Českotřebovský deník 309/2015 (21/12)                                
Lednová setkání 12 klíčů   

V rámci vzdělávacího a volnočasového projektu pro seniory 12 klíčů proběhlo již 6 setkání a v roce 2016 bude dále pokračovat. V měsíci lednu budou na programu 2 setkání, která proběhnou ve čtvrtek 7.1. a 21.1. 2016 od 16 hodin v klubovně Kulturního centra v České Třebové. Můžete se těšit na psychologickou exkurzi lidským mozkem na přednášce o kognitivní neurovědě a také na přednášku o mediální komunikaci. Přeji Vám úspěšný a šťastný vstup do nového roku plného zdraví, lásky a spokojenosti. Těším se znovu na viděnou.Vaše lektorka: Aneta Unzeitigová
Vánoce s knihovnou

Minulý týden jsem navštívila s dcerou a vnučkami Natálií a Lucií vánoční představení "Betlém aneb  putování za hvězdou" v městské knihovně. Původně jsme zamýšleli jen děti na představení doprovodit , ale protože byla volná místa, zůstali jsme. Už  Divadlo Koráb, bylo zárukou výborného představení, které nemohlo nikoho zklamat. Příběh o hvězdě zvěstující příchod Jéžiška děti i dospělé zaujal svým podáním. Hercí dovedli upoutat pozornost, vtáhnout do děje dětské diváky. I my dospělí jsme nebyli ochuzeni o zábavu a to když vyšla betlémská hvězda v podobě barevného světla na stropě a děti to okomentovaly slovy"jé diskotéka" a nebo když král Herodes hledal nemluvně a oslovená dívenka prohlásila " že ona je ukecaná  dost". Po představení následovala dílnička, děti se zaujetím zdobily papírové stromečky. Mohly si vyzkoušet i tradiční  vánoční zvyky, rozkrojit jablíčko, pustít lodičku ze skořápky, ochutnat vánočku, věštit z mističek. K tomu všemu ještě občerstvení  v podobě výborného vánočního punče a k zakousnutí byl i štrůdl a cukroví. Vychutnali jsme si  tu správnou vánoční  pohodu, za což patří poděkování pracovníkům knihovny a maminky, které jezdí s dětmi nasávat vánoční atmosféru do velkých měst a nákupních center, mohly jen litovat.  H.D.
 
Poděkování dobrovolníkům působícím v Domově pro seniory Česká Třebová

Jménem Sociálních služeb Česká Třebová bychom rádi poděkovali za dobrovolnou činnost, jejímž prostřednictvím jsou zpříjemňovány dny uživatelů našich služeb. Dobrovolníci: paní Lenka Jelínková, pánové Petr Skalický a Ladislav Zoubek byli oceněni při příležitosti hudební akce konané pro uživatele v Domově pro seniory dne 23. 11. 2015.  Dobrovolníci vykonávají dobrovolnou činnost bez nároků na finanční či jinou odměnu. Ve svém volném čase docházejí za uživateli a dle společné domluvy s nimi tráví volný čas. Velice si vážíme jejich zasloužilé činnosti a těšíme se na další spolupráci.  S úctou Domov pro seniory
 
Zápis do ZŠ praktické

Ředitelka Základní školy praktické Česká Třebová  zve zákonné zástupce na ZÁPIS dětí do 1.ročníku,
který se koná ve středu 20.1. 2016 v budově školy od 8:00 do 15:00.
Zapsány budou všechny děti, které dovrší  k 31.8.2016  šest let . K přijetí do 1. ročníku základní školy praktické předloží zákonný zástupce dítěte doporučení školského poradenského zařízení, rodný list dítěte a občanský průkaz.
Zároveň jste zváni na prohlídku přípravné třídy
V případě zájmu Vám budou podány informace. Do přípravné třídy základní školy mohou být přijaty děti, které k 31.8.2016 dovrší minimálně pěti let . Mgr.Bc. Iva Fikejsová,  ředitelka ZŠ praktické Česká Třebová
 
Čistící vůz kanalizací žaluje

Uvádím pár fotografií, které vypovídají, jak občané v našem městě nakládají zejména  hitem poslední doby, t. j. s vlhčenými ubrousky.
Výsledkem je že na řadě míst v našem  městě se ucpává kanalizace, vyplavuje domy a byty tam, kde se takto "hospodaří".  Vlhčené ubrousky rozhodně nepatří vyhazovat do kanalizace, ani do WC, ale do odpadových nádob!  Návod jak nakládat s ubrousky je na poslední fotografii č. 9.
Foto 5 až 8 byly pořízeny na sídlišti Lhotka na  hlavní kanalizaci
Foto 1 a 2,  z kanalizace v Husově ulici
Obrázky č. 3 - 4 jsou na  kanalizace  u č.p. 187  sidl. Lhotka
V dalších částech města to není o moc lepší , např.  na sidlišti Borek. Kynologické centrum Javorka: Ohlédnutí za rokem 2015

Naši psovodi sbírají na soutěžích vítězství i tituly dlouhodobě, ale letošní rok byl jedním z nejúspěšnějších.  Zúčastnili se celkem 27 závodů v různých disciplínách u nás i v zahraničí, ze kterých si přivezli neuvěřitelných 24 vítězných pohárů a 34 výsledků do 3.místa.
Týmy ZKO Javorka startovaly na 6 MR či Mistrovství plemen a získali 3 mistrovské tituly a čtyři ceny do třetího místa. Tímto jim děkujeme za skvělou reprezentaci nejenom naší ZKO, ale rovněž města Česká Třebová a také Pardubického kraje.
PF 2016
Přejeme všem - nejenom našim členům a ostatním příznivcům sportovní kynologie i pejsků všeobecně - neméně úspěšný a pohodový rok 2016!  Za ZKO Javorka výbor ZKO
 
Pardubický kraj sází na elektromobily

Zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje budou moci při svých služebních cestách využívat elektromobil Volkswagen e-up! Umožní to tříletá zápůjčka vozu od projektu Elektromobilita Skupiny ČEZ. Obě strany tím navazují na letos uzavřené memorandum o spolupráci při rozvoji elektromobility v Pardubickém kraji. Elektromobily by časem měly ještě více zdomácnět na silnicích v Polabí a především v krajské metropoli - Pardubicích. Zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje totiž budou moci při svých služebních cestách využívat elektromobil Volkswagen e-up! Tříletá zápůjčka vozu od projektu Elektromobilita Skupiny ČEZ následuje poté, co obě strany letos v létě podepsaly memorandum o spolupráci při rozvoji elektromobility v Pardubickém kraji.
„Používání dopravních prostředků na elektrický pohon se stává stále dostupnější alternativou k používání vozidel se spalovacím motorem, což významně zlepšuje kvalitu života obyvatel, kteří jsou v současné době vystaveni zvýšené hladině hlučnosti, prašnosti a škodlivým emisím výfukových plynů a produkci CO2,“ řekl při předávání vozu Martin Netolický, hejtman Pardubického kraje. „Jsem přesvědčený, že samospráva by měla jít ostatním subjektům příkladem, a proto rádi vyzkoušíme výhody elektromobilu v praxi a současně pomůžeme propagovat elektromobilitu jako další variantu pro provoz v našem kraji,“ dodal Martin Netolický. „Velice oceňujeme, že Pardubický kraj jde v propagaci elektromobility příkladem i dalším subjektům z oblasti státní správy a samosprávy, které jsou typickými uživateli této formy čisté dopravy,“ uvedl Tomáš Chmelík, manažer útvaru čistých technologií ČEZ.
Nové dobíjecí stanice budou následovat
V lokalitách východočeského regionu úspěšně fungují různé typy veřejných dobíjecích stanic projektu Elektromobilita ČEZ v Hradci Králové, Vrchlabí a Trutnově. V přípravě jsou v dohledné době některé další stanice. Celkově provozuje Elektromobilita ČEZ v České republice 54 veřejných dobíjecích stanic (z toho 10 rychlodobíjecích). Aktuální mapa lokalit s dobíjecími stanicemi a komplexní set informací je k dispozici na www.elektromobilita.cz Projekt Elektromobilita ČEZ spolupracuje s 50 partnery z řad automobilek, obchodních center, komerčních subjektů i radnic po celé České republice. V kategorii územních celků jde vedle Pardubického kraje také o Ústecký kraj, Liberecký kraj a Moravskoslezský kraj, z řad institucí a ministerstev jsou to zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo životního prostředí nebo Ministerstvo dopravy, Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V celé České republice v současnosti jezdí téměř 900 elektromobilů, poslední tři čtvrtletí však signalizují rozvoj celého odvětví. Necelá čtyřicítka aut na elektrický pohon tvoří vozový park projektu Elektromobilita ČEZ nebo jeho partnerů. Do konce letošního roku odhady počítají s prolomením hranice 1 000 elektromobilů na českých silnicích. Elektromobily tak v ČR přestávají být atrakcí z kategorie technických zajímavostí a stávají se běžnou součástí zejména městského provozu.