Co se to děje ve SKI KLUBU Česká Třebová?                    

V roce 2014 slavil tento spolek výročí 90-ti let založení organizovaného lyžování v České Třebové. V té době měl více jak 150 členů. Bohužel dnes počet členů výrazně klesl, ve spolku téměř skončil úsek běžeckého lyžování, který měl více jak 50 členů. Z 5-ti dlouholetých a zkušených trenérů zůstal ve spolku pouze jediný s 5-ti dětmi a několika málo dospělými členy.
Nový výbor od 13.5.2015 v čele s předsedou Ing. Vlastislavem Fiedlerem, místopředsedou Karlem Sukem, předsedou kontrolní komise Miroslavem Seďou a členem kontrolní komise PaeDr Miloslavem Zoubelem nastavil a požadoval pro další činnost úseku běžeckého lyžování neakceptovatelné podmínky a proto se drtivá většina dospělých členů rozhodla ukončit členství ve spolku.
V podobné situaci se nyní nachází úsek alpského lyžování. Minulá sezóna byla po několika předešlých úspěšných sezonách jednoznačně nejlepší. Ze všech 14 závodníků při účasti na krajských přeborech Vysočiny a Pardubického kraje získali kromě titulu Krajského přeborníka kraje Vysočina další 3 druhá místa a další 3 třetí místa. Tedy celkem 7 míst na stupních vítězů pro 14 závodníků. Takovýto výsledek, při tak malém počtu závodníků, nemá v kraji Vysočina, ani v Pardubickém kraji obdobu.
Výbor spolku, pro který tyto výsledky nic neznamenají (protože je zajímá pouze majetek spolku a ne sport) začátkem prosince nechal odsouhlasit na členské schůzi neakceptovatelné podmínky pro další činnost závodníků alpského lyžování. Svým rozhodnutím kromě řady jiných věcí, naprosto zlikvidoval to, co se vyvíjelo dlouhé roky a co vzniklo přirozeným vývojem, tedy financování závodní činnosti z vlastních prostředků členů a rodičů dětí s přispěním dotace z MěÚ Česká Třebová a dotace ze SLČR. Pro děti do 15 let stanovil navíc  poplatek 5.000,- Kč, který je pro úsek alpského lyžování likvidační. Rodiče se dvěma dětmi již oznámily, že v letošní sezóně nebudou závodit. Omezí to také příliv nových členů ve věku 5 až 6 let, kteří zaplatí 5.000,- Kč, ale nic za to nedostanou. Ostatním sice budou některé náklady účtovány, problém je ale v tom, že náklady zaplacené z těchto vybraných peněz se vyúčtují následně do dotace MěÚ Česká Třebová, případně dotace ze SLČR a spolek se dostává do problému. Finance, které zůstanou na účtu a je jedno, jestli jsou to finance z dotace, nebo vybrané od rodičů, budou následně použity již nikoliv na sportovní činnost (hlavní činnost spolku), ale pro financování vedlejší činnosti spolku  tedy podnikatelskou činnost. To je ovšem podle Nového občanského zákoníku naprosto nepřípustné.     
Proč to všechno, když dosud po řadu let byly sjezdaři soběstační a na závodění ze spolku nedostávali žádné finance? Odpověď musíme hledat v roce 2013. Je to odveta všem, kteří zvedli ruku pro prodej lanové dráhy, která nedokázala vygenerovat dostatek finančních prostředků na splácení úvěru a především dluhů z doby stavby.   (Oldřich Dostál)