Městské muzeum Česká Třebová Vás zve na akce pořádané v lednu 2016         

Stálé expozice: Dopravní křižovatky
Otevřeno denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin
Výstavní budova  městského muzea (Klácelova 11, Česká Třebová)
 
Otvírací doba na Nový rok:
1. ledna 2016: od 13 do 18 hodin
 
Semináře
Seminář pro začínající rodopisce                                                                                            Je určený zájemcům o poznání rodinných kořenů, probíhá vždy 1. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 5. ledna 2016 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. V rámci semináře zazní přednáška PhDr. Ivo Speráta na téma Lánové rejstříky a další prameny předmatričního období. Cena lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
 
Seminář pro nejmenší návštěvníky muzea „Malý muzejník“
Je určen dětem od 5 do 12 let. Seminář bude opět probíhat vždy 2. úterý v měsíci. Příští setkání se uskuteční v úterý 12 ledna 2016, pro mladší děti (ve věku od 5 do 8 let) od 16 hodin, pro starší děti (ve věku od 9 do 12 let) od 17 hodin
V listopadu si děti vyzkouší práci písmomalíře.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Bližší informace podá lektorka semináře  Mgr. Radka Urbánková (urbankova@mmct.cz)
 
Seminář „Výtvarné umění v proměnách staletí“
Je určený nejširšímu okruhu zájemců o výtvarno, věnuje se přehledu slohového vývoje výtvarného umění evropského kulturního okruhu počínaje pravěkem. V rámci jednotlivých slohových epoch bude přihlédnuto – vedle tvorby významných světových  i domácích představitelů – také k osobnostem a památkám našeho regionu. Seminář bude probíhat          3. úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 19. ledna 2016 od 17 hodin, tentokrát na téma Výtvarné umění starověkého Řecka – věčný ideál. Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).
Lektor: PhDr. Ludmila Kesselgruberová, Ph.D.
 
Seminář pro pamětníky staré České Třebové
Je určen pamětníkům starých českotřebovských zákoutí, lektor semináře promítne a okomentuje fotografie vybrané českotřebovské lokality. Seminář probíhá poslední úterý v měsíci.
Příští setkání se uskuteční v úterý 26. ledna 2016 od 17 hodin v přednáškovém sále muzea. Tématem bude lokalita Na Skalce.
Cena každé lekce je 20 Kč (na lekci není třeba se předem registrovat).  Lektor: Martin Šebela.
 
Přednáška
Zveme širokou veřejnost na setkání s českotřebovským rodákem Jiřím Fišerem, který byl v období holocaustu vězněn v Terezíně a v Osvětimi, kde jako jedno z dvojčat musel podstoupit morbidní experimenty nechvalně známého doktora Mengeleho.  Akce se uskuteční 28. ledna 2016 od 17 hodin  v přednáškovém sále muzea.
 
Výstava:
Návštěvníci tradiční vánoční výstavy betlémů se mohou těšit na betlémové celky ze sbírek českotřebovského muzea, ale také na betlémy zapůjčené od jiných institucí či tvůrců. Výstava je navíc doplněna o plastiky andělů různých proveniencí a materiálů.
V rámci prohlídky výstavy je přístupná Andělské dílna, kde si děti mohou vyrobit papírové anděly.
Výstava potrvá do neděle 3. ledna 2016.
 
Vernisáž výstavy:
21. ledna 2016 zveme návštěvníky na vernisáž výstavy Z pokladnice planety Země (Fotografie Milana Michalského), která bude probíhat od 17 hodin ve výstavní budově muzea.
Výstava se koná u příležitosti patnáctého výročí založení Mineralogického klubu Česká Třebová. Doplněna  bude o  nerosty, drahokamy a zkameněliny  ze soukromých i muzejních sbírek. Pro školní kolektivy možno objednat doprovodný program. Akce pro širokou veřejnost Sobota v muzeu, kde si děti budou moci vyzkoušet rýžování drahých kamenů, se uskuteční 13. února 2016 od 15 hodin. Výstava potrvá do 21. února 2016.
 
Informace o akcích Městského muzea Česká Třebová naleznete i na webových stránkách muzea www.mmct.cz  a na  facebooku https://www.facebook.com/mmctcz