Dalších 120 klientů ústavů dostane do tří let šanci se přestěhovat do komunitního bydlení

Pardubický kraj pokračuje v transformaci svých příspěvkových organizací v sociální oblasti, které poskytují pobytové služby osobám se zdravotním postižením. První zkušenosti sbírala některá zařízení už v roce 2005. Podstatou transformace je změna přístupu k poskytování služeb lidem se zdravotním a mentálním postižením podle individuálních potřeb, aby v co největší možné míře mohli žít v přirozeném prostředí obdobným způsobem, jako jejich vrstevníci. Z celkového počtu 853 klientů sedmi zařízení žije nyní v pobytové komunitní službě 311 lidí, dalších 120 se bude moci přestěhovat během příštích tří let.
Nejdále je v této oblasti Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj spolu s krajem Vysočina jsou dalšími průkopníky. S transformací začaly Domov sociální péče ve Slatiňanech a Domov na rozcestí Svitavy, ale postupně se připojila i všechna ostatní zařízení. „V roce 2013 jsme k tomu přistoupili systematicky. Všechna zařízení zpracovala své transformační plány, ve kterých posoudila potřeby a možnosti svých klientů, a navrhla pro ně nejvhodnější služby,“ uvedl radní pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola a pokračoval: „Poté jsme vytipovávali vhodná místa pro vznik komunitních služeb v dosahu stávající organizace a také zjišťovali možnosti zaměstnávání klientů v dané lokalitě. To se pojí i se snahou Pardubického kraje podporovat sociální podnikání, ve kterém právě tito lidé mohou nalézt pro ně tak důležité uplatnění.“
 
Nové typy služeb
Zásadní nárůst kapacit komunitních služeb znamenalo otevření 12 nových dvojdomků Domova sociálních služeb Slatiňany v jeho okolí a pronájem dvou bytů v Chrudimi. Díky tomu se 144 klientů dostalo z ústavu do bytů, kde mají své soukromí a kde se podle svých schopností mohou zapojovat i do denních činností a chodu domácnosti. To se v mnoha případech pozitivně odrazilo i na jejich psychickém stavu. Na nové podmínky jsou navázány i nové služby – chráněné bydlení nyní využívá celkem 108 lidí a 31 uživatelům stačí terénní služba s názvem podpora samostatného bydlení, zavedená v našem kraji od roku 2013.
„Pro mnohé naše klienty je podstatné, jestli mohou získat alespoň částečný úvazek v nějakém zaměstnání. V tom jsme velice úspěšní, daří se nám to asi u čtvrtiny z nich, pracuje celkem 213 lidí, nejvíce z domovů ve Svitavách, Slatiňanech a ze Žampachu. Jedná se například o pražení kávy, balení hoblin pro drobné zvířectvo, úklidové práce, pomocné práce, výroba keramiky a svíček nebo také obsluha kavárny,“ vysvětluje vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková.
 
Příklady dobré praxe
Například paní Květa, která strávila 37 let v ústavní péči v Anenské Studánce, přešla do Svitav, kde dostala ještě s další klientkou společný byt s podpůrnou terénní službou. „Chodím do knihovny obalovat knížky a obsluhuji v kavárně. Jsem teď opravdu spokojená,“ říká. Další klient pan Martin strávil 25 let v Domově na zámku v Bystrém. Nyní bydlí v pronajatém bytě v Poličce, také s terénní podporou. „Práci v domácnosti docela zvládám a hlavně se mi vyplnilo přání získat práci. Od jara jsem ve firmě, která vyrábí obuv a pomůcky pro horolezce.“ Pro pana Vaška z Domova pod hradem Žampach se zásadně změnil život s tím, jak se otevřela možnost pro párové bydlení uživatelů služeb domova. Seznámil se s paní Janou z Domova Dědina v Opočně a nyní žijí spolu v chráněném bydlení v Letohradě. Oba našli ve městě pracovní uplatnění a společně se starají o domácnost.
 
Kapacity se více přesunou do terénu
Naším reálným cílem je do tří let přesunout kapacitu 120 lůžek z ústavní péče do domácností. Předpokládáme, že z toho přibližně 100 klientů bude mít možnost žít v chráněném bydlení a dalších 20 osob v samostatném bydlení s podporou,“ prozrazuje plány Pavel Šotola. Kromě toho vznikne nově také specializovaná služba pro mladé dospělé s poruchami chování. V současné době je rozpracován záměr výstavby dvou rodinných dvojdomků v Letohradě pro Domov pod hradem Žampach a dvou rodinných dvojdomků v Poličce a Bystrém pro Domov na zámku Bystré. „Na jejich výstavbu se budeme snažit využít evropské prostředky z nových výzev IROPu,“ dodal Šotola.
 
PLÁNY JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ  

Domov u studánky v Anenské studánce má nyní sedm klientů v bytech v České Třebové, plánuje umístit dalších 20 do bytů či domů v České Třebové, Lanškrouně a Moravské Třebové.
Domov na zámku v Bystrém má 11 klientů v chráněném bydlení a podporuje samostatné bydlení 15 klientů, Navíc provozuje sociálně-terapeutickou dílnu pro 12 lidí. Plánuje dalších 21 lůžek chráněného bydlení a 3 samostatná bydlení pro klienty v Bystrém, Poličce a výhledově i v Litomyšli.
Domov pod Kuňkou v Rábech poskytuje chráněné bydlení pro 18 klientů v Pardubicích a v Přelouči. Plánuje dalších 11 míst chráněného bydlení v těchto dvou městech.
Domov na rozcestí ve Svitavách nyní poskytuje chráněné bydlení pro 46 osob, samostatné bydlení pro 12 osob a má také 4 lůžka odlehčovací služby. Plánuje dalších 10 lůžek chráněného bydlení, 2 místa pro samostatné bydlení a 2 místa pro odlehčovací služby navíc.
Domov sociálních služeb ve Slatiňanech má nyní celkem 186 lidí v domcích, 16 klientů má chráněné bydlení, denní stacionář má kapacitu 8 lidí a provozuje také 2 lůžka odlehčovacích služeb. V plánu má podle možností rozšiřovat chráněné bydlení.
Domov pod hradem Žampach má 13 osob v chráněném bydlení, 4 osoby v samostatných bytech a poskytuje 2 lůžka odlehčovací služby. Plánuje dalších 13 lůžek chráněného bydlení a 9 míst v samostatném bydlení. Chce také zřídit sociálně-terapeutické dílny a specializovanou službu pro mladé dospělé se specifickými potřebami.
Domov na hradě Rychmburk je domovem pro osoby s duševním onemocněním. Zatím poskytuje chráněné bydlení pro 4 klienty v bytech ve Skutči, plánuje dalších 22 míst chráněného bydlení v pronajatých bytech či v domcích.