Vánoční výstava v Kulturním centru má netradiční podtitul "Česká Třebová v obrazech" a to v obrazech ze sbírek městského muzea Česká Třebová. Tyto obrazy, většinou se zimní tématikou vhodně doplňují hlavní dva magnety výstavy: Unzetigův pohyblivý betlém a velký model Starého Trávníka (autor p. Hubálek). Vernisáž výstavy sice nebyla v porovnání s jinými výstavami  hodně navštívená, přišli především znalci a obdivovatelé doby, kdy byly betlémy  větší i menší běžnou výzdobou třebovských chaloupek  a doby, kam  patří také starý Trávník na modelu pana Hubálka, exponát městského muzea. Vytvořit model co nejvíce se blížící historické skutečnosti byla velmi záslužná práce, zvlášť když bylo nutné pracovat s pomocí starých fotografií a vzpomínek pamětníků. Pomohly také staré mapy a plány. Model prošel během doby, co je v posledních letech v Kulturním centru vystavován  úpravou. Především byly lépe uspořádány domky za Litomyšlskou ulicí  v tzv. Tkalcovské uličce. Chybí zde pouze vyznačení trasy potoka, který tudy tekl, aby se pak ponořil do zatrubnění v Litomyšlské ulici.
Po úvodním slovu ředitele Kulturního centra Josefa Kopeckého přítomní vyslechli bohatou směr koled v podání harmoniky Radky Mikulecké, žákyně zdejší Základní umělecké školy. Potom se již rozběhl a rozsvítil "chodící" betllém v čele výstavní síně. Ten původně stával v domě p. Unzeitiga na rohu Václavské a Litomyšlské ulice. Návštěvníci vernisáže se hodně ptali na autorství a datování vzniku tohoto unikátního betlému, který je možné podle znalce Ing. Ludvíka Mátla přiřadit k dalším českým pohyblivým  betlémům. Ještě loni na obdobné výstavě byl popis betlému součástí výstavy. Město betlém zakoupilo od rodiny Unzeitigovy pro muzeum v devadesátých letech a dlouhá léta byl po sestavení přístupný  v depozitáři městského muzea v Borku pouze v době vánočních svátků.  Nyní je betlém již třetím rokem instalován ve výstavní síni Kulturního centra. Má téměř 90 pohyblivých figurek, celkem figurek je téměř 300. Většinu z nich vyřezal z lipového dřeva pan Unzeitig. Díky péči pana Opatřila se daří betlém uchovat v dobrém stavu a je přístupný veřejnosti po celé Vánoce a během adventu. Otevřeno je denně do 3. ledna 2015 vždy od 9 - 12 a od 14 - 17 hodin.