I v letošním roce se Česká Třebová připojila k iniciativě vyvolané Orlickým deníkem resp. Deníkem  a zorganizovala na středu 9. prosince  zajímavou adventní akci. Veřejnost města ji přijalo za svou a to se rok co rok projevuje se stále větší účasti. zatímco lini přišly tři stovky lidí, letos to byly určitě čtyři a to se dalo pčed šestou hodinou do poměrně hustého deště.  Hlavní roli při zpěvu vybraných koled měl studentský pěvecký sbor českotřebovského gymnázia vedený sbormistryní Kamilou Pavlíkovou. Po koledách Narodil se Kristus pán,  a třech dalších přišla na řadu ještě "nekoleda"  "Vánoce Vánoce přicházejí", kterou si český národ navzdory způsobu jejího vzniku v době "socialismu" oblíbil natolik, že zůstává v kmenovém, předvánočním repertoáru všech rozhlasových stanic i dnes. Děvčata a chlapci z gymnázia dostali za svoje vystoupení v deštivém podvečeru zasloužený velký potlesk, spolu s nimi nakonec zpívalo celé náměstí.  Ke koncertu patřilo skvělé zazvučení i moderátorská služby, to vše díky Petru Svobodovi.   Gymnazisté poté vyklidili plochu u stromečku a nastoupili šermíři ze skupiny TARTAS, aby předvedli své ohnivé show.  Byla to pěkná adventní akce, za spoustu práce s jejím zajištěním je třeba poděkovat všem zúčastněných. (mm)