Do nového roku 2016                             

Vážení občané!  

Na prahu nového roku 2016 bych chtěl Vám, občanům města Česká Třebová popřát  pevné zdraví.  Chtěl bych Vás ubezpečit , že vedení města využije všechny možnosti, které se nabízí  k tomu, abychom dále zlepšili podmínky pro život v našem městě  ať již  děti a mládež, tak i pro starší občany.

Během uplynulého roku jsme na radnici nezaháleli, připravili jsme k realizaci nejméně desítku akcí a investic. Po dokončení zateplení budov mateřské školy Vinohrady pokračujeme v přípravě obdobného projektu pro ZŠ U koupaliště a ZŠ Habrmanova. Spolupracujeme také na projektech cizích investorů, např. na realizaci nové sportovní haly na Skalce, jejímž investorem  je Pardubický kraj.  Nedávno bylo dodavateli akce předáno staveniště a předpokládám, že stavba bude  rychle zahájena.  Město Česká Třebová se na projektu bude podílet vybudováním parkoviště pro 130 automobilů za zimním stadionem a rekonstrukcí příjezdové komunikace. V příštím roce bude akce dokončena.

Na jaře se rozběhne důležitá rekonstrukce komunikace v tzv. "tunelech". Spočívá v zabezpečení konstrukce mostů pomocí pilotů, přeložce potoka a snížení vozovky o 65 cm  tak, aby umožnila obousměrný provoz kamionů do a z průmyslové zóny. Město Česká Třebová v návaznosti na akci připravilo studii nové kruhové křižovatky, která umožní plynulý nájezd na silnici I/14, která má prioritu stát se přes obchvat Opatova budoucím přivaděčem na R35.

V novém roce nás čeká rekonstrukce připravená vodovodního řadu v Ústecké ulici na kterou naváže  i výměna veřejného osvětlení za moderní a úsporný systém (led diody). Obě investice budou předcházet velké opravě vozovky  průtahu I/14 od čističky až po světelnou křižovatku. Budeme také věnovat pozornost úpravám chodníků a městských komunikací, v r. 2016 mají být vypsány grantové programy i pro města naší velikosti.  Připravujeme i menší projekty. Např. pro sídliště Křib je připraveno rozšíření parkovacích míst a výstavba dětského hřiště. Připravujeme další akce, např.  pro výstavbu dopravního hřiště v Benátkách, na které naváže park Benátky spojující sportoviště nahoře na Skalce a dole v Benátkách. V prostoru na Skalce máme připraven projekt letního stadionu s tartanovou dráhou a s objektem šaten  využitelných pro letní i zimní stadion, připravili jsme studii na přestavbu budovy bývalé svářečské školy ve Slovanské ulici na novou městskou knihovnu. Získali jsme důležité pozemky pro realizaci cyklostezky do Rybníka, kterou budeme realizovat s pomocí SFDI. V rámci našeho zapojení do Regionu Orlicko-Třebovsko  jsme zahájili přípravu na vybudování systému cyklostezek v rámci projektu Singletrack Glacensis , který v budoucnu rozšíří letní využití areálu Peklák  a bude znamenat oživení turistického ruchu . V prostoru skládky v Třebovici připravujeme vybudování  kompostárny. Realizace těchto rozsáhlejších akcí bude možná po získání dotací. Některé žádosti o dotace již byly podány, jiné projekty jsou připraveny a čekají na vyhlášení příslušné výzvy.

Než se zahájí realizace akcí, musí na přípravě spolupracovat celý tým, obrnit se trpělivostí, splnit stále více byrokratických podmínek. Jsem velmi rád, že máme takové spolupracovníky  a odborníky, kteří nejen v problematice vyznají, ale kteří také pracují  s vysokým nasazením. Díky tomu se městu Česká Třebová daří získávat  příspěvky z dotačních titulů a tím zmnožit vlastní rozpočtové zdroje.  Konkrétní podobu záměrů města bude možné zveřejnit po schválení rozpočtu města na rok 2016.  

Do nového roku 2016 bych Vám všem chtěl popřát za vedení města Česká Třebová hodně zdraví, štěstí a lásky, také úspěchů v práci a osobním životě.

                                                                                                       Jaroslav Zedník, starosta města