Betlémské světlo 2015 – opět v České Třebové

U nás se skauti snaží Betlémské světlo roznášet už více jak 15 let. Nejdříve bylo spojeno se sbírkou hraček pro děti z dětských domovů, kde skupina skautů a skautek sídlila v nádražní budově a spolupořádala tuto sbírku spolu s rozdáváním Betlémského světla. Později po ukončení veřejné sbírky se světlo začalo nabízet široké veřejnosti. Nejdříve jen ve skautské klubovně Pod Horami a později už jen na Starém náměstí pod vánočním stromem. Skautky ze čtvrtého dívčího oddílu si vzaly tuto tradiční akci za svou a již několikátým rokem obdarovávají příchozí plamínkem Betlémského světla. Zároveň Betlémské světlo roznáší po starších členech našeho střediska a tak mile tuto tradici a toto poselství posílají dál do světa.

Již tradiční možnost připálit si plamínek z Betléma bude pak na Štědrý den u vánočního stromu na Starém náměstí. Skautky ze čtvrtého oddílu zde budou stát od 9 do 11 hodin a rády Vám připálí Betlémský plamínek.

Tímto bychom chtěli popřát všem lidem dobré vůle příjemné prožití vánočních svátků v klidu domova a hlavně hodně zdraví, pohody v novém roce.