Českotřebovský deník 315/2015 (31/12)                                
Poslední elektronický deník roku 2015

Je spojen s přáním všeho dobrého pro rok 2016, ať se to týká všech, kteří tyto stránky navštěvují, všech Vašich blízkých a městských institucí, společností, tak i soukromých firem, Budeme-li  dobře hospodařit, bude se  nám všem dobře dařit. a Budeme-li zdraví, a šťastní, bude nám všem dobře. Tak nějak by měl vypadat ideál nejen příštího roku. Doufejme, že toho, co by nám mohlo toto zkazit nebude moc a že to dobře dopadne! 
 
Českotřebovský zpravodaj začal vydaným lednovým číslem již svůj 47. ročník, distribuce proběhla během 30. prosince.  Doručení do schránek se podle mých informací nepodařilo pouze vnitřním městě a sídlišti Trávník, a ještě v Ústí nad Orlicí, což bude napraveno hned 1. ledna nového roku 2016. První čísla zpravodaje  na internetu se objevila již v roce 1998, pravidelné denní zprávy v roce 2003. I zde je tedy již slušná řádka let, kdy jsou články k dispozici na www.zpravodaj.probit.cz. Obsah zpravodajství na internetu se od tištěného vydání ovšem poněkud odlišuje, zpravodajství na internetu obsahuje řadu denních zpráv, které v měsíčním kontextu ztrácejí význam, umožňují  rychlou diskuzi a je zde mnohonásobně více fotografií, samozřejmě barevných. I zde budeme v roce 2016 pokračovat seč budou síly stačit. A někdy je opravdu problém zajistit informace na internetu a současně sestavovat  zprávy do tisku,. které se musí měnit, upravovat, zkracovat, vybírat atd. Na webu je prostě více místa.
 
Přelom roku přinesl mráz a tím i zasněžování na obou lyžařských svazích v našem dosahu, tedy na Pekláku i v Přívratu. Začalo se již 30. prosince, nejdříve opatrně, ale již na Silvestra mrze pořádně, takže  není třeba výkon sněžných děl a tyčí nikterak omezovat.  V Přívratu je svah kratší, tak je naděje, že bude připraven po lyžovačku dříve než Peklák, kde si potrpí také na vyšší vrstvu sněhu.
 
Předvánoční prodejní horečka je za námi, nastalo období slev a "totálních výprodejů", bude pokračovat i po novém roce. Parkoviště u hypermarketů byla  hodně zaplněna, ukazuje se, že prodejny ve městě mají situaci těžkou už jen tím, že všichni míří především do obchodní zóny.
 
Večer bude v 19 hodin silvestrovský ohňostroj, potom už vstoupíme do roku 2016. Ať je úspěšný !
 
Nabízím k pronájmu volný byt 1+1 v centru města Česká Třebová (5. patro) za cenu 5.900 Kč/měsíčně včetně energii, kabelové TV a internetu 10 Mbps. Byt je volný. Pouze nekuřákovi. Bližší info tel. 776 394 460.

V CZ LOKO mají zaměstnanci garantované výhody na tři roky dopředu

ČESKÁ TŘEBOVÁ, 31. prosince 2015
Zaměstnanci akciové společnosti CZ LOKO vstupují do roku 2016 s benefity a výhodami, které jim firma garantuje na 36 měsíců dopředu, tedy až do 31. 12. 2018. Jde o výsledek kolektivního vyjednávání zástupců zaměstnavatele a zaměstnanců stvrzený v nové, tříleté kolektivní smlouvě. Podle generálního ředitele Josefa Bárty jde o výraz důvěry v zaměstnance, prosperitu a sílu firmy, která patří mezi přední evropské výrobce diesel-elektrických lokomotiv.  
 „Velice si toho vážím. Sociální dialog nezná vítěze a poražené, protože kolektivní smlouva je vždy výsledkem dohody. Odbory se snaží podílet na tom, aby firma fungovala a lidé u nás chtěli pracovat,“ říká Magdalena Stránská, předsedkyně ZO OSŽ.
V kolektivní smlouvě a jejích přílohách se standardně řeší benefity uzavřené nad rámec zákoníku práce. Novinkou je „školkovné“, tedy podpora mladých zaměstnanců s rodinami, kteří od ledna 2016 získají měsíční příspěvek do 500 Kč na pobyt dětí v mateřské škole. Mezi další výhody například patří placené volno navíc v délce šesti dnů v roce, rekondiční kůry pět dní v roce na rizikových pracovištích, finanční bonus za přítomnost, příspěvek na závodní stravování, penzijní nebo životní pojištění, sport, zdraví, kulturu nebo vzdělávání.
Personální ředitel Tomáš Brancuzský, který je v CZ LOKO odpovědný za kolektivní vyjednávání, považuje uzavření tříleté dohody za oboustranně velmi výhodné. „Naše nároky na všechny zaměstnance stále stoupají. Naproti tomu jim ale firma nabízí dlouhodobou vizi, sociální jistoty, včetně včasné výplaty a k ní řadu benefitů. To pokládám pro stabilizaci zaměstnanců za velmi cenné. Přitom se snažme, aby pro dlouholeté zaměstnance benefity posílily,“ dodal k uzavřené kolektivní smlouvě. Ta byla na tři roky uzavřena poprvé v historii firmy. Dosud to bylo vždy pouze na rok. 
Foto: Tříletou smlouvu podepsali Josef Bárta a Magdalena Stránská.
 
Na sociální služby v kraji bude podobně prostředků jako v roce 2015

Pardubice (30. 12. 2015) – Pardubický kraj obdržel v minulých dnech informaci o účelové dotaci na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb na rok 2016, která bude ve výši 446,5 milionu korun.
„Pro srovnání, na začátku roku 2015 byla tato dotace  pouze 407 milionů a následně byla navýšena ještě o 41,8 milionů, tudíž jsme celkově rozdělovali částku 448,9 miliony korun,“ uvedl Pavel Šotola, radní pro sociální věci a neziskový sektor.
Malé snížení dotace je dáno tím, že z krajských programů podpory bylo přeřazeno 47 služeb v České republice do programu Ministerstva práce a sociálních věcí na podporu poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností a na ně si ministerstvo ponechalo 55 milionů korun.
„Všechny sociální služby, které o dotaci požádaly a budou splňovat dotační podmínky, touto dotací pokryjeme. Zároveň se ucházíme i o další finanční prostředky z evropských fondů, a to zejména pro služby sociální prevence,“ dodal Pavel Šotola.
Ministerstvo práce a sociálních věcí letos mělo na sociální služby pro kraje  8,315 miliardy korun, které byly rozděleny pomocí směrného čísla definovaného v příloze zákona o sociálních službách.
 
Dítě je také spotřebitel a má svá práva

Velmi opomíjeným tématem v České republice je problematika dětského spotřebitele. Mnozí z nás stále nechápou, že také děti mají právo na to, aby chodily v kvalitní obuvi a hrály si s nezávadnými hračkami. Právě dětskému spotřebiteli se věnuje občanské sdružení Budulínek.eu, které se na svých stejnojmenných webových stránkách profiluje jako informační a poradenský portál zaměřený zejména na dětského spotřebitele.
„Denně mě zaráží, kolik rodičů nakupuje pro své děti nekvalitní výrobky,“ říká Lenka Mužíčková, předsedkyně občanského sdružení Budulínek.eu a pokračuje: „Naše sdružení zastává názor, že je třeba věnovat se dětem jako plnohodnotným spotřebitelům. Měli bychom se chovat zodpovědně při nákupu oblečení, bot i hraček. Kvalita by měla být na prvním místě. Vždyť pár ušetřených korun za pochroumané zdraví našeho dítěte jistě nestojí.“
Webové stránky Budulinek.eu jsou určeny široké veřejnosti. Každý zde najít různé rady a doporučení týkající se nákupu obuvi, oblečení nebo potravin, bezpečného chování se dětí na internetu, zdraví či spotřebitelských práv. Informace jsou doplněny také o názory odborníků specializujících se na jednotlivé oblasti. Návštěvníkům webu jsou informace předávány nejen klasickou, ale také netradiční formou různých kvízů, názorných obrázků a fotografií. „Moc děkuji za skvělou soutěž, naprosto perfektní přílohy a pracovní materiály a super zábavu! A samozřejmě pěkné ceny! Jsem ráda, že jsem natrefila na Váš web, studnici dalších cenných a užitečných informací,“ říká paní Bezděková, výherkyně poslední, 6-ti týdenní soutěže, zaměřené obecné znalosti různých témat spotřebitelského chování a spotřebitelských práv.
 
O praktikách „Šmejdů“ se učí už i na školách

Občanské sdružení Generation Europe v letošním roce představilo a otestovalo nový formát on-line výukového diáře pro tablety a PC.  Online vzdělávací diář je určen žákům a učitelům základních a středních škol a navazuje na zavedený formát tištěného diáře. Obsahuje mnoho multimediálních a interaktivních prvků, které zjednodušují pochopení učiva. SW je do škol dodáván zdarma.
 „Naším cílem je, aby každý žák ZŠ a SŠ v průběhu svého studia absolvoval jakési minimum spotřebitelského vzdělávání a byl připraven na běžné situace, které ho jako spotřebitele mohou v reálném životě potkat,“ říká Lenka Mužíčková, ředitelka sdružení Generation Europe. Sdružení se věnuje jak obecným, tak aktuálním tématům. Největší ohlas v poslední době zaznamenalo téma týkající se tzv. „Šmejdů“. To zaujalo nejen žáky, ale také celou řadu dospělých. Před vánoci byl zvýšený zájem o problematiku bezpečného nakupování po internetu.
Nový formát Online vzdělávacího kalendáře doplňuje tištěnou formu Školního diáře. Online vzdělávací kalendář, stejně jako tištěné médium, přináší základní informace ze světa kolem nás. Věnuje se  oblastem práva, osobních financí, telekomunikací, internetového bezpečí apod. Tištěný i online formát na sebe vzájemně navazují, takže čtenář textu si může své znalosti upevnit a rozšířit použitím zábavné výukové hry. Učitelé mohou na portálu využít zpracované metodiky pro vedení výuky k jednotlivým tématům spotřebitelského vzdělávání.
 
Občanské sdružení Generation Europe
Generation Europe je občanské sdružení, které se již od roku 2005 zabývá komplexním vzděláváním mládeže ve spotřebitelských dovednostech. Učí mládež, jak se chovat odpovědně a zvažovat sociální, ekonomické a ekologické souvislosti a dopady jejich jednání a rozhodování. Pravidelně vydává a tiskne Školní diář, který se na mnohých školách stal klasickou výukovou pomůckou. Kompletní informace o projektu najdete na adrese: www.skolnidiar.cz .