Komorní orchestr Jaroslava Kociana vystoupil                 na slavnostním koncertu v Hradci Králové 

V pondělí  30. listopadu večer  se v Hradci Králové v sále Filharmonie konala závěrečná etapa Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles 2015. Tento festival každoročně  již 25 let pořádá NIPOS-ARTAMA Praha z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ve spolupráci s neprofesionálními orchestry nebo komorními tělesy.
Národní festival bývá rozložen do několika etap.  Každá etapa se koná v jiném městě České republiky zpravidla tam, kde existuje pořadatelské zázemí a pracuje neprofesionální orchestr nebo komorní těleso. V každém místě se na pořádání sdružují síly a prostředky řady subjektů od záštity krajských a městských úřadů, kulturních institucí či organizací regionu až po organizátory jiných hudebních akcí včetně sponzorů.
Spoluorganizátorem tohoto slavnostního koncertu byl IMPULS  Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit,  v čele s ředitelkou Bc.  Jaroslavou Vydarenou a ing. Jaromírem  Křováčkem, dirigentem Komorního orchestru University Hradec Králové.
Osobní záštitu nad touto akcí převzali: ministr kultury Mgr.  Daniel Herman, hejtman Královéhradeckého kraje Bc. Lubomír Franc, primátor města Hradce Králové MUDr. Zdeněk Fink a děkan PdF UHK doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.  Koncert se konal za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, Města Hradce Králové a Biskupství královéhradeckého. Mediálním partnerem projektu byl Český rozhlas Hradec Králové. Celý koncert natáčel jeho pracovník Jakub Stratílek.
Na koncertu se představily orchestry z Královéhradeckého kraje. Komorní orchestr Jaroslava Kociana z  České Třebové (dirigent Bohuslav Mimra) koncert zahájil,  po něm nastoupila NOFI - Novoměstská filharmonie (dirigent Jaroslav Rybáček) a  vystoupení Komorního orchestru  Univerzity Hradec Králové (dirigent Jaromír Křováček) se sólistou na violoncello Štěpánem Křováčkem celý koncert uzavřelo.  Jeho vystoupení bylo prakticky také krásnou tečkou za celým Národním  festivalem  NKST 2015. Celým programem vkusně a zasvěceně provázel Jiří Kánský.
Soňa Hanzalová, Odborný referent hud. oddělení NIPOS – ARTAMA Praha
 
Úspěšný koncert mladých ve filharmonii

Zajímavý koncert jsme slyšeli 30.listopadu 2015 v sále filharmonie Hradce Králové. V sále, plně zaplněném převážně mladými lidmi,  vystoupily tři orchestry východočeského kraje. Hlavním pořadatelem byl NIPOS – ARTAMA, spolupořadatelem IMPULS Hradec Králové a ing. Jaromír Křováček.
Nejprve vystoupil orchestr Jaroslava Kociana z Ústí nad Orlicí. K nádherně a čistě znějícímu tělesu v náročných skladbách ( J.S.Bach, L. Janáček ) přispělo profesionální nastudování dirigenta Bohuslava Mimry. Dále vystoupila Novoměstská filharmonie z Nového Města nad Metují ( dirigent Jaroslav Rybáček ). Vhodně a neotřele zvolený program ( Musorgskij, Saint-Saëns Grieg ) přednesli mladí umělci, ( převážně studenti ZUŠ ) s entuiazmem, který vyvěral i z dirigentského podání. Koncert uzavřel Komorní orchestr Univerzity Hradce Králové (dirigent Jaromír Křováček ). Zde především zaujala výborně zahraná  suita z baletu Mauglí soudobého autora Milana Svobody. V Elegii pro violoncello se blýskl jako sólista i dirigentův syn, posluchač pardubické konzervatoře.
Přehlídka ukázala, že v našem kraji vedle profesionálů působí i vynikající amatérská tělesa, která si zaslouží být viděna na veřejnosti častěji. Proto různá forma podpor i reklamy by jim pomohli v jejich záslužné činnosti. Zájem  publika a jeho nadšený potlesk to plně prokázal.
Prof. Jiří Portych, lektor rozborového semináře
 
O FESTIVALU :

Smyslem národního festivalu je umožnit prezentaci výsledků práce všech typů neprofesionálních komorních a symfonických těles z Čech a Moravy. Přispět tak k rozvoji a propagaci tohoto druhu umělecké činnosti, která má v Čechách a na Moravě velkou tradici,"uvedla ředitelka Impulsu Hradec Králové Jaroslava Vydarená. Festival se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Královéhradeckého kraje, Města Hradce Králové a Biskupství královéhradeckého. Mediálním partnerem je Český rozhlas Hradec Králové. Osobní záštitu nad jeho konáním převzali mimo jiné ministr kultury Mgr. Daniel Herman a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.