Jak chodili Mikuláši ve Třebové L. P. 2015                          
Zdá se, že Mikulášských skupin bylo letos "čertovsky málo", alespoň podle zaslaných fotografií Martina Šebely. Proto k nim ještě zařadím Mikuláše z besídky ve Svinné, odkud jsem dostal ještě dodatečně správnou fotografii. a ještě také fotografii z Mikulášské besídky na ZŠ Habnrmanova, kde byli dokonce čerti dva a vypadali strašlivě.

Bylo by škoda, kdyby tradice vymizela.  Takovým nositelem skutečné tradice je  nebeská a pekelná delegace Oty Dobrovského, která  letos "pracovala" již 37. rok za sebou.  Práce měli spoustu.  Začali již po třetí hodině odpolední a skončili o půl deváté.  Během doby byli uznávanou autoritou  v desítkách českotřebovských rodin s malými dětmi. protože Martin Pachl byl (alespoň letos) hodný čert, tak si do svého vždy připraveného pytle nakonec nevzal ani jednoho hříšníka, i když hrozil a hrůza z něho nejdříve opravdu koukala. (Foto Martin Šebela)

Mikuláš ve Svinné

 

5. 12. 2015 opět po roce zavítal do bývalé školy ve Svinné (za přispění osadního výboru) Mikuláš s doprovodem anděla a čerta.

Již po 15. hod. se ve „třídě“ sešlo plno dětí místních ale i z okolních obcí.

V 16. hodin zahájil akci předseda osadního výboru pan Vlastik Šmíd a brzy poté se dostavili očekávaní Mikuláš, anděl a čert. Mikuláš ze zlaté knihy předčítal informace o chování dítek a díky čertovi někdy došlo i na pláč a upřímné sliby zlepšení.

Po básničce každé dítko dostalo od anděla pěkný balíček sladkostí.

Potom následovala dětská diskotéka, při které si ti odvážnější s čertem zatancovali.

Je jenom dobře, že díky osadnímu výboru ve Svinné mají místní a okolní děti neopakovatelné zážitky a do budoucna krásné vzpomínky.

Eva Čapková.

 

 

 

 

Mikulášská nadílka
v MŠ Habrmanova 

V pátek 4. 12. 2015
nás navštívili ve školce
Mikuláš, čerti a anděl.

Mikuláš byl vysoký, ale spravedlivý,

z čertů šel opravdu strach

a anděl byl prostě anděl.

Byl asi nejhodnější.
Děti pro ně měly
připravené básničky,
písničky a slibovaly, že budou hodné.
Odměnou jim byly
balíčky s dobrotami.