Českotřebovský deník 307/2015 (18/12)                                
Přijďte si prohlédnout Unzetigův betlém

Ve výstavní síni Kulturního centra je nově otevřená výstava obrazů České Třebové a navíc zde najdete i dvě zajímavosti: Unzeitigův pohyblivý betlém a Hubálkův model starého Trávníka.   Skutečně regionální raritou je především Unzeitigův chodící betlém nyní již tři roky trvale umístěný v čele výstavní síně. Ten původně stával v domě p. Unzeitiga na rohu Václavské a Litomyšlské ulice. Návštěvníci vernisáže se hodně ptali na autorství a datování vzniku tohoto unikátního betlému, který je možné podle znalce Ing. Ludvíka Mátla přiřadit k dalším českým pohyblivým  betlémům. Ještě loni na obdobné výstavě byl popis betlému součástí výstavy, letos chybí. Město betlém zakoupilo od rodiny Unzeitigovy pro muzeum v devadesátých letech a dlouhá léta byl po sestavení přístupný pouze v depozitáři městského muzea v Borku během několika dnů v době vánočních svátků. Nyní je betlém již třetím rokem instalován ve výstavní síni Kulturního centra. Má téměř 90 pohyblivých figurek, celkem figurek je téměř 300. Většinu z nich vyřezal z lipového dřeva pan Unzeitig. Díky péči pana Opatřila se daří betlém uchovat v dobrém stavu a je přístupný veřejnosti po celé Vánoce a během adventu. Otevřeno je denně do 3. ledna 2015 vždy od 9 - 12 a od 14 - 17 hodin. 
 
Pronajmu byt 1+1 v centru České Třebové. Tel. 603 720 832
 
Zápis do prvních tříd základních škol   

Odbor školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu v České Třebové
upozorňuje zákonné zástupce, na  ZÁPIS DĚTÍ do 1. ročníků základních škol  V ČESKÉ  TŘEBOVÉ,
který se koná
v pátek 5. února 2016 od 14:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 6. února 2016 od 9:00 do 11:00 hodin
v ZŠ Habrmanova, ZŠ Nádražní - budova Komenského ulice a ZŠ Ústecká ulice
Zapsány budou všechny děti, které dovrší 31. srpna 2016 věk 6 let.                     
Zájemci o fotbalovou sportovní třídu půjdou k zápisu na ZŠ Habrmanova.
Zákonní zástupci, kteří přijdou s dětmi k zápisu, donesou s sebou rodný list dítěte a zápisový list, který obdrží v mateřských školách a na MěÚ - odboru školství, kultury a tělovýchovy.
Předběžně  mohou  být  zapsány  na  žádost zákonných zástupců i děti,  které dovrší šesti let do 31. prosince 2016. K žádosti zákonní zástupci přiloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. O přijetí těchto dětí bude rozhodnuto ve smyslu platných předpisů až koncem srpna roku 2016. Bližší informace budou podány při zápisu. Dále upozorňujeme všechny zákonné zástupce, kteří byli u zápisu v roce 2015 a jejichž dítě nebylo přijato,aby se dostavili k zápisu i v únoru 2016.
Jaroslav Zedník  starosta města                                                                         Jaromíra Žáčková, místostarostka města
 
Pronajmu garáž na Křibu.  Tel. 603 720 832
JÓGA V ČESKÉ TŘEBOVÉ V NOVÉM ROCE

Přijďte si protáhnout a zpevnit své tělo ve spojení se zklidněním mysli. Lekce jógy se konají ve středu od 19 hod a v sobotu od 8 hod v tělocvičně Za vodou na Parníku (posilovna kulturistiky). Z důvodu omezené kapacity je NUTNÁ REZERVACE na adrese www.joga-ceska-trebova.webnode.cz. Lekce jsou vhodné i pro začátečníky. Cena: 60Kč dospělí, 50Kč studenti, rodiče na mateřské dovolené. Těší se na Vás certifikovaná instruktorka Kateřina Malečková Horská, khorska@seznam.cz, tel. 721 813 123
 
Hejtman Netolický převzal nejvyšší vyznamenání Prešovského kraje

Pardubice (18. 12. 2015) – V rámci slavnostního večera v prešovském Divadle Jonáše Záborského převzal hejtman Martin Netolický Cenu Prešovského samosprávného kraje, kterou získal Pardubický kraj za dlouhodobou vzájemnou spolupráci mezi oběma regiony. Ta započala již v roce 2002 a kromě spolupráce v oblasti kulturní výměny, spolupráce na úrovni škol či uměleckých spolků poskytl Pardubický kraj několikrát mimořádnou finanční pomoc při odstraňování následků přírodních katastrof.
„Cena, kterou jsem jménem Pardubického kraje převzal, je oceněním naší úspěšné dlouhotrvající spolupráce. Bylo pro nás vždy samozřejmostí, když byl Prešovský kraj postižen povodněmi či jinými přírodními katastrofami, že na zmírnění jejich následků vyčleníme v rámci našeho rozpočtu potřebné finance. I když se jednalo jen o zlomek celkových nákladů na opravu škod, přispěli jsme svou troškou k okamžitému řešení situace a jsem přesvědčený, že úplně stejně by nám pomohli naši kolegové z Prešovského samosprávného kraje,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který v říjnu 2014 ocenil předsedu Prešovského samosprávného kraje Petera Chudíka Medailí hejtmana Pardubického kraje.
V roce 2004 poskytl Pardubický kraj zásilku desinfekčních a úklidových prostředků v hodnotě na zmírnění následků povodní, které Prešovský samosprávný kraj zasáhly v červenci téhož roku. Další velké povodně zasáhly oblast v květnu a červnu 2010. „V tomto případě jsme přispěli částkou 500 tisíc korun,“ sdělil hejtman Netolický. Posledním společným projektem obou krajů byla sanace havarijního stavu vozovky v obci Osturňa, kterou poničila povodeň v roce 2014. „Silnice v obci byla po povodni značně poškozena. Mimo jiné zde hrozil sesuv půdy a tím ohrožení některých domů v obci, která je vyhlášena rezervací lidové architektury. Proto jsme nabídli pomoc ve výši jednoho milionu korun,“ dodal Martin Netolický, který novou silnici slavnostně otevřel během návštěvy obce v květnu tohoto roku.
Na slavnostním večeru v Prešově vystoupila mimo jiné vokální skupina Free Voices, známá i českým divákům díky talentovým soutěžím, kterých se v minulosti zúčastnila. Kromě Pardubického kraje si Cenu Prešovského samosprávného kraje odnesla také Ľubovnianská nemocnice či prešovská společnost SPINEA. Cenu předsedy Prešovského samosprávného kraje získali Peter Petras z Vysokých Tater, honorární konzul na Ukrajině Stanislav Obický a Knihovna P. O. Hviezdoslava v Prešově.
 
Zbraně východočeských puškařů objedou kraj

Pardubice (15. 12. 2015) - Pardubické Východočeské muzeum spravuje vedle řady jiných sbírek také sbírku zbraní. Její nejzajímavější část tvoří zbraně východočeských puškařů. Na jejich vyhledávání, shromažďování a zpracování pracovalo nejméně pět generací kurátorů, z toho poslední dvě velmi cíleně. Na základě této dlouholeté sběratelské a výzkumné práce vznikla výstava Zbraně východočeských puškařů, která právě probíhá ve Východočeském muzeu v Pardubicích.
„Výstava potrvá do 17. ledna 2016, ale její příběh tím nekončí. Naopak, od začátku byla koncipována jako putovní, určená především pro muzea Pardubického a Královéhradeckého kraje,“ vysvětlila náměstkyně hejtmana pro školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.
Zbraně se tak sice v lednu 2016 na krátkou dobu vrátí do depozitáře, ale v dubnu se už vydají do Ústí nad Orlicí. V roce 2017 pak mají výstavu zamluvenou muzea v České Třebové, Vysokém Mýtě a Skutči.  Zájem projevilo také muzeum v Litomyšli. Předpokládá se, že regionální muzea si výstavu doplní také svými exponáty.
„Tento východočeský celek nyní obsahuje kolem 80 kusů dlouhých i krátkých palných zbraní od 18. do 21. století, protože muzeum shromažďuje i výrobky současných puškařů a pažbařů,“ sdělil kurátor výstavy Jan Tetřev. „V malém gotickém sále Zámku Pardubice tak mohou návštěvníci vidět zbraně výrobců z velkých měst jako Hradec Králové, Chrudim nebo Pardubice, ale také luxusní zbraně z malého Ronova nad Doubravou nebo Heřmanova Městce,“ dodal.
Mezi nejzajímavější exponáty nepochybně patří soubor zbraní puškařů Caklů z Ronova nad Doubravou. Jde i čtyři zbraně, z nichž tři jsou skutečně luxusní ukázkou vynikající úrovně českých venkovských puškařů třetí čtvrtiny 19.století. Ta byla pochopitelně podmíněna existencí movitých zákazníků, které v případě Caklů nepochybně představovali Auerspergové na blízkých Žlebech.
Puškařská výstava není jedinou putovní výstavou, kterou Východočeské muzeum nabízí. Už v roce 2011 začala po našich muzeích putovat výstava s tématikou hrdelního soudnictví a k dispozici je letošní panelová výstava Zbraně československých legionářů.