Andělé a betlémy v městském muzeu                                     


Současně se zahájením adventu a rozsvícením vánočního stromu na českotřebovském Starém náměstí byla otevřena tradiční výstava betlémů ve výstavních prostorách městského muzea v Klácelově ulici čp. 11, tentokrát pod názvem "Andělé do betléma patří".  Název  navodil i zaměření výstavy, kde mimo tradičních ale i nově koncipovaných moderních betlémů ze sbírek městského muzea i betlémů vypůjčených bylo vystavováno mnoho andělů a andělíčků, kteří se také v různém provedení objevují také jako součásti lidových betlémů.
Výstavě předcházela vernisáž. Výstavu uvedla Mgr. Jitka Peková, aby předala slovo odborníkovi na oblast betlémů a to Ing. Ludvíku Mátlovi z Ústí nad Orlicí, který se dobře vyzná také v českotřebovských betlémech a to nejen těch, které jsou ve sbírkách městského muzea, ale které se pravidelně každoročně nebo občas staví v některých třebovských rodinách. Jde  o unikáty, které snesou srovnání s těmi nejprezentovanějšími betlémy v Čechách.  Ludvík Mátl se věnoval nejen historii vzniku betlémů, které nahrazovaly  před dvěma stovkami let čtené písmo v bibli a pomáhaly pochopit výklad písma svatého, ale současně vznikly jako lidová umělecká tvořivost dochovaná mnohdy v rodinách po mnoho generací. Nejstarší  betlémy na Českotřebovsku byly betlémy malované. Jejich zástupce na výstavě byl velký betlém Janderův (ze sbírek Městského muzea Česká Třebová), který je na titulní fotografii a patřil k největším na výstavě. Jeho protikladem by mohl výt také velký moderní betlém Vítězslavy Morávkové z r. 2014 a 2015, který tvoří materiály dřevo, sklo, papír a proutí (v majetku autorky). Během historie vznikaly mimo malovaných betlémů také další druhy betlémů, vyřezávané figurky byly k mání i na vánočním trhu. Betlémy se zpravidla stavěly až těsně před vánočními svátky.  Zvláštní místo mezi třebovskými betlémy má betlém Unzeitigův, nyní trvale umístěný ve Výstavní síni Kulturního centra. Je to betlém "chodící", tedy pohyblivý, který podle Ludvíka Mátla snese srovnání s jinými takovými betlémy celospolečenské hodnoty, např. známým betlémem Třebechovickým.  Vernisáž, která byla dobře navštívena zapadla do adventních oslav v České Třebové a  byla doplněna kvalitním hudebním vystoupením.
Fotografie z výstavy a vernisáže, která se konala 29. listopadu 2015: