Nejlépe se žije v Praze, Pardubický kraj skončil devátý      

Bohatá infrastruktura, nejnižší nezaměstnanost, kulturní a společenské centrum či vysoká úroveň vzdělávání? To všechno jsou důvody, které letos dělají hlavní město nejlepším místem pro život v České republice. Pardubický kraj si oproti loňsku o čtyři místa pohoršil a klesl na devátou pozici. Místo pro život je společensky přínosný srovnávací výzkum mapující kvalitu života obyvatel v regionech České republiky, který realizuje analytická agentura Datank.
Hlavní město Praha je letos nejlepším Místem pro život
Existuje mnoho důvodů, které hlavní město dělají nejlepším místem pro život v České republice. Na své si zde přijdou téměř všichni. Od studentů vysokých škol až po milovníky kultury a společenského života. Práce se v Praze shání daleko snáze než v jiných regionech, průměrná mzda je nejvyšší v zemi, zdravotní péče je na lepší úrovni než ve většině dalších krajů a v neposlední řadě se hlavní město pyšní velkým počtem spolků, nadací a občansky prospěšných organizací. Nevyhne se však problémům, které jsou pro velkoměsto typické. Je to především velká míra kriminality a znečištění ovzduší. Stane se zde největší počet trestných činů a metropole je neslavně známá i větším množstvím problémových uživatelů drog. V oblasti životního prostředí negativně vyčnívá především míra znečištění ovzduší a počet zelených ploch, kterých je zde téměř o 71 procent méně, než ve zbytku země.
„Je zřejmé, že lidé se stále více zajímají o své bezpečí, zdraví a sociální jistoty. Dokazují to i celkové výsledky, ve kterých se na první příčky protlačily kraje, které vynikají právě v těchto oblastech,“ uvedla Michaela Žemličková, místopředsedkyně správní rady a ředitelka Nadace ČEZ.
Pardubický kraj v hodnocení nezářil, klesl o čtyři místa
Lidem se v Pardubickém kraji nežije špatně, přesto po loňském pátém místu, klesl region až na devátou pozici. Nezaměstnanost je na dobré úrovni a konkurence na pracovním trhu je druhá nejnižší v republice. Kromě dobrých pracovních podmínek je v regionu také bezpečno. Pardubicko je nejbezpečnějším krajem České republiky. Pochlubit se může nejmenším počtem problémových uživatelů drog, bezpečnými silnicemi, velmi nízkou kriminalitou a policii se tady daří velmi efektivně objasňovat trestnou činnost. A to i přesto, že jich zde působí o třetinu méně, než je celorepublikový průměr. Na problémy zde narazí rodiče s dětmi. Dětských hřišť pod kontrolou hygieny je tu nejméně z celé České republiky. Bazén nebo koupaliště tu uvidíte zřídka. Dlouhodobým problémem je kvalita životního prostředí. Okyselujících látek se v ovzduší nachází třetí nejvyšší množství a nedostatečně je hodnoceno také množství zeleně. Nelichotivý pohled na životní prostředí alespoň z části vylepšují obyvatelé, kteří jsou nejdůslednější ze všech obyvatel ČR v recyklaci odpadu.

Přehled kritérií pro hodnocení
POČET ZAMĚSTNANÝCH SE ZP  
PRŮMĚRNÉ MZDY   
PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH
DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST
PODÍL NEZAMĚSTNANÝCH DO 24 LET
KONKURENCE NA PRACOVNÍM TRHU
INVESTICE Z CZECHINVESTU
 
POČET POLICISTŮ   
PROBLÉMOVÍ UŽIVATELÉ DROG
POČET ÚMRTÍ NA SILNICÍCH
BEZPEČNOST NA SILNICÍCH
KRIMINALITA
OBJASNĚNOST TRESTNÝCH ČINŮ
 
PRŮMĚRNÁ NEMOCNOST      
NADĚJE NA DOŽITÍ   
POČET LŮŽEK V NEMOCNICÍCH NA 1000 OBYVATEL
POČET LÉKÁREN    
BEZBARIÉROVOST
KAPACITA ZAŘÍZENÍ PRO SENIORY  
 
POČET DĚTSKÝCH HŘIŠŤ KONTROLOVANÝCH KHS
KAPACITA MATEŘSKÝCH ŠKOL
ATRAKTIVITA VYSOKÝCH ŠKOL
POČET DĚTÍ VE TŘÍDÁCH ZŠ
POČET DĚTÍ V ZUŠ
ÚSPĚŠNOST STÁTNÍCH MATURITNÍCH ZKOUŠEK
 
MNOŽSTVÍ OKYSELUJÍCÍCH LÁTEK V OVZDUŠÍ
PODÍL ZELENĚ
PLOCHA CHRÁNĚNÝCH OBLASTÍ NA CELKOVÉ PLOŠE
PRODUKCE KOMUNÁLNÍHO ODPADU KG/OBYVATEL
RECYKLACE ODPADU
PRODUKCE PODNIKOVÉHO ODPADU
INVESTICE NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ   
VYPOUŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY DO KANALIZACE
 
SPOLKOVÁ ČINNOST
DÁRCI KRVE
DOBROVOLNÍ HASIČI
ZÁJEM O AKTIVNÍ ÚČAST V SAMOSPRÁVĚ
VOLEBNÍ AKTIVITA (letos komunální volby)
PODÍL CIZINCŮ
 
BAZÉNY A KOUPALIŠTĚ (evidované KHS)
POČET KULTURNÍCH INSTITUCÍ
POČET LŮŽEK V UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH
SÍŤ A VYBAVENOST KNIHOVEN
POČET KULTURNÍCH AKCÍ
ATRAKTIVITA KULTURNÍCH AKCÍ
SPORTOVNÍ AKTIVITY
 
PODÍL OBYVATEL PŘIPOJENÝCH KE KANALIZACI
PODÍL OBYVATEL PŘIPOJENÝCH K VODOVODU
ŽELEZNICE
SILNIČNÍ A DÁLNIČNÍ INFRASTRUKTURA
KAPACITA ČOV m3/den 
ČERPACÍ STANICE