Hejtman Netolický:
V příštím roce nová hala a další rekonstrukce silnic

 
Pardubický kraj a Českotřebovsko - co se podařilo v roce 2015
V prvé řadě se v okolí města podařilo zrekonstruovat velké množství silnic, které jsou v krajském majetku. V minulých letech byla totiž silniční infrastruktura v okolí města zanedbaná. První z nich je silnice třetí třídy číslo 31512 z České Třebové na Skuhrov za necelých 12 milionů korun. Druhou významnou rekonstrukcí je modernizace silnice II/358 z České Třebové směrem na Zhoř za 14 milionů korun.
Největší a nejnákladnější stavbou však byla rekonstrukce komunikace z města směrem na Semanín. Příprava byla financována z Regionálního operačního programu a investorem byl Pardubický kraj. Celá stavba stála téměř 60 milionů korun a probíhala od dubna do poloviny listopadu letošního roku. Na první pohled to vypadá jako samozřejmost, ale rozhodně to tak není. Jednání ohledně silničního napojení se společností Metrans na síť silnic vyšší třídy probíhala více než dva roky. Hledali jsme finanční zdroje, které se nám nakonec podařilo nalézt. Kraj se k akci postavil čelem, přestože iniciátorem výstavby logistického centra bylo město Česká Třebová. Už na otevření logistického terminálu jsem jasně řekl, že je sice hezké, že máme kontejnerové překladiště, ale že infrastruktura v jeho okolí není zdaleka na potřebné úrovni. Stáli jsme před rozhodnutím, jak se postavit k problému do doby, než bude vybudován obchvat města a přivaděč na silnici R35 u Opatova. Jediným možným řešením byla rekonstrukce silnice III. třídy do Semanína.
 
Jaké dopravní stavby budou dokončeny v roce 2016?
V příštím roce zbývá realizovat část pod třemi mosty, kde by mělo dojít k přeložce Semanínského potoka a prohloubení vozovky o přibližně 80 centimetrů, aby byl možný obousměrný průjezd nákladních vozidel. Tři mosty jsou v současné době úzkým hrdlem, jelikož je tady v současné době možný průjezd pouze jednoho vozidla. Tímto prohloubením se podaří provoz zobousměrnit. Velmi si vážím toho, že se nám podařilo sehnat dotační prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vláda tuto podporu ve výší 44 milionů korun potvrdila svým usnesením z 9. listopadu.
 
Do jakých dalších oblastí kraj v roce 2015 investoval?
V roce 2015 jsme také oslavili 70 let od založení Vyšší odborné školy a střední školy technické. K tomuto výročí dostala škola úplně nový kabát, byla kompletně zateplena, takže oba stávající areály jsou již opravené. Zároveň se nám podařilo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získat prostředky na rekonstrukci a vybavení odborných učeben.
Vedle toho také zmíním stavbu, která již v současné době probíhá. V prosinci jsme předávali staveniště a v nejbližších týdnech začnou bourací práce na kotelně v areálu Na Skalce, aby na jejím místě vznikla zcela nová moderní tělocvična za 55 milionů korun. Stavbu financuje Pardubický kraj plně z vlastních zdrojů a je to stavba, jež by měla nahradit stávající tělocvičnu, v níž se nachází vázaný azbest, a která de facto vznikla jako provizorní stavba vedle volejbalových kurtů. Nové umístění je bezesporu vhodnější. Stavba v bezprostřední blízkosti jedné ze školních budov. Bude však využitelná nejen pro potřeby školy, ale také pro širokou veřejnost.

Jaké nejpalčivější (krajské) problémy spojené s naším regionem přetrvávají
Z hlediska kraje vnímám dva zásadní problémy. Tím prvním je stále chybějící komunikace R35. Tato komunikace bude přirozeně stahovat dopravu i ze svého nejbližšího okolí. Bezesporu se výrazně sníží dopravní zátěž na silnici I/47, protože většina vozidel bude využívat právě komunikaci R35. Stávající komunikace I/35 zdaleka není schopná pojmout současný provoz, což ostatně pociťuji každý den při cestě do Pardubic. Proto jsme se alespoň snažili dojednat celou řadu opatření pro zvýšení bezpečnosti na této páteřní komunikaci. Mimo jiné jsme iniciovali studii, která by znamenala rozšíření některých úseků na střídavé třípruhy, nichž některé by měly být vytvořeny již v příštím roce. Problém je v tom, že jsou to opatření, která neřeší hlavní problém, a to převedení komunikace mimo města a obce. Pokud budu znovu zvolen do funkce, budu neustále jednat s vládou a jednotlivými ministry, jelikož mi velmi záleží na tom, aby občané kraje měli rychlostní komunikaci, kterou si zaslouží. Ostatně ze strany občanů jsem na toto téma dotazován dnes a denně.
 
Co je tím druhým problémem?
Je jím neustále diskutované zastavování vlaků vyšší kvality v České Třebové. Po výstavbě dopravního terminálu a celé řadě jednání, kdy tyto vlaky ve městě zastavovaly všechny, jsme se kvůli dvěma pražským úředníkům ministerstva dopravy, kteří manipulují nejen s náměstkem, ale i s ministrem, dostali do situace obdobné jako před několika lety. Tito úředníci se snaží vysvětlit, že Česká Třebová má již tak výbornou obsluhu. To rozhodně popřít nelze. Já však postrádám systém nastavení dopravy. Nelíbí se mi, že vlaky jedné kategorie zastavují a jiné nikoliv, což je pro cestujícího velice nepřehledné. Nejvíce mi vadí nastavení jízdního řádu, jelikož cestovní doba z Pardubic do Brna je totožná jak se zastávkou v České Třebové, tak bez ní. Problém je také v tom, že i když dodáváme další a další argumenty pro zastavování vlaků, nejsme vyslyšeni. Osobně jsem napsal několikastránkový dopis ministru dopravy, kde jsme všechny naše argumenty uváděli. Problém spočívá v tom, že na druhé straně jsou lidé, kteří tomu brání. Jsou to dogmatici, kteří nepřipustí žádný odlišný názor. Osobně se s tímto stavem nesmířím. Jde mi o princip, kdy starosta města se zástupci místních samospráv z okolí a hejtman kraje nejsou vůbec respektování dvěma zmíněnými úředníky. Jsem přesvědčený, že pro naše jednání nejsou partnery. Tím je pouze ministr dopravy. Přijde mi ale směšné a trapné, že jednání o zastavování několika málo párů vlaků probíhá na úrovni hejtman kraje a ministr dopravy. To se bohužel děje jen u nás.
 
Co byste popřál obyvatelům České Třebové?
Velmi děkuji všem Třebovákům za jejich dosavadní podporu. Mám mezi nimi vždy velkou oporu. V České Třebové jsem žil, žiji a žít rozhodně i nadále budu, protože mám mezi Třebováky obrovské množství přátel, kterých si velice vážím. I kdybych pokračoval ve funkci hejtmana kraje, tak nadále budu Třebovákem. Nevidím důvod, proč bych měl odcházet do krajského města. V Pardubicích člověk plní roli hejtmana kraje, ale v České Třebové mám známé, přátele a kamarády, kteří mě znají 33 let. To jsou osobní vztahy, které nelze nahradit. Přeji České Třebové a všem lidem úspěšný rok 2016, pevné zdraví a hlavně hodně pozitivní energie.

Děkuji za rozhovor - Ptal se Milan Mikolecký