Mateřská škola Vinohrady v novém kabátě                         

Mateřská škola Vinohrady je první školkou ve městě, kde byla využita dotace EU a SFŽO na zateplování budov. Došlo nejen k zateplení pláště, ale také k řadě dalších úprav, které bylo třeba nutně udělat. ve svém důsledku stavbu prodražily, ale za to máme  rekonstrukci udělanou důkladně, došlo i ke zpevnění ocelové konstrukce budovy a navíc i k definitivnímu odstranění všech problémů, které by kdy mohly vzniknout v souvislosti s dříve používaným azbestem.  O problémech s rekonstrukcí by mohli hodně vyprávět učitelky a ostatní personál mateřské školy a nakonec i rodiče dětí do školky přihlášených, kteří   museli v souvislosti s rekonstrukcí přeorganizovat  život tak, aby v těch nejkritičtějších chvílích  děti do školky neposílali.   Firma realizující  stavební akci také nebyla zcela bez problémů a důsledkem toho všeho je zpoždění při dokončení akce, spojené s penalizací, kterou musel investor, tedy město na dodavateli stavby vymáhat. Celkem to dělá cca 1941 tis. Kč (!). Nepůjdou však jaksi navíc do městské pokladny, neboť o tuto částku bude ponížena i dotace, kterou na stavbu město obdrželo. 

Hlavní je že se akci podařilo dokončit do zimy.  Důležitá bude také kvalita práce, což se ovšem pozná až s postupem času, nikoliv hned při dokončení. některé problémy již byly avizovány během stavby, např. zatékání, možná to bylo nepříznivým počasím. Jiné problémy jsou s okny, nebyla např. dořešena technologie mytí oken. Všechno zřejmě dodavatelská firma nezavinila.  Uvnitř školky je nyní vše čisté, nově vymalované, nové podhledy, podlahové krytiny, nový nábytek. Rekonstrukcí prošly i prostory kuchyně. dětem se ve školce líbí.  Venku ještě bude dost práce, nyní se  v prosincovém počasí mnoho neudělá. Fotografie ukazují, že budova MŠ je již bez lešení, ale v okolí je stále ještě nepořádek, zůstala také z části i devastovaná zahrada, kterou bude třeba revitalizovat v jarním období.  Mělo by to jít ještě  z prostředků na tuto investici. Budova je umístěna trochu pod ulicí Tylovou těsně za zahradami, jen velmi těžko se dělají nějaké fotografie celého areálu.  Zatím alespoň tyto snímky z 1. prosince 2015: