Romská evangelizace na Borku                                             

29.11. 2015
Poslední sobotu před započetím adventu na sídlišti Borek v České Třebové uspořádala skupina romských křesťanských evangelizátorů z Vysokého Mýta, Vsetína a Otrokovic odpoledne pro zájemce o křesťanství z řad zdejších Romů. Hala tzv. nízkoprahového centra se zpočátku naplnila především dětmi. Modlitební shromáždění začalo s velkorysým zpožděním asi 45 minut, než se dostavili  moravští kazatelé a zpěváci. Přivezli však s sebou výkonnou ozvučovací aparaturu a elektronické klávesy, takže halu brzy zvuk zcela pohltil. V rychlejším sledu se střídaly Boha chválící písničky v romštině, zpívané muži v košilích, a proslovování či spíše provolávání biblických parafrází. Osazenstvo v hale se brzy pohupovalo v bocích se zdviženými rukami po vzoru poučenějších účastníků. Stále byli přítomné zejména děti.
Písničky a krátká kázání doplňovala svědectví. Nejdříve o své cestě ke křesťanství promlouvali spolubratři z Moravy. Jeden začínal jako zloděj a podvodníček, časem odpykávající si různé tresty a mezitím se živící například zednickými pracemi, pro jejichž kvalitu jim často zaměstnavatel brzy vypověděl pracovní poměr. Jiný byl najednou uzdraven z nemilosrdné diagnózy rakoviny a další příběhy. Nakonec se všichni začali ptát po smyslu života, až se stali součástí křesťanského sboru. Někteří v něm slouží i 25 let. Potom romský pastor zdůraznil, že je velmi dobré, že je přítomno i několik „Gadžů“ a že si toho místní Romové mají vážit, neboť to nebývá ve všech lokalitách s romskou komunitou pravidlem. A hlavně, že Bůh miluje všechny lidi, kteří ho ctí a chce, aby se i oni navzájem ctili. Připomenul nutnost být osobně aktivní, zodpovědně žít, pracovat a vychovávat svoje děti, neboť v tom mívají zvláště Romové velké mezery. Opět zabouřily písně chval a gradovala osobní svědectví. Komunitě známý sotva čtyřicátník z Vysokého Mýta popisoval marnost předchozího života, kdy si v nápravných zařízeních odseděl 17 let za pokus o vraždu, kuplířství prostitutek, souboje s kriminálními gangy, překupnictví drog s cíleným dávkováním silného heroinu, aby se zákazníci brzy dostali do závislosti.  Žil nezřízeně, pro denní útraty měl k dispozici 10-15 tisíc korun, ale bylo mu to k ničemu, protože kvůli závislosti, které sám také propadl, nemohl už jíst ani spát, přišel o vlastní rodinu, neboť se ho všichni báli a ani vlastní děti ho neznaly, neboť stejně většinu času proseděl ve vězení. To už polovina účastníků brečela. Obrátil se před půl rokem, když mu zemřel syn. Pastor poděkoval Bohu, že dokáže přijímat a napravovat i takové hříšníky a vyzval přítomné, pokud se chtějí uzdravit, polepšit, nebo se přidat k Ježíšovým následovníkům, aby předstoupili a přijali požehnání.
Atmosféra v hale byla velmi pohnutá. Postupně z venčí přicházeli jednotliví dospělí, které přiváděly děti, nebo je přilákal hluk. Během jedné písně jsme se všichni chytili za ruce a vytvořili jsme živý řetězec. To už mezi jednotlivými písněmi přistupovaly nejprve malé děti. Jedno prosilo o modlitbu za vyléčení z rakoviny, zatímco jeho matka plakala opodál. Přihlásila se i mladá slečna, která neměla žádné problémy, jen se chtěla stát křesťankou. Každý byl požehnán. Po modlitbě se přihlásil plačící mladý muž. Vyznával, že mu zemřelo již pět dětí, poslední mělo nevzhledná růstová postižení a on i s partnerkou fetovali. Poklekl, s ním i pastor a někteří zpěváci, vložili mu ruce na ramena a modlili se za něj. Muž štkal, pastor ho zvedl z kolen a řekl: Ty tady budeš pastorem. Nejprve se vyučíš Ježíšovu učení a pak tu budeš sloužit!  Prosím všechny, aby se s námi za to společně modlili, aby mu Pán dal k jeho úkolu sílu. Cítíme, že tu začíná nové dílo. Po písních vyzval přítomné, zda chtějí něco říci. Vystoupil kazatel Církve bratrské z města a sdělil, že se před 24 lety v lese nad Borkem modlil za obrácení zdejšího romského gheta. Sklidil potlesk. Zeptal jsem se na mikrofon evangelizátorů, co dál. Zda ještě někdy přijedou. Romský pastor odpověděl, že všichni vidíme, že nelze se započatým dílem skončit. Že přijeli téměř z 200 kilometrové vzdálenosti, což je problém. Ale že by bylo dobré, kdyby si místní zájemci o Ježíšovo učení vybrali nějakou z církví, které ve městě fungují. A že doufají, že snad do Vánoc přijedou ještě jednou. Přistupovali další zájemci o osobní rozhovor a rozdávaly se kapesní Nové zákony a další tiskoviny. Já už jsem se chystal k odchodu, protože od začátku akce uplynuly přes tři hodiny a venku se dávno setmělo. Cestou domů jsem si vyslechl Zelenou vlnu s varováním, že na Moravě hustě sněží, je náledí a na trase do Vsetína je hromadná nehoda. Zavolal jsem alespoň zpět organizátorům, aby na sebe při jejich dlouhé cestě domů dali pozor.
 
David Smyčka
 
Fotografie a videa  pořídil Petr Horáček. Videa:
Zpěvy:
 
Dodatky:

Evangelizaci původně připravoval otec mladého zpěváka Dominika Gábora z Otrokovic. Před měsícem však otec náhle zemřel. Jeho sedmnáctiletý syn proto přizval 7 bratří ze sboru Živé světlo ze Vsetína, aby v započatém díle pokračovali.  
Na akci bylo přítomno několik zástupců místních církví. Jsou si vědomi bezvýchodnosti zdejší sociálně problémové lokality. Přesto, že to je nejspíše místo, kde by se zastavil Ježíš osobně, kdyby kolem České Třebové při svém působení procházel, obávají se, že nemají dostatek sil vést dlouhodobou evangelizaci specifické komunity. Romské evangelizátory proto povzbuzují v pokračování zdejších aktivit a podpoří je alespoň modlitbou a drobnou praktickou pomocí.