Rozpočtová změna č. 3 v roce 2015                                       


U daňových příjmů neobsahuje žádnou změnu, rozpočtované částky se podle vývoje příjmů podaří naplnit. Do rozpočtu je v rámci změny zahrnuto zapojení příjmů z pokut a ostatních příjmů ve výši 2209 tis. Kč. Z toho částku 1941,2 tis. Kč tvoří penále z prodlení u investiční akce „Zateplení budovy MS Vinohrady". Toto penále se však zároveň promítá ve stejné výši do snížení dotace na uvedenou akci, město na prodloužení práce stavařů nic nezíská. Příjmy z prodeje pozemků se změnily proto, že se nepodařilo dokončit schválený prodej pozemků pro Böhm Plast v důsledku administrativních změn v této společnosti (bude provedeno v roce 2016). To se projevuje snížením příjmů o 780 tis. Kč . Snížení však bude menší vzhledem ke zvýšenému příjmu z prodeje stavebního pozemku v lokalitě U Kostelíčka (+430 tis. Kč). Změna rozpočtu také upřesňuje výši poskytnutých dotací a zapojení těchto dotací do rozpočtu města. Jde např. o tyto položky: 
Svaz měst a obcí ČR - meziobecní spolupráce 294,30 tis. Kč,
zateplení budovy MS Vinohrady - 1941,20 tis. Kč,
ZŠ Habrmanova a ZŠ Nádražní projekt „Zvyšování kvality ve vzdělávání" celkem  577 tis. Kč;
revitalizace městské zeleně - 653,30 tis. Kč,
konsolidace IT  422,20 tis. Kč,
sociální služby - poskytování sociální péče  647,00 tis. Kč a další..
Celkem se uvedenými změnami snižují dotace o 1508,70 tis. Kč.
Ve výdajovém rozpočtu  je poměrně málo změn. Z těch větších je možné uvést zvýšení částky pro běžné opravy a výspravy komunikací o 200 tis. Kč (na financování příjezdu k novému mostu v na Chmelnici, jeho oprava byla naopak o 250 tis. Kč lacinější. Plánované prostředky na cyklostezku na Podhorce letos ušetříme (přesun na další rok), podobně se o 2800 tis. snižuje částka na novou komunikaci v průmyslové zóně a 400 tis. na projekt dopravního hřiště v Benátkách (přesuny na rok 2016). Nově je zařazena částka 460 tis. Kč na projekt zateplení ZŠ Habrmanova a další menší změny. Schválená změna rozpočtu umožňuje snížit zapojení přebytku z minulých let o 2500 tis a tím zvýšení rezervy města o stejnou částku.

Další podrobnosti najdete ZDE