Studentská konference Vědění mladým

V krásném prostředí Auly Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice se ve čtvrtek 12. listopadu 2015 konala studentská konference VĚDĚNÍ MLADÝM.
Jednalo se o přehlídku odborných prací nadaných středoškoláků z celé ČR, jejímž záměrem bylo vytvořit prostor pro sdílení poznatků žáků se zájmem o nejrůznější témata od fyziky, chemie, biologie, matematiky, elektroniky až po filozofii.  
Konference se zúčastnilo i naše Gymnázium Česká Třebová. Jako pozorovatele jsme vyslali studenty kvinty, kteří v loňském roce v hodinách informatiky vytvářeli své výzkumné projekty a také aby podpořili své prezentující spolužáky. Mezi nimi byli i studenti současné kvarty a nutno podotknout, že jde o žáky nižšího gymnázia, kteří se nebáli vystoupit na půdě vysoké školy.
Vybrali jsme čtyři zdařilé projekty, s nimiž se jejich autoři představili v posterové sekci. Jednalo se o tyto studenty a jejich témata:
   Radka Mikulecká, Michal Olexa (5.A): Které smyslové vjemy si nejlépe pamatujeme?
   Vladimír Skřivánek, Jan Šplíchal, Filip Sejkora (5.A): Jak mění tma naše vnímání barev?
   Karolína Slezáková, Linda Vostřáková (4.A): Vliv nápojů na zubní sklovinu
   Tereza Süsserová, Lucie Rybková (4.A):(Ne)hubnout?!
Velkou radost nám udělali už svým přístupem k práci, kterou za podpory vyučujících zvládali samostatně. Stejně tak nás potěšili přednesem svých výsledků a vystupováním, jakým se na konferenci v Pardubicích prezentovali. Bez problémů diskutovali o svých projektech a odpovídali na otázky nejen studentů, ale také profesorů pardubické univerzity.
Věříme, že takové zkušenosti zúročí v dalším studiu a že se do budoucna o prosazení a uplatnění našich studentů nemusíme bát.
Děkujeme tímto všem zúčastněným studentům za reprezentativní vystupování.
Daniela Fricová, Milana Soukupová