Přednášky a akce Mineralogického klubu Česká Třebová  v  1. pololetí 2016

Zveme členy Mineralogického klubu a všechny další zájemce o přírodu, mineralogii, geologii a paleontologii na naše besedy v 1. pololetí 2016.  Besedy se uskuteční v učebně Základní školy Habrmanova v České Třebové. Začátek besed je v 17:00 hodin
 
Středa 20. ledna – přednáška  Mgr. Jany Černé  – Za exotikou jihovýchodní Asie (Thajsko, Malajsie, Singapur, Laos).
Středa 24. února  – přednášky členů MK -  Světem křížem krážem, aneb na čem spočinulo zvídavé oko laického mineraloga
Středa 23. března  – přednáška RNDr. Rostislava Morávka – Geologická stavba a přírodní zajímavosti Řecka (náhradní termín za zrušenou  přednášku dne 23.9.2015).
Středa 20. dubna  –  přednáška Ing. Jiřího Šury – Geologie na každý den
Úterý 17. května  – mineralogická olympiáda - otevřená soutěž pro žáky základních a středních škol. Začátek v 9:00 hodin, koná se v učebnách ZŠ Habrmanova.
Středa 25. května – přednáška RNDr. Zbyňka Navrátila -  Minerály stříbrských rudních žil (včetně nových nálezů z hald v roce 2015).
Středa 15. června – přednáška Ing. Milana Okruhlici – Cesta po jižní Americe.
 
Upozornění: vlivem nepředvídaných okolností může být plán práce Klubu změněn. V tom případě budou členové Klubu včas informováni.  Pro ostatní zájemce budou změny oznámeny na 
http://www.mkceskatrebova.websnadno.cz, kde se současně dozví další informace o činnosti  MK
Za Mineralogický klub  Mgr. Milan Michalski a Ing. Jan Peringer