Pan Jiří Fišer, na kterém Dr. Mengele v Osvětimi prováděl své lékařské pokusy, oslaví 80. narozeniny.

Jiří Fišer se narodil 7. ledna 1936 v České Třebové v židovské rodině Arnolda Fischera, dražního úředníka v železničním skladě v České Třebové, jako dvojče s bratrem Josefem. V té době již měli o dva roky starší sestru Věru. Otec v České Třebové pracoval až do dubna 1939, kdy byl kvůli židovskému původu poslán do výslužby. Potom se rodina přestěhovala do Přerova, odkud pocházela matka Emílie. Otec byl v květnu 1940 zatčen za špionáž a byl bez soudu poslán do koncentračního tábora Dachau. Později byl převezen do koncentračního tábora Neuengamme nedaleko Hamburgu, kde v květnu 1941 za nelidských podmínek zemřel. Arnold Fischer je uveden na pamětní desce ve vestibulu nádraží v České Třebové mezi oběťmi války z řad železničních zaměstnanců.
Matka Emílie i se třemi dětmi byla v roce 1942 v období holocaustu deportována do Terezína. Děti bydlely ve vojenských kasárnách na balíkách slámy a po celou dobu pobytu v Terezíně neměly žádnou možnost se s matkou setkat. Poprvé se setkaly až po dvou letech 15. května 1944 během transportu do Osvětimi Birkenau, kam byla celá rodina deportována. Umístěni byli v tzv. terezínském rodinném táboře. Po likvidaci rodinného tábora v červenci 1944 zůstala z celé rodiny naživu pouze dvojčata Jiří a Josef, kteří ani netušili, že matka se sestrou už nežijí. Matka byla během selekce vybrána na práci a desetiletá dcera Věra měla být poslána do plynu. Protože se matka své dcery nechtěla vzdát, šla do plynu dobrovolně s ní.
S několika desítkami dalších dvojčat z celé okupované Evropy byli Jiří a Josef umístěni na zvláštní nemocniční oddělení do bloku č. 14, kde byli zařazeni do programu zkoumání jednovaječných dvojčat, vedeným nechvalně známým doktorem Mengelem. V něm Mengele dostal za úkol objevit tajemství rození dvojčat a vyzkoumat jak zdokonalit árijskou rasu. Měl zajistit, aby ženy v Německu rodily co nejvíce dětí, aby se co nejrychleji nahradil úbytek rasově čistých vojáků padlých ve válce. Rovněž se zabýval pokusy jak zdokonalit amputace a transfuze krve pro raněné německé vojáky. Jiřího a Josefa měl Mengele po celou dobu pod svým dohledem a většinu pokusů s nimi dělal sám. Měli ale štěstí, že svůj výzkum na nich nestačil dokončit a tím byli ušetřeni od zkoumání vnitřních orgánů, což by znamenalo jejich smrt. Dvojčat přišlo během války do Birkenau několik tisíc, když ale sovětská armáda tábor 27. ledna 1945 osvobodila, našli jich jen osmdesát. Mengele své pokusy prováděl až do 17. ledna 1945, kdy uprchl před Rudou armádou. Nacistické běsnění připravilo rodinu Fischerovu o velkou část jejich členů. V koncentračních táborech jich zemřelo šedesát čtyři.
Po návratu domů vyrůstali devítiletí chlapci v rodině svého strýce v Nesovicích u Brna, který během transportu do Osvětimi uprchl a tím si zachránil život. Po válce začali už desetiletí bratři chodit opět do školy a doháněli zameškaná léta. Zvládnout museli tři třídy za jediný rok. I tak byli nuceni školu navštěvovat o rok déle. Ve studiích pokračoval Jiří Fišer na vojenské škole v Moravské Třebové, kterou úspěšně ukončil složením maturity. Poté pracoval jako důstojník. V té době se také s bratrem nechali přejmenovat ze jména Fischer na Fišer. Bohužel jeho zhoršující se zdravotní stav, podlomený v koncentračních táborech a pokusy Dr. Mengeleho, mu neumožnil další setrvání v armádě. Proto začal studovat elektrotechnickou průmyslovku v Olomouci. Po jejím ukončení pracoval v MEZu v Zábřehu jako zkušební technik na rozvaděčích. Jiří Fišer je členem Olomoucké židovské komunity v Lošticích, kde mají synagogu. Druhý z dvojčat Josef Fišer vystudoval železniční školu ve Valticích. Zemřel v roce 1980.
Pan Jiří Fišer dnes žije se svojí manželkou v Mohelnici a 7. ledna 2016 oslaví krásné osmdesáté narozeniny. Do života má stále veliký elán a rád vypráví o svých zážitcích. Českou Třebovou často navštěvuje, protože ve Třebovici žije jeho syn s manželkou. Pokud se s ním budete chtít setkat a popovídat si s ním, přijďte 28. ledna 2016 v 17 hodin do Městského muzea v České Třebové, kde si také připomeneme 71. výročí osvobození Osvětimi.  Vladimír Hampl ml.