Tradiční vánoční koncertní provedení české mše vánoční Jana Jakuba Ryby bylo i letos v režii Komorního orchestru Jaroslava Kociana a pěveckého sboru Bendl. Koncert se uskutečnil v sobotu 19. prosince od 19 hodin. Sólisté se proti loňsku nezměnili: soprán: Jana Ženková, alt: Magdaléna Peterková, tenor: František Mikeš, bas František Čech. Ten letos zpíval basový part Rybovy mše již 56. sezónu! Pěvecký sbor řídil Josef Menšík, varhany Blanka Poukarová, provedení řídil Bohuslav Mimra, dirigent Komorního orchestru Jaroslava Kociana. Na úvod koncertu krátce promluvil Otec Miloš Kolovratník o díle Jana Jakuba Ryby, o jeho každoročních opakováních, které je možné provést jak v teplých sálech, ale především v kostele, kde vynikne akustika prostoru a současně kostel naplní i svou další funkci jako místo pro setkávání lidí spojených společnou myšlenkou, v našem případě myšlenku nastávajících Vánoc a příchodu Spasitele.   Připomněl i další provedení Rybovy mše v rámci Půlnoční mše o Štědrém večeru. Také na něm se budou podílet členové Bendla. Dirigent KOJKu Bohuslav Mimra pak prozradil ještě narozeniny Miloše Kolovratníka a předal za všechny účinkující malý dárek.  Potom se již rozezněly první tóny  Rybovy mše a zazněl známý hlas: "Hej mistře...."
Kostel sv. Jakuba byla zcela zaplněn, posluchači odměnili účinkující ovacemi ve stoje. Všichni odcházeli s velkými dojmy. Koncert byl i ukázkou vynikající úrovně všech interpretů, Česká Třebová  se může pyšnit každoročním provedením krásného díla z vlastních zdrojů. Pěvecký sbor Bendl navíc zajišťuje provedení Rybovy mše také na dalších koncertech v okolí - ve Svitavách, Litomyšli, v Dlouhé Třebové a Knapovci.  Dění při zahájení a zakončení  koncertu je na dále uvedených fotografiích. (mm)