Ochránci přírody hodnotili práci v roce 2015                       

- aneb - dočkáme se znovuobnovení totemu v Srnově?

V pondělí 7. prosince se přednáškovém sále Ekocentra Podorlicko konalo adventní setkání členů ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová. Byla to vlastně pracovní členská schůze, na které se především  bilancovala činnost organizace v končícím roce s tím, že právě přichází období, kdy je třeba připravit a odeslat žádosti o granty na příští kalendářní rok. V počátku si členové vyslechli informaci předsedkyně Dr. Hany Grundové o jednání sjezdu ČSOP, kterého se zúčastnila. Hovořila především o tom, jaký praktický význam mají výsledky celostátního sjezdu pro činnost naší organizace.  Potom se hovořilo o jednotlivých úsecích práce organizace v letošním roce, zejména o činnosti pro veřejnost a pro mládež. Byl to úspěšný rok, největších úspěchů  bylo dosaženo v propagaci  práce organizace, zejména obou zřízených naučných stezek v okolí našeho města.  Svědčí o tom  dva úspěšné televizní pořady v cyklu Toulavá kamera, natočené na Stezce smyslového vnímání Údolím Skuhrovského potoka a na stezce ČSOP u Semanína a další propagace na webu a také v publikacích Toulavá kamera. ZO ČSOP pořádá během roku tři výstavy - jarní kaktusy a bylinky, podzimní  v rámci "Mykologických dnů" a v listopadu pak Fotografickou soutěž a výstavu, každý rok na jiné téma. Na schůzce právě probíhala diskuze o tom, jaké téma bude zvoleno pro příští fotografickou soutěž.  Součástí hodnocení roku 2015 byla i videoprezentace z jednotlivých letošních akcí  doplněná trefným komentářem.
Plynule se přešlo i do příštího roku 2016, řadu akcí je třeba připravit především po finanční stránce a včas požádat o grantovou podporu. Je několik zdrojů: jednak existují grantové programy ČSOP, programy, které vyhlašuje Pardubický kraj a  také město Česká Třebová. ZO ČSOP ještě využívá sponzorkou podporu firmy NETGAS.  Podle průběžné pokladní zprávy pokladní p. Zajíčkové skončí hospodaření organizace v letošním roce dobře beze ztrát. Bylo rozhodnuto opět pokračovat v jarní akci zaměřené na záchranný sběr obojživelníků u rybníků v Přívratu, v mapování orchideí, v přednáškové činnosti, opět budou tradiční akce na Stezce v Srnově, ovšem s určitými změnami a obohacením, připravují se i témata pro soutěže ve snaze zapojit do práce v rámci ochrany přírody co nejvíce rodin s dětmi a také mládež v rámci školní výuky nebo mimoškolní činnosti. 
V rámci plánování práce na příští rok vznikla při diskuzi v rámci ZO ČSOP Podorlicko iniciativa obnovit v Srnově totem. třeba ne tak veliký, jako byl ten, který loni dosloužil. Jeho následník Totem II. by  navázal na  tradici, jde přece o důležitý orientační bod navíc zmíněný a nafilmovaný v televizní reportáži, místo pro svatební obřady  a další akce.  Podle předběžného jednání s zástupci Lesů  by materiál - modřínové dřeno bylo možné získat i bezplatně. Nový totem nemůže udělat každý, pro jeho vzory a náměty je třeba dodržet pravidla, navíc to bude stát  nějaké peníze. Členové ZO ČSOP tuto myšlenku všeobecně podpořili i s tím, že jsou ochotni pomoci s uspořádáním sbírky, která by výrobu a postavení nového totemu podpořila. Nyní je čas na přípravu, definitivní řešení padne zřejmě až na jarní výroční členské schůzi organizace. Členové a funkcionáři budou vděční i náměty z řad veřejnosti. Trampské hnutí v České Třebové a okolí má slavnou historii a tak lze věřit, že se nového totemu a jeho slavného znovupostavení brzo dočkáme.  (mm)