil ho s českým plánem a byl jsem upozorněn na negativní vlivy, se kterými se v Norsku střetávají každý den,“ uvedl hejtman Martin Netolický. V Pardubickém kraji se v současné době nachází celkem 18 speciálních škol, které lze dělit do dvou kategorií, na školy pro těžší mentální postižení a na školy určené pro žáky s lehkou mentální poruchou, kteří jsou často na hraně zařaditelnosti do běžné základní školy. „Obdobný plán byl připraven již v roce 2011, přičemž na základě petice, kterou tehdy podepsalo přes 75 tisíc lidí, byl návrh stažen,“ uvedla zastupitelka Jana Smetanová, která návrh usnesení předložila.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na schválenou novelu školského zákona plánuje inkluzivní vzdělávání, jehož cílem má být nastolení rovného přístupu ke vzdělávání všech žáků a zajištění vzdělávání přednostně v hlavním proudu. V praxi by měla být inkluze aplikovaná již ve školním roce 2016/2017.
 
Kraje za bezpečný internet znají své vítěze mezi školáky

Pardubice (16. 12. 2015) – Internet a internetové služby jsou součástí každodenní komunikace dospělých i dětí. Internet je pro ně zdrojem informací všeho druhu, poznání a zábavy. Též jim slouží ke komunikaci s vrstevníky, ale také se zcela neznámými uživateli internetu a ne vždy se v kyberprostoru chovají bezpečně. Ve snaze děti a mladé lidi ochránit před možnými riziky se Pardubický kraj jako desátý v České republice zapojil do projektu Kraje pro bezpečný internet, podpořeného Asociací krajů České republiky. V úterý byly předány ceny úspěšným řešitelům doprovodné soutěže žáků základních škol.
Projekt podává návod, jak pracovat s IT technikou bezpečně formou e-learningových kurzů pro děti a dospělé, rodiče, pedagogické pracovníky, sociální pracovníky, policii i seniory. „Zapojení našeho kraje do projektu  umožňuje především žákům škol a pedagogům získat kvalitní vzdělávání v oblasti zvládání nástrah a hrozeb při práci s počítačem, tabletem i mobilním telefonem. Prostřednictvím kvízů a soutěží pro žáky všech věkových kategorií projekt nenásilnou formou připraví žáky na správné reakce na nebezpečné situace,“ řekl vedoucí odboru školství a kultury Martin Kiss.
Lekce lze dobře využít v hodinách práce s počítači i v tématech primární prevence v ostatních předmětech. Obsah lekcí je velmi dobře zpracován formou interaktivních metod a doplněn videozáznamy. V devíti připravených e-learningových  kurzech jsou zpracována aktuální témata typu sociální sítě, kyberšikana, sexting, stalking atd.
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet proběhla od května do poloviny listopadu 2015 online soutěž pro žáky ve třech věkových kategoriích. Při správném zodpovězení dvaceti kvízových otázek z oblasti bezpečného chování na internetu byli všichni úspěšní soutěžící z jednotlivých měsíčních kol zařazeni do celkového losování o hodnotné ceny od společnosti Microsoft corporation.
V Pardubickém kraji bylo zaregistrováno 502 úspěšných řešitelů z 32 základních a středních škol. Výherci se stali Dominika Fréharová ze ZŠ Moravská Třebová, Palackého, Klára Bartošová ze ZŠ Svitavy, Felbrova a Dominik Barták ze ZŠ Chrast. Ceny jim předali vedoucí odboru školství a kultury Martin Kiss, zástupce projektu Kraje pro bezpečný internet, zástupce Národního centra bezpečnějšího internetu a představitel společnosti Microsoft.
Řízení celého projektu zajišťuje Plzeňský kraj. Odborný obsah kurzů připravilo Národní centrum bezpečnějšího internetu, dalším odborným partnerem a dodavatelem cen pro výherce soutěží je společnost Microsoft corporation. Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Podrobné informace jsou k dispozici na www.KPBI.cz.