Českotřebovský malíř, ilustrátor, pedagog a spisovatel, Jarka Bittl, zemřel.

Když v roce 1912 zemřel v Hořicích v Podkrkonoší výtvarník, herec a režisér Josef Karel Bittl, zanechal manželce pět nezaopatřených synů. Situace byla natolik zlá, že dva nejstarší opustili studia, aby vypomohli matce při výchově mladších sourozenců. Někdy po roce 1915 zavítala do České Třebové kočující divadelní společnost, jejíž členkou byla i Jaroslava Bittlová, vdova po zesnulém  J.K.B. Z tohoto krátkého pobytu vzniklo přátelství s paní Duškovou, která se nabídla poskytnout prostřednímu ze synů střechu nad hlavou a možnost vyučit se cukrářem. Tak se v české Třebové poprvé a natrvalo objevuje jméno Bittl. Oldřich Bittl, nejprve cukrářský učedník, pak dělník a konečně i samostatný cukrář byl také trampem a posléze se stal i osobností kulturního dění ve městě. Divadelní krev se nezapřela a brzy se stal hercem a režisérem divadelního ochotnického spolku Hýbl. Dnes žíjí ve Třebové ještě tři z jeho dětí a několik vnoučat.

Syn nejstaršího z pěti bratrů Bittlových, Jarka Bittl, se do České Třebové přistěhoval s babičkou na začátku války. Ve městě také vystudoval gymnázium a oženil se. Při vysokoškolských studiích na Masarykově univerzitě v Brně se setkal s mnoha výtvarnými osobnostmi, jakými byly například Eduard Milén, B. S.Urban a František Kubišta, kteří nemalou měrou ovlivnili jeho pozdější výtvarnou tvorbu. Pedagogická studia ukončil na PI v Pardubicích a stal se matematikem. Učitelské povolání střídavě proložil i dalšími profesemi, byl propagačním výtvarníkem, redaktorem i úředníkem, vedoucím výtvarného oboru LŠU v Pardubicích a posléze i ředitelem této prestižní umělecké školy. Život a pracovní povinnosti ho tak na dlouhých padesát let odvály z České Třebové. S rokem 2000 skončilo milénium a tento nepřehlédnutelný mezník se odrazil i v životě Jarky Bittla. S manželkou opustili Pardubice a vrátili se do města, kde prožili svá studentská léta. Nebylo to jen z nostalgie, ale hlavně proto, aby se postarali o starou maminku. Přibývající léta neubrala nic na výtvarníkově elánu. Jeho nové malby a grafiky, inspirované staro-novým prostředím,  se staly neodlučitelnou ozdobou výtvarných Salonů a soukromých sbírek. S cítěním výtvarným se však v poslední době nerozlučně pojí i jeho vztah k  poezii, reprezentované Nezvalem , Halasem, Seifertem  a především milovaným  Ortenem. Tvorbou Jarky Bittla se tak proplétá i tento nový tvůrčí fenomén . Poezie ovlivněná vzpomínkami na mládí, ale  i na současnost. Na stříbrný vítr, který proháněl oblaka nad Kozlovským kopcem a Jelenicí,  na sluneční záři na svazích Roubáku a Třebovských stěnách, či  na třpyt sněhu Měsíčního údolí a čeřící se hladinu rybníků v semanínských  lesích. V roce 2012 obdržel cenu města Česká Třebová - Kohout za dlouholetou výtvarnou a spisovatelskou práci.

Jarka Bittl zemřel  na prahu vánočních svátků, po krátké, těžké nemoci, dne 20.prosince 2015 . V srdcích Třebováků však zanechal nesmazatelnou vzpomínku na mnoho krásných obrázků i životních mouder, která uložil do nenapodobitelných limeriků.

                                                                                                                      Milan Michalski