Pluto jim zachránil život                                                         

Debata. Tak nazvala přednášku doktorka Michaela Vidláková, která navštívila gymnázium ve čtvrtek 26. listopadu. Studenti vybraných vyšších ročníků gymnázia se tak mohli seznámit s ojedinělým životním příběhem paní doktorky, která prožila své dětství v terezínském ghettu. Přijel s ní i Radek Hejret, koordinátor a lektor Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, který celou přednášku moderoval.
V první části přednášky jsme diskutovali o holocaustu, antisemitismu a judaismu – do tématu nás uvedl pan Hejret. U holocaustu jsme zůstali i v další části programu, slova se však ujala doktorka Vidláková.
Rodina paní Vidlákové byla židovského původu, proto se za druhé světové války potýkala s velkými problémy. Jako většina židů i oni museli opustit svůj normální život a začít nový, právě třeba v terezínském ghettu. Michaela Vidláková sem odjela se svými rodiči a strávila zde svá předškolní a školní léta, i když vlastně v ghettu do žádné školy nechodila.  Když odjížděli, vzala si s sebou jen opravdu potřebné věci do malého ruksaku. Ale mezi potřebné věci pro dítě patří i hračky. A tak si vzala svou dřevěnou loutku jménem Pluto.
Její tatínek byl vyučen truhlářem, jako důkaz své práce ukázal nacistům právě dřevěnou loutku. V ghettu bylo truhlářů málo, a tak byl zapsán na listinu chráněných osob. On a jeho rodina nesměli ghetto opustit. Na podzim v roce 1944 byli však zařazeni do posledního transportu do Osvětimi. Ta noc, před odjezdem, byla osudná. Vichřice sílila a rozbila střechu kasáren. Střechu bylo nutné opravit, všichni truhláři ale byli vybráni pro transport. Její tatínek se přihlásil k náročné a fyzicky namáhavé opravě dobrovolně a tím, aniž by to tušil, zachránil sobě i své rodině život, protože poslední vlak z Terezína odjel během opravování střechy.
Díky Plutovi, rozbité střeše a moudrosti tatínka jsme mohli poznat paní Michaelu Vidlákovou a její životní příběh, který stojí za to si poslechnout.
Lucie Prokešová, 2.C
Na stejné téma se konala ještě ve stejný den 26. 11. podvečer beseda a přednáška České křesťanské akademie, tentokrát v badatelně městského muzea a podílel se na tom opět  Radek Hejret, lektor Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, který celou přednášku moderoval. Opět byl tématem výše popsaný příběh Michaely Vidlákové. Je velmi dobře, že se podařilo tuto akci ještě jednou provést na českotřebovském gymnáziu. Téma, nastolení  při Dnu veteránů a výstavou "Střípky z Osvětimi" se dále rozvinulo v příběhu "Pluto jim zachránil život".